XI edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

Patronat medialny

W dniach 10-11 maja br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XI edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów HR poruszone zostaną tematy dotyczące: intranetu jako narzędzia komunikacji wewnętrznej, implementacji Dyrektywy Work-Life Balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, zmian w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej, nowej roli działów HR, sporów zbiorowych, pracodawców formalnych, Gender Pay Gap, budowania kompetencji jutra, wpływu stresu na mózg, pułapek w wynagradzaniu oraz nowych zasad badania trzeźwości pracowników.   

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich będzie mowa o intranecie jako narzędziu komunikacji wewnętrznej. Słuchacze dowiedzą się jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia intranetu, jak komunikować się z pracownikami poprzez intranet oraz jakie elementy wspomagają współpracę.  

Obecnie aż 30% populacji pracuje zdalnie. Inteligentny i mobilny Intranet jak SharePoint zyskuje zatem na popularności nie tylko wśród kierownictwa, ale także w działach HR. Dzięki intranetowi procedury administracji pracowniczej działają o wiele sprawniej. Tym bardziej, jeśli zaprojektujesz go w oparciu o konkretne potrzeby Twoich pracowników.

Intranet zapewnia kompleksowe narzędzia, które: optymalizują procesy rekrutacyjne, zmniejszają liczbę zapytań do działu HR, usprawniają onboarding, eliminują powtarzalne zadania związane z dokumentacją. Wdrożenie intranetu powinno być jednak najpierw odpowiednio zaplanowane. Aby zminimalizować ryzyko finansowe, warto skorzystać z pomocy ekspertów – mówi Bogusław Łoś, Dyrektor Działu Technology Solutions for Business w firmie APN Promise S.A.

Druga dyskusja będzie dotyczyć zmian związanych z implementacją Dyrektywy Work Life Balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Eksperci opowiedzą o tym co zmieniła implementacja unijnych dyrektyw w stosunkach pracy, jaki wpływ na biznes mają nowe uprawnienia przyznane pracownikom oraz czy zwiększenie przejrzystości zatrudnienia wprowadzi nową jakość na rynku pracy.

Kolejna debata również zostanie poświęcona zmianom prawnym. Tym razem w kontekście zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. Słuchacze poznają największe wyzwania dla pracodawców w związku z wdrożeniem pracy zdalnej zgodnie z ostatnimi zmianami w KP oraz dowiedzą się czy pracodawcy są przygotowani na nowy model pracy.

Długo oczekiwana zmiana Kodeksu pracy w zakresie wykonywania pracy zdalnej wreszcie weszła w życie. Choć to krok w dobrym kierunku, niestety nie dla wszystkich pracodawców nowe przepisy są odpowiednie oraz, co równie ważne, nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom pracowników. Na pracę zdalną należy patrzeć szerzej, jako elastyczny model zatrudnienia, a nie tylko formalne spełnienie kodeksowych wymogów. W wielu organizacjach ostatni etap wdrażania pracy zdalnej zdominowały wątki organizacyjne, związane z codziennością wykonywania pracy zdalnej czy wysokością wypłacanego ryczałtu. Tymczasem w dłuższej perspektywie ważniejsze jest, że pracodawcy chcąc utrzymać swoją konkurencyjność (oferując elastyczne modele współpracy) muszą jednocześnie zabezpieczyć swoje interesy m.in. w zakresie budowania zaangażowanych, lojalnych zespołów, ochrony przed konkurencją oraz bezpieczeństwa informacji. Warto już teraz zaplanować długoterminową strategię w tym zakresie, pomimo ograniczonych i nie zawsze praktycznych mechanizmów uregulowanych w prawie pracy. - mówi Lucyna Brayshaw, Partner, Radca prawny, Olesiński & Wspólnicy

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie nowej roli działów HR polegającej na uzasadnianiu stanowisk oraz decyzji pracodawcy. W tej części eksperci opowiedzą o nowych obowiązkach nakładanych na działy HR, o tym jak konstruować uzasadnienia oraz jak nowe obowiązki łączą się z raportowaniem ESG.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się panel o tematyce sporów zbiorowych w praktyce. W trakcie tej dyskusji zostaną przedstawione przez działaczy związkowych żądania nadmiarowe lub niemogące stanowić przedmiotu sporu, zostaną również omówione najczęstsze nadużycia ze strony organizacji związkowych w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych, sposoby radzenia sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi oraz groźbami strajku oraz propozycje zmian w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ich ocena.

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci będzie employer of record, czyli pracodawca formalny. Eksperci odpowiedzą na pytania jaka czeka nas przyszłość, czy korzystanie z pracodawcy formalnego jest w Polsce legalne, co powinna zawierać (a czego nie powinna) umowa z dostawcą usługi oraz na jakie ryzyka trzeba przygotować organizację.  

Pracodawca formalny oferuje swoim klientom wygodę. Zdejmuje z ich barków szereg zadań, które są czasochłonne i żmudne. Pomaga rozwijać firmę klienta i poszerzać jej zasięg terytorialny. Będąc takim klientem należy jednak dobrze zabezpieczyć swoje prawa i interesy. Formalny pracodawca nie bierze odpowiedzialności za jakość pracy świadczonej przez swoich pracowników. Umowa może narzucać szereg niejasnych opłat, które powodują, że koszt usługi nie jest przewidywalny. Rozstania z pracownikami także często pozostają problemem klienta, który „płacze i płaci”.  Nieprawidłowo zbudowana struktura niesie za sobą ryzyka prawne i finansowe, które należy w sposób uczciwy podzielić między strony umowy, a to bywa wyzwaniem. – mówi Aleksandra Minkowicz-Flanek, Radca prawny, partner kierująca Zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

Następnie przybliżona zostanie tematyka Gender Pay Gap. Prelegenci wyjaśnią skąd nagły wzrost znaczenia luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, jakie nowe obowiązki dotyczące równego wynagradzania kobiet i mężczyzn pojawią się wkrótce oraz odpowiedzą na pytanie czy te zmiany można nazwać rewolucją.  

Kolejna sesja dotyczyć będzie reskilling i upskilling – budowania kompetencji jutra. W tej części słuchacze dowiedzą się na czym polega reskilling i upskilling, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą oraz jak w sposób praktyczny budować świadomość potrzeby reskillingu/upskillingu oraz jak angażująco budować kompetencje digitalne.

Po kolejnej przerwie rozpocznie się ostatni blok tematyczny, w którym na początku eksperci opowiedzą dlaczego zestresowany mózg nie myśli o biznesie. Słuchacze dowiedzą się dlaczego w XXI wieku tak ważne jest dbanie o sprawność mózgu, jaką rolę ma stres w procesie starzenia się mózgu, jak się mniej stresować, jaki jest najlepszy trening dla umysłu oraz co możemy zrobić tu i teraz jeśli doświadczamy stresu.

Następnie poruszona zostanie tematyka pułapek wynagradzania. W trakcie tej części słuchacze poznają odpowiedzi na pytania: czy pozyskiwanie pracowników, ich motywowanie i zatrzymywanie to faktycznie cel wynagradzania? Czy oceny pracownicze są sprawiedliwe? Czy faktycznie płacimy za wyniki czy raczej za chodzenie do pracy? Czy mierzymy efektywność systemów premiowania?

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamkną tematy związane z nowymi zasadami badania trzeźwości pracowników. Eksperci pochylą się nad procedurą badania trzeźwości i jej wdrożeniem, pracą zdalną a kontrolą oraz innymi środkami odurzającymi.

Po części merytorycznej odbędą się warsztaty integracyjne – zespołowa gra detektywistyczna.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

  • Gender Pay Gap – zagadnienia praktyczne
  • Work-life balanace oraz przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia – o czym pracodawca powinien pamiętać?
  • Najczęstsze błędy i pułapki vs dobre praktyki przy wprowadzaniu pracy zdalnej po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy
  • Warsztat oddechowy z ekspertką ds. wellbeingu programu „Zdrowie na Etacie”
  • Chatbot jako narzędzie wspomagające obsługę pracowników w organizacji

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące wyzwania HR”, podczas której omówione zostaną standardy raportowania ESRS dot. pracowników, najnowsze regulacje, nowe podejście do relacji z pracownikiem oraz zastosowanie robotyzacji w HR.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Benefit Systems, Deloitte Legal, Dentons, Eversheds Sutherland, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy, APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jako Patroni.

Szczegółowe informacje dotyczące XI Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.