Studia nie tylko dla liderów i specjalistów HR

HR, Trendy

Kompetencje psychologiczne, które są przydatne nie tylko w działach HR, prywatnej praktyce coachingowo-mentoringowej, ale i we wszystkich relacjach interpersonalnych? To oferta Laboratorium Psychoedukacji, które łącząc i udoskonalając formuły studiów z coachingu i mentoringu oraz treningu grupowego, stworzyło program studiów podyplomowych, będących odpowiedzią na wyzwania na pojawiające się we współczesnych organizacjach.

Już na początku marca startują Podyplomowe Studia Stosunków Międzyludzkich – Współczesny Lider, Coach, Mentor (PSSM), czyli nowoczesne studia podyplomowe organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji (najstarszy polski niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczno-szkoleniowy) oraz Uniwersytet SWPS. Wśród wykładowców znajdziemy doświadczonych konsultantów biznesowych, psychoterapeutów, coachów, a także grono mentorów, prowadzących gościnne wykłady – m.in. prof. Bogdana de Barbaro, Justynę Dąbrowską, Ewę Ewart czy Agnieszkę Holland.

Oferta ma wspierać rozwój nastawiony nie tylko na zdobywanie wąsko rozumianych kompetencji, ale na poszerzanie perspektywy tak, by lepiej funkcjonować w wielu obszarach życia i umiejętność tę przekazywać innym. W trakcie dwóch lat nauki studenci zrealizują trzy moduły:

  • Rozwój osobisty – efektywne porozumiewanie się, umiejętność mentalizacji, doświadczenie osobiste, wiedza psychologiczna i dbałość o dobrostan psychofizyczny. 
  • Praca z zespołem  wiedza o procesach grupowych i interpersonalnych oraz typach kultur organizacyjnych, umiejętności planowania i organizacji szkoleń, praktyczne umiejętności trenerskie.
  • Praktyczne indywidualne kompetencje - teoria i praktyka coachingu oraz mentoringu, projektowanie prorozwojowej kariery własnej i podwładnych, uczestnictwo w grupach tutorsko-superwizyjnych.

Przygotowaliśmy propozycję studiów podyplomowych w oparciu o prowadzone przez nas wspólnie z SWPS od 24 lat Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych i od 15 lat podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu. Program rozszerzyliśmy w taki sposób, żeby studia sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi studentów i uczyły wspierania rozwoju innych, rozwijały umiejętności relacyjne a również dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny swój i innych. Studia mają przygotowywać absolwentów na wyzwania zmieniających się wciąż potrzeb rynku pracy, ale również pomóc im w dobrym życiu opartym na work-life balance – mówi Jerzy Dmuchowski, kierownik merytoryczny PSSM.

Work-life balance standardem Unijnym?

W 2019 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, która zawiera zestaw działań legislacyjnych mających na celu unowocześnienie istniejących ram prawnych i politycznych w państwach członkowskich. Precyzując ma ona na celu:

  • lepsze wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów,
  • zachęcanie do bardziej równego podziału urlopu rodzicielskiego między mężczyznami i kobietami
  • zajęcie się niedostateczną reprezentacją kobiet na rynku pracy.
  • wspieranie udziału rodziców w rynku pracy jest także jednym z kluczowych filarów Rekomendacji z 2013 r. w sprawie inwestowania w dzieci.

W zeszłym roku minął termin jej wprowadzenia w krajach członkowskich UE. Ogólne ramy organizacyjno-prawne zostały zatem zarysowane; teraz ich realizacja zależy od przedsiębiorstw. Work-life balance to jednak pojęcie zdecydowanie szersze, a stojąca za tym pojęciem idea wymaga odpowiedniego wykształcenia.

Tymczasem z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że blisko 1/3 pracowników firm w Polsce chce, aby ich pracodawca zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Według ankietowanych, zmian w obszarze work-life balance dokonało zaledwie 19 proc. pracodawców. Z kolei z badania przeprowadzonego przez ADP (2022) wynika, że nawet co czwarty Polak czuje się wypalony zawodowo!

Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie oraz egzekwowanie nowych wewnętrznych polityk work-life, a Podyplomowe Studia Stosunków Międzyludzkich doskonale przygotowują team-leaderów, specjalistów HR czy nawet właścicieli mniejszych przedsiębiorstw do tego typu zmian.

Rekrutacja na PSSM trwa wyłącznie do 25 lutego 2024 r.

Więcej informacji: www.lps.pl/pssm

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.