X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu, 27-28 maja,Warszawa

Patronat medialny

W dniach 27-28 maja odbędzie się X Jubileuszowa Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem: Coaching-Nowe Perspektywy i wyzwania. Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji.

 

 

Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. 
Z tej perspektywy pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi, są dziś kluczowe.
Odpowiedzi postarają się udzielić organizatorzy konferencji wraz z ich gośćmi specjalnymi: dr Lise Lewis, dr Johnem Schererem, prof. dr. hab. Bogusławą Dorotą Gołębniak oraz dr Lidią Czarkowską, podczas X Jubileuszowej Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu pod hasłem COACHING - NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA.

Główne obszary tematyczne to:
- Przyszłość coachingu –  prognozy i nowe trendy w Polsce i na świecie
- Coaching w organizacjach – najnowsze wyzwania i możliwości
- Coaching z „liderami przyszłości”
- Nowe podejścia, koncepcje, narzędzia
- Profesjonalizacja zawodu coacha
- Superwizja i etyka zawodowa
- Nowe obszary zastosowań coachingu
- Nowe technologie a coaching
- Nauka i wiedza o mózgu a coaching
- Wyzwania w kształceniu współczesnych coachów

Więcej

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.