Bezpłatna konferencja "Mierzyć to, co niemierzalne. Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce firm"

Patronat medialny

Jak mierzyć wartość kapitału ludzkiego?  Zaprosiliśmy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji: „Mierzyć to co niemierzalne. Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce firm”. Konferencja odbyła się 5 listopada (czwartek) w Warszawie.

W programie konferencji zaplanowano wystąpienia eksperckie, debaty, warsztaty oraz case study, które odbywały się w ramach dwóch ścieżek tematycznych. W ich trakcie eksperci oraz praktycy podzielili się najlepszymi doświadczeniami związanymi z budowaniem wartości kapitału ludzkiego w firmie i dokonywaniem jego pomiaru.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR, dostawców usług z obszaru HR oraz osoby związane zawodowo z rynkiem pracy, w tym przedstawicieli administracji i służby cywilnej.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, który realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy partnerskiej ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Jednym z efektów projektu były unikalne na polskim rynku Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). Doświadczenia związane z jego wdrażaniem były przedmiotem dyskusji i wystąpień case study zaplanowanych w trakcie konferencji. W kuluarach przez cały czas trwania konferencji zaplanowane były konsultacje dla przedstawicieli firm zainteresowanych wdrożeniem narzędzia oraz dyskusje dotyczące jego funkcjonalności.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://nkl.parp.gov.pl/index/index/2671

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.