Rola i miejsce lidera HR w procesie decyzji strategicznych zarządu HR Influencers White Paper

Patronat medialny

Spadki efektywności i zaangażowania, rosnąca liczba dni na zwolnieniach, niechęć do pracy i finalnie wysoka rotacja. To już nie tylko potencjalne lecz coraz częstsze skutki zarządzania przez cele z pominięciem kluczowego elementu biznesowej układanki – pracownika. A to pracownik ma dostarczać wartość firmie i klientom.


O tym, że podstawą sukcesu firm świadomie zarządzających kapitałem ludzkim jest dialog CEO i dyrektora HR, którzy wspólnie z zarządem i kluczowymi liderami definiują cele i sposoby ich realizacji oraz jakie role powinien pełnić dyrektor HR, by faktycznie wpływać na efekt biznesowy organizacji rozmawiano podczas kolejnego spotkania strategicznego przedstawicieli think tanku HR Influencers z cyklu Quarterly Meeting.

"W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie o sukcesie firmy nie decydują już tylko znane marki, innowacyjne rozwiązania i dobrze dobrana strategia. Ostateczne rezultaty uzyskuje się przede wszystkim dzięki odpowiednio zbudowanemu, kompetentnemu i zaangażowanemu zespołowi, w którym jasno zdefiniowane są role i procesy. W organizacji, która ma odpowiadać na wyzwania jutra, dyrektor HR powinien pełnić  rolę lidera, coacha i stratega, który jest facylitatorem procesów decyzyjnych – od nakreślenia kluczowych funkcji i ról osób odpowiedzialnych za obszary Human Resources w firmie rozpoczęła się dyskusja nt. wpływu HR na organizacje.

Członkowie think tanku HR Influencers podczas cyklicznego spotkania strategicznego Quarterly Meeting, zastanawiali się jakie kluczowe kompetencje dyrektorów HR wspierają biznes i jakie zadania powinny być stawiane w relacji HR z zarządami i CEO. Wśród najważniejszych wyzwań, HR Influencerzy zgodnie wymienili miedzy innymi umiejętne angażowanie menedżerów w decyzje, stawianie wspólnych celów budujących efektywną organizację, tworzenie przestrzeni do dialogu zorientowanego na cele biznesowe, ale określone zrozumiałym językiem, a także korzystanie z różnorodności doświadczenia, spojrzenia i stylu podejmowania decyzji dla szukania dodatkowej wartości i nowego, skutecznego stylu działania. Ponadto, członkowie think tanku dodali, że w duecie zarządy-HR istotne jest także nagradzanie dobrych praktyk dotyczących efektywnych procesów decyzyjnych, dostarczanie użytecznych i wiarygodnych danych wspierających podjęcie właściwych decyzji biznesowych oraz wspieranie zarządu i kadry kierowniczej w zdefiniowaniu problemów decyzyjnych i podsuwanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.

"Skuteczny zarząd planuje swoje działania długofalowo, pamiętając, że kluczowym czynnikiem sukcesu są ludzie, zaś głównym partnerem zarządu i kadry w dbaniu o jakość tego czynnika jest HR. Dyrektor HR obecny na spotkaniach zarządu i włączony w procesy decyzyjne może dostarczyć unikalnych informacji mających kluczowe znaczenie w kontekście efektywności pracowników i realizacji ich celów. HR aktywnie uczestniczący w decyzjach zarządu, będzie dbał o aspekt rozwojowy procesu decyzyjnego i skuteczne wdrażanie powziętych decyzji. I to jest wymierna korzyść dla firmy." – podkreślali również Łukasz Nowak i Piotr Wisoky z House of Skills, firmy doradczo-szkoleniowej będącej partnerem strategicznym think tanku HR Influencers oraz spotkania IVTH Quarterly Meeting.

Ponadto, HR Influencerzy i goście z House of Skills omówili możliwość zastosowania narzędzi i technik - opartych na modelu podejmowania decyzji przez lidera wg prof. Vrooma - które pozwalają prognozować efektywność procesu decyzyjnego z punktu widzenia preferowanych stylów przywódczych: od dyrektywnego - do delegowania procesu podejmowania decyzji na zespół. Model prof. Vrooma zakłada, że stopień angażowania zespołu w podejmowanie decyzji wpływa na: jakość podejmowanej decyzji, stopień identyfikacji zespołu z podjętą decyzją i z jej wdrożeniem, koszt wynikający z długości procesu decyzyjnego i rozwój członków zespołu.

 ...

W IVTH HR Influencers Quarterly Meeting udział wzięli HR Influencerzy: Joanna Bilecka, Dorota Dublanka, Agnieszka Kurek, Joanna Malinowska-Parzydło, Elżbieta Rosiak, Beata Wojciechowska, Andrzej Borczyk, Krzysztof Potyrała, oraz Łukasz Nowak i Piotr Wisoky z House of Skills.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.