Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016, 31 grudnia

Patronat medialny

W Twojej firmie praktykanci nie parzą kawy i nie kserują dokumentów, lecz realizują samodzielne zadania? Zgłoś ją do konkursu na „Praktykodawcę Roku Województwa Śląskiego 2016”! Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2014 roku realizuje konkurs, którego misją jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży. W ramach konkursu nagradzani są praktykodawcy z województwa śląskiego, którzy utrzymują najwyższe standardy podczas realizacji praktyk i staży.Parę słów o konkursie

W wyniku Konkursu wyłoniony zostaje jeden Zwycięzca, który otrzymuje honorowy tytuł „Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego 2016”, oraz trzy podmioty, które otrzymują wyróżnienia. Przyznanie tytułu „Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego” stanowi sygnał dla studentów i absolwentów, że uczestnictwo w praktyce lub stażu realizowanym przez nagrodzoną firmę umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego, w organizacji, która troszczy się
o jakość  ich organizacji. Z kolei dla organizacji jest on potwierdzeniem posiadania i utrzymywania najwyższych standardów w zakresie realizacji kształcenia praktycznego.

Uczestnicy

Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać studenci, absolwenci, instytucje i urzędy publiczne, a także sami pracodawcy. Do Konkursu można zgłosić podmioty gospodarcze (firmy, organizacje, stowarzyszenia i inne instytucje funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa polskiego) z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów. 

Zwycięzcy poprzednich edycji

W 2014 roku tytuł „Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego” przyznano firmie Future Processing, a wyróżnienia przyznano firmom: JCommerce, Provident Polska oraz Real Deal. Natomiast w 2015 roku statuetka trafiła do firmy Provident Polska, a wyróżnienia do firm: Future Processing, Capgemini Polska oraz TextPartner.

Firmy można zgłaszać do Konkursu do dnia 31 grudnia 2016 r. poprzez formularz on-line dostępny na stronie: www.praktykodawca.us.edu.pl

Drukuj artykuł
Patronem medialnym konkursu był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.