Spotkania Senso.Lab

Patronat medialny

Wypracowanie  i stworzenie Sensotwórczej kultury korporacyjnej zaczyna być alternatywą dla misji i wizji przedsiębiorstwa i może stać się niepodrabialną cechą wyróżniającą firmę na tle konkurencji i całego rynku. Celem założycieli platformy jest pokazanie spectrum możliwości i narzędzi, które udoskonalą działanie jednostek, zespołów i organizacji.

 

 

 

 

Senso.Lab tworzą dr Joanna Heidtman, Piotr Piasecki i Kamila Kurkowska. Jest to platforma wymiany dobrych praktyk, diagnozy i inspiracji w zakresie projektowania zmian w nowoczesnych organizacjach.  Do przyciągania i utrzymywania pracowników w organizacjach, w tym top talentów, już nie wystarczą tradycyjne metody zarządzania. Współcześni pracownicy wiedzy chcą się uczyć i rozwijać, szukają Sensu w swojej pracy i w całej organizacji.  

Dla kogo jest SENSO.LAB? Platforma ma skupiać na spotkaniach właścicieli firm, kadrę zarządzającą, szefów działów HR.

Zmiany – od technologicznych po społeczne, od sieci i globalizacji po postawy i obyczaje – wpłynęły na rozumienie jednego z podstawowych pojęć dla człowieka, jakim jest praca. Jesteśmy dziś bardzo daleko od klasycznego rozumienia, które określało ją jako kontrakt między pracodawcą a pracownikiem, z podziałem aktywności na sferę prywatną i zawodową, dystansem w relacji przełożony–podwładny, wyznaczonym miejscem i czasem wykonywania czy sztywnymi zakresami obowiązków. Podczas pierwszego spotkania Senso.Lab 15 czerwca: „Otoczenie organizacyjne – nowoczesny obóz pracy, czy najlepszy pracodawca na świecie?” będzie poruszany temat idei sensotwórczego środowiska pracy, będzie on skonfrontowany ze zjawiskiem nowoczesnych obozów pracy. Zostanie zaprezentowane jak budować organizacje sprzyjające współpracy i innowacyjności. Będzie również o niemądrym i niespójnym kopiowaniu rozwiązań z zakresu EVP (Employment Value Proposition). Udostepnione zostaną narzędzia diagnozowania dopasowania Środowiska pracy do Celów i potrzeb organizacji.  
Nastąpi ponadto wymaina wiedzy o materialnych i niematerialnych przejawach sensotwórczego środowiska pracy sprzyjającego tworzeniu wartości. W gronie ekspertów rynkowych zostaną udzielone odpowiedzi na pytania, jak w praktyce można zbudować spójne środowisko, które będzie wyjątkowe i przyciągnie do siebie dobrych pracowników. Wyłonione zostaną czynniki sukcesu czyli na co zwracać uwagę przy budowaniu takiego środowiska, a czego unikać.

Tematy spotkań: Środowisko pracy- czerwiec 2018, Innowacyjność -wrzesień 2018, Przywództwo i zarządzanie pracownikami wiedzy- październik 2018,  Różnorodność- listopad 2018, Uczące się organizacje- grudzień 2018, Sesnsotwórcze organizacje- styczeń 2019

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.