Kierunki rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 24-25 listopada, Zabrze

Patronat medialny


W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi innowacyjne rozwiązania pozwalają na budowanie warunków sprzyjających do rozwoju i zaangażowania pracowników. Coraz silniej jest to dostrzegane przez administrację publiczną, która bez dobrze zarządzanej i zmotywowanej kadry będzie miała trudności w osiąganiu stawianych celów. Zapraszamy do udziału w konferencji "Kierunki rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi", która odbędzie się 24-25 listopada w Zabrzu. To już VI edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

W ramach dwóch dni spotkań planuje się stworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań HR przez praktyków, wskazanie zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR. 

W I dniu Konferencji zapraszamy do dzielenia się wiedzą z zakresu zmian w prawie pracy, innowacji w etyce, rozwoju firmy poprzez efektywne uczenie się pracowników, ocenianiu i motywowaniu oraz kluczowych kompetencji do długoterminowego rozwoju. W czasie sesji networkingowej spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Poddane analizie zostaną również wyniki ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

W II dniu Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbywać się będą w trzech panelach:

  • HR w administracji- w ramach tego panelu uczestnicy będą rozmawiać o wartościowaniu stanowisk pracy, modelu kompetencyjnym oraz analizie zasobów kadrowych w celu stworzenia CUW, przedstawionym przez praktyków- przedstawicieli Miast: Sosnowiec, Łódź i Toruń
  • Treny HR- panel zostanie poświęcony warsztatom „Zrozumieć kulturę organizacyjną”, „Jak wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy” oraz „Rozwijanie systemu zzl na bazie kompetencji, w organizacji dostarczającej usługi ochrony zdrowia”
  • IT w HR- warsztaty w ramach panelu dotyczyły będą narzędzi informatycznych optymalizujących prace CUW w obszarze HR, idei Smart-Urzędnik oraz Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3.0

Szczegółowe informacje oraz deklaracja zgłoszenia udziału w Konferencji dostępne są na stronie: konferencjazzl.um.zabrze.pl

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.