Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu, 10 kwietnia, Warszawa

Patronat medialny

Wykonywanie zadań przez pracowników działów HR wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Nowe przepisy prawa pracy wprowadzają zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników, w szczególności w zakresie zakresu danych, jakie może przetwarzać pracodawca, dopuszczalności przetwarzania danych za zgodą pracownika oraz stosowania monitoringu w miejscu pracy. Ten obszar tematyczny będzie poruszany na warsztatach "RODO w rekrutacji i zatrudnieniu", które odbęda się 10 kwietnia w Warszawie .

Rozpoczęcie stosowania RODO oraz zmiana krajowych przepisów prawa pracy wywarło istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników i wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących procedur w celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z nowymi wymogami prawnymi. Stosowanie RODO w rekrutacji odnosi się do takich sytuacji jak publikacja ogłoszeń o pracę, gromadzenie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz selekcja kandydatów. Firmy, które zlecają rekrutację firmom zewnętrznym także muszą stosować zasady związane z RODO.

Pracownik działu HR powinien wiedzieć jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody kandydata, a do przetwarzania których zgoda jest niezbędna. RODO określa także, jakie informacje można uzyskać od kandydata podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Zasady RODO stosowane są także przy przygotowywaniu umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub innych umów na podstawie których świadczona jest praca na rzecz pracodawcy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie zostaną szczegółowo omówione podczas praktycznych warsztatów – Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. Warsztaty mają na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych za procesy kadrowe u pracodawcy z nowymi wymogami prawnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu wynikającymi z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Warsztaty są skierowane działów HR, w tym kierowników, dyrektorów i managerów działów HR, a także do członków zarządu i kadry kierowniczej uczestniczącej w procesach HR, konsultantów ds. HR, pracowników agencji pracy tymczasowej, rekruterów.

Więcej

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.