Legalna migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy, 1 grudnia, Kijów

Patronat medialnyWychodząc naprzeciw zainteresowaniu firm z sektora HR   problematyką zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach, powstała idea Sympozjum: „Legalna migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy”, podczas którego zostanie zaprezentowana znacząca rola migrantów z Ukrainy na rynku pracy w Polsce.
Seminarium jest organizowane z powodu rosnącego zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy i chęci nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy polskimi, a ukraińskimi agencjami zatrudnienia. W trakcie wydarzenia nasi eksperci podczas merytorycznej dyskusji podzielą się swoją wiedzą dotyczącą praktyk i standardów działania. Zostaną przybliżone najważniejsze kwestie istotne dla polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy.

Celem Sympozjum jest również przybliżenie regulacji prawnych i praktyk z jakimi pracodawca musi się zmierzyć, aby zatrudnić obcokrajowca oraz rozpropagowanie wiedzy o czekających nas w najbliższym roku zmianach w prawie i zmianach legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w Polsce.

Program Sympozjum będzie obejmował szeroki spektrum aktualnych problemów i wyzwań oraz realizowany będzie przez wybitnych ekspertów w zakresie problematyki transgranicznej, gospodarczej i geopolitycznej.

Przewidujemy udział ok. 100 osób z Polski i Ukrainy.
Organizatorem wydarzenia jest Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Więcej informacji odnośnie wydarzenia: tutaj

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.