HR Influencers – think tank branży Human Resources

Patronat medialny

20 stycznia odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowo powołanego think tanku skupiającego uznanych praktyków branży Human Resources – HR Infuencers. HR Influencers to inicjatywa skupiająca praktyków HR skutecznych w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach i otoczeniu, będących kreatorami trendów w swoich obszarach zawodowych, zaangażowanych w budowanie best practices dla pozostałych profesjonalistów HR w Polsce oraz rozwiązań dla rynku pracy. Co istotne, osób budujących marki lidera wysokiej reputacji w swoim otoczeniu.

Misją HR Influencers jest zbudowanie społeczności 50 wpływowych liderów Human Resources w Polsce, skutecznych w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach. Stworzenie platformy wymiany idei i rozwiązań pomiędzy branżą HR, biznesem oraz instytucjami rządowymi i społecznymi odpowiedzialnymi za zarządzanie rynkiem pracy. Członkowie HR Influencers zobowiązują się promować zasady etycznego i społecznie odpowiedzialnego zarządzania, angażują się w upowszechnianie najlepszych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Do ich zadań jako liderów opinii należeć będzie również analizowanie, komentowanie i kreowanie trendów w obszarze HR, a także zabieranie głosu w kwestiach strategicznych dla rozwoju rynku pracy i biznesu. Wszyscy członkowie think tanku HR Influencers zobowiązują się aktywnie działać na rzecz całej branży HR w Polsce. Takie założenia zostały podpisane przez założycieli w formie specjalnej Deklaracji podczas spotkania.

HR Influencers to unikatowa społeczność i platforma współpracy 50 wartościowych liderów HR w Polsce o dużym zakresie wpływu osobistego i zawodowego. W przyszłości grono to poszerzy się także o kolejnych 100 managerów o najlepiej rokującym potencjale rozwojowym, którzy będą stanowić grupę HR High Potential (HRI HiPo). Dziś branża HR jest rozproszona. Naszą ambicją jest znaleźć i zaprosić do pracy na rzecz biznesu i branży HR wartościowych i zaangażowanych profesjonalistów z całej Polski, skutecznych strategów biznesowych, a równocześnie ludzi mądrych i rozsądnych, dla których praca z ludźmi to pasja i przywilej, a nie stanowisko czy zawód jakich wiele. Takich, którzy rozumieją różnicę między byciem wartościowym a biernym obserwatorem w rozmowach o strategii rozwoju biznesu. Wspólnie będziemy pracować nad kreowaniem użytecznych rozwiązań oraz inicjowaniem partnerskiej i strategicznej rozmowy o wartościowym biznesie i rynku pracy pomiędzy liderami HR, liderami biznesu oraz instytucjami rządowymi i społecznymi. Zależy nam na odpowiednim doborze uczestników, gdyż rola autorytetu i influencera zobowiązuje. Dlatego też profil osób zapraszanych do grona HRI kładzie nacisk na dobrą reputację, styl działania i komunikowania, strategiczne myślenie, odpowiedzialny sposób realizowania polityki personalnej i promowanie wartości w swoim otoczeniu – definiuje rolę nowo powołanego think tanku Joanna Malinowska-Parzydło, pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Do grona założycieli think tanku należą:

 • Małgorzata Bartler, Alior Bank
 • Joanna Bilecka, Credit Agricole
 • Maja Chabińska-Rossakowska, DHL
 • Mariola Raudo, Nestle
 • Elżbieta Rosiak, Bank Pekao
 • Andrzej Borczyk, Microsoft
 • Grzegorz Skibiński, Bank Handlowy

Wśród planów strategicznych społeczność HR Influencers wskazała zarówno działania na rzecz profesjonalizacji branży Human Resources, a także wzmocnienia działań HR w otoczeniu biznesowym:

 • Definiowanie wartości potrzebnych do budowania silnych kultur organizacyjnych w przyszłości.
 • Stworzenie i monitorowanie listy najważniejszych trendów społecznych i gospodarczych, które będą wpływały na kształt rynku pracy i kapitału intelektualnego firm w perspektywie najbliższych 2-5-10 lat.
 • Opracowanie mapy kluczowych kompetencji niezbędnych firmom do sprostania wyzwaniom przyszłości.
 • Rekomendowanie dobrych praktyk rozwijania tych kompetencji.
 • Angażowanie odpowiedzialnych społecznie liderów biznesu, organizacji społecznych i rządowych w dialog dot. rozwoju kapitału intelektualnego.

Joanna Malinowska-Parzydło to wieloletnia dyrektor personalna w polskich mediach, dziś twórczyni unikalnych programów zarządzania marką lidera, marką zespołu, marką przywództwa oraz marką kobiecego przywództwa w firmach. Autorka bloga „Jesteś marką” oraz bestsellera „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Chief Visionary Officer Personal Brand Institute. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton Vital Voices. Wykładowca akademicki MBA.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.