Sieci pracownicze jako forma praktycznych działań w zakresie DEI (Diversity, Equity & Inclusion)

HR, Trendy

Różnorodność to nie slogan - to fakt. Wachlarz aspektów, w jakich różnimy się od siebie, jest kolorowy jak tęcza. Ta różnorodność jest obecna zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, a fakt, że te dwie strefy się przenikają - szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak często mówimy o work-life integrity - powinien nam uświadomić, że różnorodność jest aktywem dla pracodawców, które powinno być wykorzystane w jak najefektywniejszy sposób.

Pracownicy przekraczający próg zarówno „tradycyjnego” biura, jak i tego “domowego”, potrzebują środowiska pracy sprzyjającego tej różnorodności, bo to właśnie z niej bierze się często nietuzinkowe rozwiązanie, zaproponowane przez grupę osób z różnym doświadczeniem życiowym, a co za tym idzie punktem widzenia. Potrzeba akceptacji i wsparcia w miejscu pracy jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych oczekiwań pracowników. Tak, jak rodzic nie przestaje być rodzicem, tylko dlatego, że nie ma w pobliżu jego potomka, tak  osoba pochodząca z innej kultury czy kraju mierzy się z wyzwaniami dnia codziennego zarówno w biurze, jak i po zakończeniu dnia pracy.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby pracodawca tworzył warunki wspierające pracowników w istotnych dla nich aspektach, jak równe szanse dla kobiet w miejscu pracy, poszanowanie różnic kulturowych, wsparcie rodziców pracujących czy działania na rzecz świadomości mental health wśród pracowników. Tu pracodawca może mieć swoich sprzymierzeńców - sieci pracownicze (ERGs - Employee Resource Groups). Te inicjatywy, czasami oddolne, ale również zainicjowane przez pracodawcę, zrzeszają osoby chętne współtworzyć środowisko pracy współgrające z ich różnorodnością.

  • W Capgemini dajemy przestrzeń do tworzenia sieci pracowniczych wzmacniających siłę różnorodności i budujących otwarte miejsce pracy. Oddajemy głos społecznościom, takim jak OUTfront community - wspierającej społeczność LGBT+, Cultural Diversity Community – zrzeszającej osoby z różnych kultur i grup etnicznych czy Women@Capgemini. - mówi Elżbieta Sieniawska, CSR Country Lead w Capgemini Polska.

Sieci pracownicze pełnią istotną rolę również w aspekcie biznesowym, mając realny wpływ na retencję pracowników, działania wspierające rekrutację czy też kreatywny proces tworzenia marki, czy projektowania produktów dostarczanych przez daną firmę. Ich widoczność w organizacji jest istotna w aspekcie ich komunikacji zarówno z biznesem, jak również z pracownikami. Wypracowanie korzyści satysfakcjonujących obie strony jest możliwe, jeśli sieć w swoją aktywność wpisuje cele wspierające strategię firmy i realizuje je z poszanowaniem wartości organizacji oraz jeśli ma świadomość swojego wpływu i bierze odpowiedzialność za zmianę. Przykładowo w firmie Capgemini współpracując z siecią pracowniczą działającą na rzecz kobiet i wspierając jej działania, ta aktywność jest traktowana jako istotny głos kobiet. Grupa ERG definiuje wyzwania, przedstawia pomysły, wypracowuje rozwiązania, których granice wyznaczane są przez cele biznesowe.

Pracownicy zaangażowani w takie sieci, działają na rzecz grup, które reprezentują bądź są ich sprzymierzeńcami (Allys) co pozwala im na budowanie realnego wpływu na środowisko, w jakim pracują oni sami, ale również ich koleżanki i koledzy. Sieci te są pewnego rodzaju “ekspertami w temacie”, który jest im bliski w ramach organizacji, a współpracując z działem HR, a w szczególności osobami tworzącymi politykę DEI firmy, mogą swoimi działaniami realizować tę politykę, a dodatkowo - wcześniej ją współtworzyć. W organizacjach globalnych, ich lokalny punkt widzenia pozwoli dopasować działania DEI uwzględniając np. lokalne prawo czy dyskurs społeczny.

Działania pracowników w ramach sieci pracowniczych przyczyniają się do zwiększenia ich zaangażowania w działania firmy, ale są też ogromnym, często niedocenianym, źródłem doświadczeń z zakresu rozwoju osobistego, jak również zawodowego. Rozwój zawodowy będzie się tu odbywał poprzez działania takie jak zarządzanie projektami (project management), zarządzanie zespołem czy budżetem w przypadku lidera/liderki owych sieci, czy też public speaking. Kolejnym ważnym aspektem jest współpraca pomiędzy sieciami w ramach jednej organizacji, ale również poza nią, która pozwala na podejmowanie tematów wielowątkowych, wynikających z połączenia kilku aspektów różnorodności. Takie sytuacje mają często znaczenie np. w kontekście barier zawodowych, jakie napotykają kobiety będące matkami (połączenie aspektu płci oraz ról opiekuńczych) czy też w przypadku rodzicielstwa osób nieheteronormatywnych.

Sieci pracownicze działają w wielu krajach z dużymi sukcesami, co daje pole do obserwacji i inspiracji dla nowo tworzonych firm na naszym lokalnym rynku. Istnieją również miejsca, gdzie osoby czy firmy chcące zainicjować takie działania, mogą zaczerpnąć wiedzy czy zapoznać się z narzędziami ułatwiającymi im efektywne zarządzanie i rozwój własnych sieci pracowniczych. Takim miejscem jest zapewne ERGs Center by Diversity Hub, gdzie pasjonaci oraz aktywni twórcy i liderzy sieci, dzielą się swoimi doświadczeniami i pomagają na drodze do osiągnięcia owocnego działania networków na rzecz ich organizacji oraz ich samych.

  • W trakcie przygotowań do wprowadzania OUTfront community, było to dla nas niezmiennie istotne, aby móc połączyć się z osobami, które mają już podobne doświadczenia w zakładaniu communities w innych firmach. Dzięki wsparciu DiversityHub, mogliśmy zdefiniować obszary, które warto zaadresować na początku tej drogi oraz przemyśleć to, jak rozwiać je dalej - komentuje Krzysztof Franciszkiweicz, Lider netowrku OUTfront, Senior Team Leader w Capgemini Polska.

Tworzenie sieci pracowniczych daje wszechstronne możliwości rozwoju zarówno dla organizacji, poprzez działania na rzecz różnorodności jej pracowników, ale również dla rozwoju osobistego pracowników. W dzisiejszych czasach osoby poszukujące zatrudnienia przywiązują ogromną uwagę do faktycznych działań firm w zakresie DEI, które są bliskie ich potrzebom.

 

AUTORZY:

MONIKA LIS

Community Co-Lead ERGs Center by Diversity Hub, doświadczona Specjalistka ds. Rozwoju Talentów i Nauczania, Mentorka. Trenerka Biznesu, facylitatorka i projektantka programów rozwojowych z 11-letnim doświadczeniem w obszarze TD&L. Pasjonatka DEI ze szczególnym naciskiem na Parenting, doświadczona liderka Klubu Pracujących Rodziców od ponad 8 lat.  Służy kobietom będącym mamami, które chcą wrócić do życia zawodowego po urlopie rodzicielskim lub zmienić ścieżkę kariery, będąc dla nich mentorką już od 6 lat.

 

ELŻBIETA SIENIAWSKA

CSR Country Lead w Capgemini Polska. Odpowiada za realizację strategii oraz programów społecznej odpowiedzialności firmy z zakresu zarządzania różnorodnością, włączania cyfrowego, wolontariatu pracowniczego oraz realizację agendy net-zero firmy.

 

 

KRZYSZTOF FRANCISZKIEWICZ

Senior Team Lead, Cloud Infrastructure Services w Capgemini Polska, lider community OutFront. Kreatywny i zmotywowany, dynamicznie rozwijający się w roli lidera. Posiada doświadczenie w pracy z małym, wyspecjalizowanym zespołem. Świetnie odnajdujący się w pracy w środowisku wielokulturowym, płynnie komunikujący się ze swoim zespołem i klientami. Skoncentrowany, zorientowany na szczegóły, uśmiechnięty. W Capgemini pracuje od 7 lat przy różnych projektach.

Drukuj artykuł
Monika Lis, Elżbieta Sieniawska, Krzysztof Franciszkiewicz

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.