Projekt Tuned Up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity

Patronat medialny

Firma Orange Hill sp. z o. o. rozpoczęła autorski międzynarodowy projekt pt: Tuned Up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity, który otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Autorem projektu oraz Inicjatorem Diversity Hub jest dr Anna Zaroda–Dąbrowska, Prezes firmy Orange Hill Sp. z o.o.

W ramach projektu, w partnerstwie z organizacjami z Austrii, Czech i Hiszpanii opracowany zostanie kompleksowy autorski program wdrożenia systemu zarządzania różnorodnością, w tym diagnozowania wymiarów różnorodności.

Projekt jest również pretekstem do zintegrowania środowiska wokół idei różnorodności oraz rozpoczęcia publicznej debaty na temat korzyści płynących z zarządzania różnorodnością w środowisku pracy.

Do debaty włączą się reprezentanci różnorodnych środowisk: naukowcy oraz praktycy, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, w tym również przedstawiciele instytucji publicznych oraz media.

Więcej informacji: http://www.diversity-tuned.com/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.