V Konferencja Quo Vadis Szkolenia, 8 lutego, Warszawa

Patronat medialny

V KonferencjaQuo Vadis Szkolenia odbyła się 8 lutego 2017 r. w Warszawie. Wydarzenie jest podsumowaniem V Edycji Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityk Szkoleniowych (Badanie Benchmarków TDI) w polskich organizacjach.

QUO VADIS SZKOLENIA stanowiło przestrzeń do refleksji i dyskusji praktyków zarządzających działami personalnymi nt. kondycji firmowych projektów rozwojowych, poszukując odpowiedzi na pytania o planowanie i realizację działań szkoleniowych, które są rentowne i efektywne biznesowo.

Uczestnikami byli:

  • Przedstawiciele HR z przedsiębiorstw biorących udział w badaniu (łączna populacja firm w badaniu to ponad 500 organizacji).
  • Profesjonaliści HR BP, biorący udział w konkursie Top HR BP (łączna liczba uczestników wszystkich edycji konkursu to ponad 600 osób).
  • Właściciele firm doradczych i szkoleniowych, trenerzy biznesu, w tym przedstawiciele środowiska Trenerów Standardu HRD BP oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia PSTD.

Uczestnicy, jak co roku otrzymali:

  • Bezpłatny egzemplarz Raportu Rynkowego podsumowującego zarówno bieżące wyniki V edycji Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleń (Badanie TDI), jak i porównawczo wyniki z wszystkich czterech lat.
  • Ofertę bezpłatnego udziału w licencjonowany warsztacie „Efektywność biznesowa szkoleń – jak to osiągnąć?”, przy zakupie książki Kompendium Zarządzania Szkoleniami

Podczas konferencji były zaprezentowane:

  • Wyniki Badania TDI 2016 oraz trendy obserwowane od 2012 roku.
  • Studium przypadków dobrych praktyk w zakresie HRD – praktycy HR z organizacji osiągających wyróżniające się wyniki w badaniu TDI.
  • Wprowadzenie w koncepcję Human Capital Management w kontekście rozszerzania zakresu badania TDI o takie obszary jak HR BP (omówienie kondycji systemów HR BP, z perspektywy wyników badania).
  • Studium przypadków dobrych praktyk w zakresie HR BP – praktycy HR Biznes Partnering’u, będący finalistami bądź laureatami konkursu Top HR BP.
  • Gala Rankingu na Najefektywniejszą Politykę Szkoleń 2016, wręczenie nagród Laureatom edycji 2016 w poszczególnych kategoriach.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.quo-vadis-szkolenia.pl/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.