Polski Kongres Prawa Pracy

Patronat medialny

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusje

Rejestracja uczestników
8.30 – 9.00

Panel 1
Nowe regulacje prawne

Mobbing i dyskryminacja – najnowsze zmiany w prawie
9.00 – 9.30 – Jolanta Adamska

 • Przedstawienie zmian regulacji ustawowej
 • Wpływ zmian na sytuację procesową powoda i pozwanego, środki dowodowe
 • Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne jako element społecznej odpowiedzialności biznesu i „wymóg” ustawowy w kontekście projektowanych zmian przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Znaczenie i rola procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w związku z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w związku z planowanymi zmianami przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zborowych

Reforma KPC – wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na prawo pracy
9.30 – 10.00 – Piotr Lewandowski

 • Nowe instytucje – postępowanie przygotowawcze i plan rozprawy.
 • Możliwość uzyskania przez strony pouczenia o prawdopodobnym.
 • Nowy sposób składania zeznań przez świadków. 
 • Obowiązek pracodawcy dalszego zatrudnienia pracownika, mimo nieprawomocnego wyroku.

Sygnaliści – jak poprawnie wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą ochrony tzw. sygnalistów (whistleblowers)
10.00 – 10.30 – Krzysztof Krak

 • Jakie rozwiązania w zakresie ochrony sygnalistów nas czekają?
 • Standardy ochrony osób zgłaszających nadużycia w dyrektywie UE
 • Wewnętrzne systemy zgłoszeń nieprawidłowości i reagowania – wyzwanie dla organizacji
 • Whistleblowing w miejscu pracy – jak wdrożyć?

Przerwa kawowa
10.30 – 11.00

Panel 2

Pracownicze Plany Kapitałowe – dotychczasowe doświadczenia i problemy
11.00 – 11.30 – Magdalena Skwara

 • Jakie były największe wyzwania w dotychczas wdrożonych projektach PPK?
 • Jak przebiegał współpraca z instytucjami finansowymi, brokerami i dostawcami usług kadrowo-płacowo-informatycznych?
 • Na co należy zwracać uwagę przy kolejnych wdrożeniach PPK?

Koronawirus, jakie działania mogą podejmować pracodawcy w przypadku epidemii?
11.30 – 12.00 – Marcin Szlasa-Rokicki

 • specustawa – praca poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), dodatkowy zasiłek na opieke nad dzieckiem w przypadku zamknięcia przedszkola
 • delegacja do kraju o podwyższonym ryzyku
 • powrót z kraju o podwyższonym ryzyku – środki ostrożnościowe
 • zakazy delegacji/podróży do miejsc o podwyższonym ryzyku
 • RODO – o co i na jakiej podstawie można pytać w związku z epidemią
 • home office/telepraca – rozwiązania standardowe
 • czasowa zmiana warunków pracy
 • izolacje pracowników
 • środki bezpieczeństwa w postaci masek, dodatkowych wymogów sanitarnych itd

Związki zawodowe u pracodawcy
12.00 – 12.30 – Rafał Jaroszyński, Marta Kosakowska-Tomczyk

 • Dlaczego nie wszystkie zakładowe organizacje związkowe są rejestrowane w KRS?
 • Czy pracodawcy potrzebny jest pełnomocnik ds. spraw relacji ze związkami zawodowymi?
 • Dlaczego czynności doraźne nie powinny nazywać się doraźne?
 • Informacja o wysokości indywidualnie pobieranych przez pracodawcę składek – podawać związkowi czy nie?

Przerwa na lunch
12.30 – 13.15

Panel 3

Praca zdalna – najczęstsze błędy i problemy pracodawców
13.15 – 14.00 – Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

 • Telepraca a „home office”
 • Kiedy telepraca? Zalety i wady telepracy
 • „Home office” jako „benefit”.
 • Warunki wprowadzenia telepracy i „home office”.
 • Błędy i problemy przy telepracy i „home office”. Czego nie reguluje kodeks pracy? Co zgłaszają pracodawcy? Na co należy zwrócić uwagę?
 • Ryzyka związane z telepracą i „home office”. Konsekwencje dla pracodawcy.

Zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej – najczęstsze błędy i problemy pracodawców
14.00 – 14.45 – Magdalena Rycak

 • Kiedy warto zatrudnić pracowników tymczasowych?
 • Kto i kiedy nie może zostać pracodawcą użytkownikiem?
 • Zasada równego traktowania w kontekście zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Niedozwolone postanowienia umowne w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych.
 • Dokumentacja okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych.
 • Pracownicy tymczasowi a zakładowe organizacje związkowe.
 • Rozstanie z pracownikiem tymczasowym.

Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, kontrakty menedżerskie) – najczęstsze błędy i problemy pracodawców
14.45 – 15.30 – Michał Kibil

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusje

Rejestracja uczestników
8.30 – 9.00

Panel 1

Elastyczny czas pracy – odpowiedź na potrzeby rynku
9.00 – 9.45 – Sandra Szybak-Bizacka

 • Jak prawidłowo wdrażać instrumenty zapewniające elastyczność czasu pracy?
 • Kiedy można stosować wydłużone okresy rozliczeniowe? Jak i kiedy rozliczać wówczas godziny nadliczbowe?
 • Jakie korzyści daje ruchomy rozkład czasu pracy?
 • Kiedy zadaniowy system czasu pracy jest dopuszczalny i o co warto zadbać gdy się go stosuje?

Wypowiedzenie umowy o pracę – przyczyny leżące po stronie pracownika
9.45 – 10.30 – Marta Kopeć 

 • Zagadnienia ogólne
 • Forlane aspekty wypowiedzenia umowy o pracę
 • Treść wypowiedzenia
 • Case study

Przerwa kawowa
10.30 – 11.00

Panel 2

Szczególne aspekty HR zatrudnia obywateli UE
11.00 – 11.45 – Karolina Schiffter

 • Obowiązki rejestracyjne obywateli UE
 • Skutki Brexitu
 • Delegowanie pracowników do Polski

Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
11.45 – 12.30 – Magdalena Świtajska

 • Wymogi prawne i najważniejsze obowiązki pracodawców.
 • Ułatwienia w przypadku zatrudniania obywateli Ukrainy i niektórych innych państw.
 • Najczęstsze problemy praktyczne.

Przerwa na lunch
12.30 – 13.15

Panel 3

Wykonywanie pracy w biurach co-workingowych – problemy praktyczne
13.15 – 13.45 – Łukasz Górzny

 • Coworking – czym jest i jaką ma przed sobą przyszłość?
 • Coworking a miejsca wykonywania pracy
 • Coworking a telepraca i home office (“praca zdalna”)
 • Coworking a BHP
 • Coworking w doświadczeniach innych krajów

Najczęstsze błędy stwierdzane w kontrolach ZUS przeprowadzonych u pracodawców w 2019 r.
13.45 – 14.15 – Sławomir Paruch

 • zbiegi tytułów do ubezpieczenia
 • umowy o dzieło
 • outsourcing pracowniczy
 • procedura cofania zaświadczeń A1

Prawne i faktyczne możliwości zmiany warunków zatrudnienia
14.15 – 14.45 – Sebastian Koczur

 • Warunki prawidłowego porozumienia zmieniającego
 • Wypowiedzenie zmieniające – kiedy jest możliwe
 • Konieczność wskazania nowych warunków zatrudnienia
 • Wymóg uzasadnienia wypowiedzenia zmieniającego
 • Wypowiedzenie zmieniającego alternatywą dla zwolnień grupowych

Zakaz działalności konkurencyjnej – prawo, praktyka i podatki
14.45 – 15.15 – Magdalena Zwolińska, Aleksandra Woś

 • Z kim zawiera się umowy o zakazie konkurencji i czemu mają służyć?
 • O czym należy pamiętać zawierając umowę o zakazie konkurencji?
 • Problemy praktyczne związane z umowami o zakazie konkurencji
 

DZIEŃ 3

Warsztaty

Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00

Warsztat 1

Tworzenie umów o pracę
9.00 – 10.30 – Janusz Zagrobelny, Katarzyna Mizio

 • Zasady
 • Klauzule umowne
 • Najczęstsze błędy

Przerwa kawowa
10.30 – 11.00

Warsztat 2 i 3

Ochrona danych osobowych w rekrutacji
11.00 – 11.45 – Dominika Dörre-Kolasa

 • Kto jest kim w procesie rekrutacji
 • zakres danych, których przetwarzanie jest dozwolone, a co jest objęte obowiązkiem prawnym
 • informacja o wynagrodzeniu w procesie rekrutacji de lege lata, de lege ferenda

Zasady prowadzenia monitoringu w miejscu pracy
11.45 – 12.30 – Marcin Wujczyk

 • Ochrona danych osobowych a kontrola pracowników
 • Monitoring wizyjny pracowników
 • Inne formy monitoringu pracowników
 • Procedura wprowadzenia monitoringu oraz obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Okres i zasady przetwarzania danych zebranych w ramach monitoringu
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących monitoringu pracowników

Przerwa na lunch
12.30 – 13.15

Warsztat 3 i 4

Wynagrodzenia w 2020 r.
13.15 – 14.15 – Artur Rycak

Dokumentacja pracownicza w 2020 r.
14.15– 15.30 – Piotr Strumiński

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w świetle nowych przepisów
 • elektronizacja dokumentacji pracowniczej

 

 

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.