Forum Prawo Pracy, 7-8 czerwca 2017, Warszawa

Patronat medialny

Forum Prawo Pracy poświęcone będzie aktualnym regulacjom oraz planowanym zmianom przepisów z zakresu prawa pracy.  Prezentowane zagadnienia i poruszane tematy poparte będą o  liczne case studies oraz najciekawsze praktyki rynkowe przedstawiane przez osoby z bogatym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się swoją wiedzą!

 

 

 

Zaproszeni eksperci poruszą bieżące kwestie i odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

  • Jak egzekwować przestrzeganie zakazu od pracowników?
  • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
  • Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
  • Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
  • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
  • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
  • Jaka odpowiedzialność i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
  • Jak efektywnie zarządzać czasem pracy i nadgodzinami

Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.