Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 23-24 listopada, Zabrze

Patronat medialny

W zmieniającym się w cyfrowym tempie otoczeniu biznesowym kluczowa staje się dla pracodawców transformacja kultury organizacyjnej, która będzie wspierać utrzymanie i zaangażowanie pracowników oraz przyciągać kandydatów do pracy. Sektor samorządowy obejmuje swoją działalnością wiele obszarów poczynając od masowej obsługi klienta jak np. przy obsłudze dowodów osobistych, poprzez działania kulturalne, społeczne, edukacyjne, a kończąc na  działaniach kreujących dany region np. jako przyjazny inwestowaniu. Aby mógł działać efektywnie powinien zmierzać do zwinnej organizacji, czyli reagującej w sposób ciągły na zmiany, a także samoistnie stawać się liderem zmian. Jednym z wyzwań staje pozyskiwanie kompetencji umożliwiających realizowanie tych celów.

 

W I dniu Konferencji zapraszamy do dzielenia się doświadczeniami z zakresu budowania zespołów, rozwijania kompetencji, przedstawione zostaną również wyniki badania dot. procesów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. W czasie sesji pozytywnych relacji uczestnicy skupiać się będą wokół zarządzania turkusowego.

W II dniu Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbywać się będą w trzech panelach:
- HR w administracji - w ramach tego panelu uczestnicy rozmawiać będą o nowym wymiarze szukania rozwiązań i rozwoju kompetencji, o przejściu od pracy spontanicznej do pracy planowanej oraz analitycznym obrazie miasta.
- Trendy HR - panel poświęcony zostanie warsztatom „Microzespoły jako klucz”, „Jak Agile zmienia organizacje, projekty oraz rolę Kierownika projektu” oraz „Diagnoza kompetencji zawodowych- technologiczne wsparcie rozwoju pracowników”.
- IT w HR - warsztaty w ramach panelu dotyczyły będą wykorzystania metodyki modelowania procesowego do budowy efektywnie zarządzanej organizacji, profilaktyki zdrowotnej- jak dbać o zdrowie pracownika w miejscu pracy oraz cyberbezpieczeństwa- jak uświadamiać zagrożenia i jak mierzyć nabywanie kompetencji w tym zakresie.

Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie

 

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.