IV Konferencja Psychologii Pozytywnej, 3-5 czerwca 2022

Patronat medialny

Informujemy, że 3-5 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy odbędzie się IV Konferencja Psychologii Pozytywnej organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencja ma formułę ogólnopolską. W programie przewidziane zostały zarówno warsztaty tematyczne, jak i wykłady plenerowe:

  • dr hab. J. Trempała – „Potencjał rozwojowy człowieka jako zdolność do pozytywnych zmian w ciągu życia”
  • dr hab. A.M. Zawadzka, prof. UG – „Materializm - źródła, skutki i środki zaradcze”
  • dr hab. M. Stolarski – „Ukryty wymiar szczęścia: Perspektywa czasowa i fenomeny pokrewne jako wyznaczniki subiektywnego dobrostanu w świetle teorii temporalnej regulacji emocji”
  • prof. dr hab. P. Oleś – „Optymalne funkcjonowanie: kryteria – wyzwania – ograniczenia”.

Wśród wykładowców będą także goście zagraniczni:

  • Robert J. Vallerand– profesor psychologii z Uniwersytetu Québec w Montrealu, który będzie mówił o roli pasji w psychologii pozytywnej, koncentrując się na teorii, badaniach i implikacjach.
  • Moïra Mikolajczak– profesor z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain, podejmie temat wypalenia rodziców w podejściu psychologii pozytywnej.

Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, zapraszamy  więc naukowców prowadzących badania w dziedzinie psychologii pozytywnej oraz  praktyków,  zainteresowanych  wykorzystaniem najnowszych osiągnięć tej dziedziny w swoich działaniach zawodowych. 

Konferencja  będzie zatem wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń różnych środowisk skupionych wokół pozytywnego nurtu psychologii.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa czynnego, jak i biernego znajdziecie Państwo na stronie: https://kpp.ukw.edu.pl/

Zgłoszenia prosimy dokonać poprzez formularz: https://ptpp.org.pl/iv-konferencja-psychologii-pozytywnej-formularz-zgloszeniowy/

 

Do zobaczenia w Bydgoszczy! :)

Z wyrazami szacunku,

dr Ewa Sygit-Kowalkowska

Komitet Organizacyjny Konferencji

email: konferencja@ptpp.org.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.