Konferencja METODY ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTER, 30 listopada, Wrocław

Patronat medialny

30 listopada 2023 roku odbędzie się najważniejsze wydarzenie w Polsce dotyczące metody Assessment/Development Center. Naukowcy oraz praktycy będą dyskutować o mechanizmie i skuteczności metody.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z aspektami etycznymi i technicznymi pracy Asesora oraz narzędziami wykorzystywanymi w metodzie Assessment/Development Center. Omówione zostaną wyniki badań nad metodą oraz jej wpływ na potencjał kompetencyjny lidera i dobrostan pracowników.

Prelekcje wygłoszą m.in.:

  • Janusz Dziewit, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC – „Rola Asesora w metodzie Assessment/Development Center. Aspekty etyczne i techniczne”,
  • dr Zbigniew Piskorz, Uniwersytet SWPS – „Assessment Center – teorie, implementacje i wyniki badań”,
  • dr Agnieszka Taurogińska-Stich, Akademia Wojsk Lądowych – „Potencjał kompetencyjny lidera miarą dobrostanu pracowników”,
  • dr Natalia Dernowska-Żaczyk, Dyrektor ds. HR w PPF HASCO-LEK S.A. – „Dlaczego potrzebujemy kompetencyjnego profilu menedżera? O projekcie diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich”,
  • Wiktoria Dziewit, HR Business Partner w GTHR – „Narzędzia w metodzie AC/DC”.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://psamadc.pl/konferencja/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.