Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości,4 marca, Gliwice

Patronat medialny

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości odbędą się 4 marca w Hali "Nowa" Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 28. Jest to wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich, jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

Partnerem merytorycznym: Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Więcej

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.