I Kongres HR Genius, 23 marca, Łódź

Patronat medialny

Kongres jest dedykowany specjalnie dla przedstawicieli sektora Human Resources. Jest kompleksową odpowiedzią̨ na potrzeby, z którymi dziś́ spotykają̨ się̨ działy personalne. Rzeczywistość́ współczesnej organizacji generuje wiele wyzwań́, a wieloletnia współpraca Hutchinson Institute z działami HR pokazuje trzy obszary, które wymagają̨ największego wsparcia. Są nimi zespoły wielopokoleniowe i wielokulturowe, optymalne zarzadzanie talentami, nowoczesne nurty zarzadzania.

 

Nowoczesne działy HR chcą podążać́ za sprawdzonymi i przynoszącymi efekty teoriami i implementować́ najlepsze praktyki, dostarczając kadrze zarządzającej innowacyjnych procesów rozwojowych w tych obszarach. Trzy główne obszary wyzwań: Zarządzanie talentami. Talent nie rozwija się sam. Odpowiednio zaprojektowane programy stwarzają możliwości i budują środowisko postępu, umożliwiając  „talentowi” progres-w takim kierunku, jaki jest korzystny dla organizacji. Jak rekrutować, identyfikować i rozwijać tzw. "perły organizacji”?  Kongres HR Genius przychodzi z odpowiedzią.

Zarządzanie Talentami 

Talent nie rozwija się sam. Odpowiednio zaprojektowane programy stwarzają możliwości i budują środowisko postępu, umożliwiając „talentowi” progres – w takim kierunku, jaki jest korzystny dla organizacji. Jak rekrutować, identyfikować i rozwijać tzw. „perły organizacji”?

Kongres HR Genius przychodzi z odpowiedzią.

Zespoły wielokulturowe/ wielopokoleniowe

Wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów to często nieporozumienia, brak zaufania, odrzucenie i konflikty . To zjawiska, które utrudniają współpracę, opóźniają lub nawet uniemożliwiają osiąganie efektów. Wynikają one ze zróżnicowanych wzajemnych oczekiwań i trudności w komunikacji. Jak osiągać biznesowe wskaźniki w takich zespołach? Odpowiedzi znajdą Państwo podczas naszych prelekcji.

Nowe Trendy w Zarządzaniu 

„Teoria U” Otto Scharmera uczy nas, że w obecnym świecie trzeba rozwinąć umiejętności w taki sposób, by nauczyć się obserwować bez oceny, być w kontakcie ze swoimi emocjami i umieć zadać pytanie typu: Co dana sytuacja mi mówi? Co z tej sytuacji wynika? Jaki przekaz dla mnie wyłania się z przyszłości? Aby takie podejście było możliwe potrzebujemy być w większym kontakcie z sobą, bardziej „tu i teraz”, w połączeniu ze światem. Potrzeba więc najpierw się po prostu zatrzymać, rozejrzeć, poczuć co się z nami dzieje, a następnie zadać kluczowe pytania.

Turkusowy sposób działania, opisany przez Federica Laloux, jest oparty na trzech koncepcjach dotyczących: struktur, praktyk działania i kultury organizacji. Są to: „samozarządzanie” – rezygnacja z tradycyjnej hierarchicznej struktury na rzecz maksymalnego usamodzielnienia każdego pracownika, „dążenie do pełni” – umożliwienie samorealizacji i pełnego wykorzystania potencjału pracowników, „słuchanie ewolucyjnego celu organizacji”- skupienie się bardziej na celu niż na zyskach- zyski zwykle napłyną jeszcze bardziej obficie.

Neurobiologia dostarcza nam dziś gotowych wskazówek, które możemy wykorzystać, aby skuteczniej osiągać cele biznesowe. Te i inne najświeższe teorie, do wykorzystania od zaraz, będą poruszać wykładowcy podczas wystąpień na HR Genius.

Więcej informacji

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.