Międzynarodowy Tydzień Facylitacji, 24 października, Kraków

Patronat medialny

Efektywna organizacja nie może istnieć bez dobrej współpracy, współdziałania i współmyślenia. Jakość współpracy między ludźmi i działami warunkuje możliwość zespołowej realizacji zadań, osiągania wspólnych celów, angażowania się ludzi, poczucia tożsamości z zespołem i organizacją.Konfernecja odbędzie się 24 października w Krakowie.

 Podczas III konferencji Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji będziecie Państwo zaproszeni do rozmowy na temat tworzenia przestrzeni do współmyślenia i współdziałania w organizacjach. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zobaczymy, jak poprzez facylitację i partycypacyjne metody pracy z ludźmi można budować przestrzeń do współpracy, włączać pracowników we współtworzenie organizacji, wspierać samodzielność i inicjatywę grupy, zwiększać kreatywność zespołu i korzystać z jego potencjału.

W ramach konferencji można wziąść udział w wystąpieniach polskich i zagranicznych ekspertów, studiach przypadku z organizacji oraz praktycznych warsztatach rozwojowych prezentujących zastosowania facylitacji w pracy z organizacjami oraz metody i narzędzia wspierające partycypację.

Co w programie?

▶Oddaj decyzyjność i zaangażuj.
▶Samodzielność, inicjatywa i aktywność grupy
▶Przestrzeń, która przełamuje schematy.
▶System oparty na proaktywności.
▶Jak wzmacniać menedżera oddając władzę zespołowi?
▶Podejmowanie decyzji przez zespół.
▶Angażowanie wokół strategii organizacji.
▶Zmiana kultury organizacyjnej.

 

strona wydarzenia

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.