Angażowanie i budowanie lojalności pracowników w sektorze usług, 28-29 listopada, Warszawa

Patronat medialny

Zapraszamy na konferencję: „Angażowanie i budowanie lojalności pracowników w sektorze usług- co jeszcze możemy zrobić" 28-29 listopada, Warszawa. Skierowana jest do przedstawicieli Działów Personalnych z dużych i średnich firm usługowych.  

Konferencja stwarza uczestnikom niepowtarzalną możliwość wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji firm działających w sektorze usług z różnych branż. Pokazuje jakie wyzwania pojawiają się przed kadrą zarządzającą i jak należy realizować programy zwiększające zaangażowanie i lojalność pracowników oraz jak reagować na nowe wyzwania rynku, żeby nawet w momencie spowolnienia gospodarczego wyprzedzać konkurencję, a w momencie poprawy sytuacji na rynku dzięki optymalizacji procesów jeszcze przewagę konkurencyjną zwiększać. Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia:

 • Imponujące pierwsze wrażanie – zaangażowanie budowane przed pierwszym dniem pracy
 • Strategie, narzędzia i najlepsze działania podnoszące zaangażowanie i lojalność pracowników
 • Częsty feedback i coaching buduje pracę zespołową
 • Empatyczny lider – podstawa sukcesu
 • Jak budować tożsamość zespołów zdalnych
 • Utrzymanie zaangażowania pracowników poprzez właściwe zarządzanie emocjami swoimi
  i zespołu
 • Zarządzanie talentami i gwiazdami w zespole
 • Właściwe zarządzanie konfliktami
 • Angażowanie wielopokoleniowych zespołów na przykładzie działań realizowanych w firmie
  z sektora produkcji
 • Digitalizacja w usługach pod kątem angażowania i budowania lojalności
 • Co zrobić gdy menedżerowi brakuje kompetencji liderskich
 • Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników – program „Moc motywacji” w firmie DPD
 • Absencja – jak poradzić sobie z tym wyzwaniem

Konferencja skierowana jest do: Dyrektorów, Kierowników i Specjalistów z Działów Personalnych oraz wszystkich osób zarządzających pracownikami, które chcą świadomie i odpowiedzialnie angażować i budować lojalność swoich pracowników.

Szczegółowe informacje: http://www.gbip.com.pl/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.