Trendy HR 2020

HR, Trendy

Firmy poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pomogą wybrać utalentowanych kandydatów, a także zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników. Kreatywny i nowoczesny proces rekrutacji to jeden z podstawowych składników sukcesu w organizacji. Nic więc dziwnego, że nowoczesne technologie, a nawet sztuczna inteligencja są wykorzystywane przez firmy w różnych obszarach jej funkcjonowania.

Cyfrowa rekrutacja

Realizacja procesów rekrutacyjnych z udziałem nowoczesnych technologii jest już bardzo popularna. Videorekrutacje i ATS (aplicant tracking systems)
to narzędzia, które na dobre przyjęły się w środowisku human resources. Cyfrowe narzędzia rekrutacyjne potrafią także wyszukać odpowiednich kandydatów w sieci, porównać CV wybranych osób oraz zweryfikować ich obecność w mediach społecznościowych. Mogą też przeprowadzić testy
i oceny kompetencji oraz zarekomendować najlepszych kandydatów do pracy.

Oprócz pytań rekrutacyjnych coraz częściej wykorzystywane są również gry na urządzenia mobilne. Nowoczesne narzędzia poprawiają jakość oceny potencjalnego kandydata i zapewniają równie cenne informacje z zakresu psychodiagnostyki, co metody klasyczne. Dodatkową zaletą jest to, że wyniki rekrutacji uzyskujemy w ciągu kilku minut.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Możliwość przeniesienia się do innego wymiaru jest bardzo przydatna podczas wdrażania nowych pracowników (onboarding).

Dzięki VR zrekrutowany pracownik może łatwo poznać nowe miejsce pracy, czy zaznajomić się z informacjami o funkcjonowaniu poszczególnych działów, oraz pracujących w nich osób.

Wirtualna rzeczywistość jest szczególnie przydatna w szkoleniach pracowników zatrudnionych w działach produkcyjnych, gdzie praca ma określony schemat i jest powtarzalna. Dzięki VR nowi pracownicy znacznie szybciej przyswajają wiedzę o firmie i o przydzielonym im stanowisku, niż podczas tradycyjnych metod wdrażania.

- Duże linie lotnicze, jak np. Lufthasa już wykorzystują wirtualną rzeczywistość do szkoleń personelu technicznego oraz personelu pokładowego. Ale to nie jest jedyny przykład. Wallmart w 2017 roku dzięki VR przeszkolił 140 000 pracowników. – komentuje Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista
w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

 Sztuczna inteligencja (AI)

Sztuczna inteligencja umożliwia automatyzację procesów w wielu obszarach firmy. Dzięki takim funkcjom jak wyszukiwanie informacji i symulacja danych, AI może pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji pracownikom wyższego szczebla. Pozwala również na ograniczenie tzw. „papierkowej roboty”, a także w rozdzielaniu obowiązków pomiędzy pracownikami. Dzięki pomocy sztucznej inteligencji zwiększa się efektywność firmy, bo poszczególne działy mogą skupić się na najbardziej znaczących dla organizacji zadaniach.

Natomiast dla HR sztuczna inteligencja jest pomocnym narzędziem
do rekrutacji i szkoleń pracowniczych. AI potrafi wyszukać w Internecie potencjalnych kandydatów oraz przejrzeć i ocenić ich zawodowe życiorysy. Dzięki  wykorzystaniu chatbotów podczas procesów rekrutacyjnych, a także podczas szkoleń osoby mogą również zadawać i odpowiadać na pytania.

- Według danych komisji europejskiej, szacuje się, że w Wielkiej Brytanii
10,4 miliona miejsc pracy, które stanowią około 30% ogółu, zostanie zautomatyzowanych do 2030 r. Natomiast brytyjska firma badawczo-doradcza Gartner twierdzi, że 69% czynności wykonywanych obecnie przez managerów zostanie zautomatyzowane do 2024 roku.
- wyjaśnia Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

Work-life-balance i work-life-blend

Praca nadal jest ważnym ogniwem w życiu człowieka, ale powoli przestaje być jego najważniejszym czynnikiem, pod który wszystko jest podporządkowane.

Nie boimy się już zmiany pracodawcy, czy przekwalifikowania. Jesteśmy otwarci na elastyczne formy zatrudnienia. Firmom coraz trudniej będzie zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników, ponieważ dla nich kluczową kwestią staje się „employee experience” – czyli oprócz doświadczenia zawodowego i możliwości rozwoju istotne są też komfortowe warunki i dobre samopoczucie.

Do poczucia szczęścia i dobrostanu pracowników przyczynia się autonomia w działaniu, możliwość decydowania o benefitach i o warunkach współpracy. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i chęć zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników to wyzwania działów HR i właścicieli firm. Dlatego coraz popularniejsze stają się szkolenia wyjazdowe oparte o immerse experience, takie jak np. „cyfrowy detoks”, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać wyczerpaniu emocjonalnemu kadry zarządzającej. Dzięki tego typu szkoleniom nabywamy umiejętności radzenia sobie ze stresem
i komunikacji ze światem. 

 

Drukuj artykuł
Katarzyna Richter

międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.