IV konferencja Ucząca się Organizacja – wyzwania związane z różnorodnością, 6 czerwca, Kraków

Patronat medialny

W dzisiejszych organizacjach rosnąca różnorodność pracowników jest faktem. W jednym zespole, oddziale czy hali produkcyjnej współpracują przedstawiciele różnych pokoleń, płci, narodowości, osoby o odmiennych stylach pracy, różnych poziomach doświadczenia, sposobach komunikacji, potrzebach. Tak ogromna różnorodność pracowników stawia organizacje przed niespotykanymi dotychczas wyzwaniami. Sposób radzenia sobie z nią ma lub będzie miał bezpośrednie przełożenie na „twarde” wskaźniki efektywności, a w konsekwencji na zyski.

 

IV konferencja Ucząca się Organizacja zaprosiła do rozmowy na temat wyzwań związanych z różnorodnością w organizacjach. Udział w wydarzeniu pozwolił odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie czynniki blokują efektywność pracy w różnorodnych zespołach i organizacjach?
  • Jak wspierać zdrową współpracę pomimo występujących różnic?
  • Jak pogodzić zarządzanie różnorodnością z wyzwaniami biznesowymi?
  • Jak budować kulturę organizacyjną opartą o strategię „diversity and inclusion”?
  • Jak radzić sobie z wykluczeniem w zespole?
  • Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową?

Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli działów personalnych i kadry zarządzającej.

Cena specjalna dla czytelników HRpolska.pl: 300 PLN (+23% VAT) na hasło „HRpolska.pl”.

Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.