Kongres Edukacji Pozaformalnej relacja z wydarzenia

Patronat medialny

25 i 26 listopada 2014 r. odbył się Kongres Edukacji Pozaformalnej. W Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie spotkali się przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z działalnością edukacyjno-rozwojową, w tym przede wszystkim organizacji społecznych, biznesu i strony rządowej. Idea Kongresu zrodziła się z inicjatywy kilkunastu organizacji skupiających profesjonalistów branży szkoleniowej i została wsparta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kongres był odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia gwałtownie zmieniający się współczesny rynek pracy, swoim przesłaniem dołączą do tych, którzy uznają konieczność uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning - LLL).

Pierwszy dzień był dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego (poddziałanie 2.2.2) finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej, koordynatorem była bezpośrednio Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Drugi dzień Kongresu został zorganizowany przez koalicję 11 organizacji związanych z edukacją dorosłych. W Kongresie wzięło udział 337 uczestników, a prawie 200 kolejnych osób zgłosiło chęć kooperacji i korzystania z materiałów. Liczby te pokazują skalę branży edukacji pozaformalnej i jednoznacznie wskazuje konieczność dalszych działań dla reprezentowania jej żywotnych interesów. Kongres został objęty patronatami aż trzech ministrów: Pracy i Polityki Społecznej,  Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki. 

Debaty i prezentacje zostały skoordynowane przez Komitet Programowy kierowany przez Ewę Polańską, wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Komitet tworzyli ponadto: Krzysztof Prystupa (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości), Sławomir Wróblewski (Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”), Dagmara Miąsek (Izba Coachingu), Jacek Członkowski (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE). Moderatorem debat kongresowych był red. Jacek Żakowski. Biuro organizacyjne prowadzili Michał Gawryszczak i Renata Kowalska.  

Celami Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014 było:

  • Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr
  • Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych
  • Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Kongres przyjął wspólną Deklarację, co zostało potwierdzone złożeniem podpisów. Materiały z debat i prezentacji zostaną opublikowane w publikacji pokongresowej przygotowywanej z czasopismem naukowym „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (współorganizator KEP: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy).  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.kep.com.pl

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.