VII Forum Dyrektorów, 25-26 października, Warszawa

Patronat medialny

HR jako współdecydent – Forum Dyrektorów HR. Siódma edycja Forum Dyrektorów HR organizowana przez Blue Business Media odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 roku w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Spotkanie zgromadzi 200 praktyków zarządzających działami personalnymi firm i grup kapitałowych zatrudniających ponad 400 pracowników. Znakomitą większość stanowić będą dyrektorzy i członkowie zarządu, kierownicy HR, HR Business Partnerzy oraz prezesi.

 

 

 

Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad wyzwaniami, które dotykają szefów HR i ich organizacje oraz podejmą próby wyszukania najlepszych rozwiązań w oparciu o unikalne dla każdej branży doświadczenia. Program Forum złożony z analiz poszczególnych przykładów funkcjonowania działów HR obejmuje zagadnienia automatyzacji i digitalizacji procesów HR poprzez wdrożenie do organizacji nowoczesnych technologii, prognozowania wydarzeń w organizacji dzięki wprowadzeniu do firmy analityki big data oraz skutecznego wspierania pracowników dla efektywnej pracy w organizacji agile.

W sesji plenarnej podjęte zostaną kluczowe dla zarządzania zasobami ludzkimi kwestie wzmocnienia roli HR przy podejmowaniu decyzji biznesowych organizacji oraz nieuchronnie zbliżającego się wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podczas sesji równoległych uczestnicy będą mogli wybrać jeden z dwóch zakresów tematycznych zatytułowanych Siła wizerunku pracodawcy oraz HR blisko ludzi. Natomiast sesja interaktywna podzielona na cztery salony obejmować będzie w znacznej części  problemy kultury organizacyjnej, rozwoju wewnątrz organizacji i zaawansowanych technologii w pracy HRowców.

Wystąpienia prelegentów Forum poddane są ocenie uczestników w formie ankiety i opinii. Wyniki ankiety udostępnione będą na stronie konferencji dwa tygodnie po wydarzeniu. 

Więcej informacji

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.