Kolejna edycja konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Patronat medialny

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU

LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otworzył właśnie XX jubileuszową edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Konkurs był pierwszym tego typu w Polsce. Od 20 lat promuje firmy dążące do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz udoskonalania strategii zarządzania. Od pierwszej edycji Narodowy Bank Polski włącza go do swojego programu edukacji ekonomicznej, a honorowym patronatem obejmuje   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W procedury konkursowe są zaangażowani najlepsi specjaliści w dziedzinie zzl:  naukowcy oraz praktycy.

Do Konkursu zapraszamy duże, średnie i małe firmy oraz jednostki administracji publicznej. Przewidziano dla nich odrębne kategorie konkursowe i równorzędne nagrody główne w postaci Statuetek Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi przyznawane za całokształt osiągnięć uczestników. Ponadto docenione i nagrodzone zostaną nowatorskie rozwiązania w poszczególnych obszarach zzl. Wyniki Konkursu  będą ogłoszone podczas uroczystej Gali, a nagrodzone praktyki prezentowane w ramach towarzyszącego jej seminarium. Najlepsze rozwiązania oraz nagrodzone organizacje są promowane w różnego rodzaju mediach.

Wszystkie firmy i urzędy zakwalifikowane do zaawansowanego etapu Konkursu zostaną uhonorowane Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”.

 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:

  • okazja do podsumowania całokształtu zzl w firmie,
  • potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zzl,
  • wizyta audytora – możliwość konfrontacji działań firmy z doświadczeniami ekspertów,
  • syntetyczna informacja zwrotna:
    • syntetyczny raport podsumowujący audyt,
    • informacja o pozycji firmy na tle grona laureatów oraz wszystkich uczestników bieżącej edycji w następujących blokach tematycznych: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty,
  • porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników,
  • popularyzacja osiągnięć uczestnika.

 

Konkurs działa w oparciu o zasadę poufności informacji.

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym konkursu jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.