II Kongres Edukacji Pozaformalnej, 23 czerwca, Łódź

Patronat medialny

W dniu 23 czerwca 2016 roku w salach Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej (KEP) – wydarzenie, które skupi całą branżę szkoleniową w Polsce: firmy szkoleniowe i doradcze, trenerów i coachów, organizatorów uczenia się przez całe życie (Life-Long Learning).Spodziewanych jest ponad 300 uczestników, w tym menedżerów największych firm szkoleniowych oraz reprezentantów uczelni, instytucji publicznych i ośrodków decyzyjnych kształtujących politykę edukacyjną w Polsce. Głównym zadaniem tegorocznego kongresu jest analiza nowego systemu kwalifikacji wdrażanego w wyniku Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przyjętej 22.12.2015 roku, która będzie miała wielki wpływ na funkcjonowanie branży szkoleniowej w najbliższych latach. Celem długoterminowym jest powołanie szerokiej reprezentacji edukacji pozaformalnej. Wśród planowanych efektów II Kongresu jest również opracowanie „białej księgi” zawierającej diagnozę sektora, a także zagrożenia i wyzwania dla branży.

Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdził: „- Ważnym naszym celem jest zamanifestowanie kluczowej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego - szkoleń, kursów, konferencji - jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr na poziomie oświaty i edukacji wyższej”.

Idea KEP zrodziła się z inicjatywy kilkunastu organizacji skupiających profesjonalistów branży szkoleniowej, podejmujących działania na rzecz rozwoju i zjednoczenia branży. Pierwszy kongres odbył się w roku 2014 w Warszawie, druga edycja KEP została zaplanowana w Łodzi na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, który objął wydarzenie swoim patronatem.

Organizatorzy zapraszają wszelkich zainteresowanych do współpracy merytorycznej. Więcej: www.kep.com.pl

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.