Różnorodność w duchu NEUCA

HR, Trendy

Grupa NEUCA, jeden z polskich liderów branży farmaceutycznej, zatrudniający w Polsce i za granicą, ponad 9 tysięcy osób, wspólnie z agencją pharmamarketingową NEKK opracowała unikalne podejście do kultury organizacyjnej skupionej na uszanowaniu i wyjątkowości różnic pomiędzy pracownikami. Celem opracowanej kampanii komunikacyjnej jest zwrócenie uwagi na fakt, że podejście pracowników do różnorodności jest głównym czynnikiem wpływającym na tworzenie otwartego i przyjaznego środowiska pracy, a dodatkowo różnorodność ma w sobie ogromny potencjał.

Punktem wyjścia to opracowania unikalnego podejścia do tematu oraz kampanii była konstatacja, że Grupa NEUCA jest firmą różnorodną. To jedna z największych organizacji działających na rynku farmaceutyczno-zdrowotnym w kraju, która posiada lokalizacje w ośmiu państwach. W Grupie pracuje ponad dziewięć tysięcy pracowników wielu narodowości. Co roku NEUCA przeprowadza badanie opinii pracowników, w którym sama różnorodność, akceptacja różnic, szacunek do innych jest jedną z najlepiej ocenianych kategorii. Między innymi, na tej podstawie firma postanowiła docenić różnorodność jako element, który wbrew stereotypom, może łączyć, a nie dzielić.

„Od wielu lat tworzymy przyjazne środowisko pracy. Zależy nam, by pracownicy czuli się w pracy dobrze. Postanowiliśmy mówić o różnorodności w pozytywnym kontekście. Zauważyłem, że wiele organizacji, koncentrując się na tej tematyce, skupiało się na rozwiązywaniu konfliktów i problemów wynikających z różnorodności, różnicy wartości czy postaw. Dla nas różnorodność jest wartością dodaną, dzięki której nie tylko możemy osiągać lepsze efekty pracy, ale przede wszystkim mamy przyjazne, otwarte środowisko w którym każdy czuje się zauważany i doceniany. Chcieliśmy jednocześnie uwrażliwić pracowników na kwestie związane z różnorodnością – zależy nam, żebyśmy się w pracy wspierali, kierowali empatią, wyrozumiałością, szacunkiem – bo do tego to wszystko się tak naprawdę sprowadza. Istotą jest pokazanie, że w Grupie NEUCA jest miejsce dla każdego” – mówi Andrzej Zieliński, Dyrektor ds. Polityki Personalnej Grupy NEUCA.

 

 

Różnorodność nie jedno ma imię 

Kwestie różnorodności w firmach są coraz częściej poruszane. Na temat należy patrzeć nie tylko w kontekście tego, że różnorodne zespoły potrafią osiągać lepsze wyniki, ale przede wszystkim z perspektywy faktu, że pracownik, który czuje, że jest w pełni akceptowany i doceniany lepiej odnajduje się w organizacji i potrafi się z nią identyfikować. Grupa NEUCA od wielu lat wspiera ideę różnorodności w firmie. Kierując kampanię do pracowników postanowiła usystematyzować te działania oraz szeroko edukować pracowników. 

„Patrzymy na zagadnienie różnorodności szeroko. Kwestie rasowe, narodowościowe, płciowe, orientacji są ważne i mówimy o tym, ale patrzymy na zagadnienie szerzej – na to, co wewnątrz. Różnią nas inne cechy, osobowościowe, doświadczenia życiowe, status rodzinny, edukacyjne, talenty, pasje – każdy myśli w inny sposób i trzeba to szanować, a przede wszystkim uczyć się rozmawiać. Głównym punktem kampanii jest strona internetowa i wewnętrzne media – komunikowaliśmy się przez maila, system narzędzi komunikacji wewnętrznej np. monitory w lokalizacjach, wygaszacze na komputerach pracowników czy materiały POS. Grupa NEUCA stworzyła Manifest Różnorodności – tekst, w którym opisujemy, jacy chcemy być i jaką atmosferę w pracy chcemy tworzyć. Komunikację z pracownikami prowadziliśmy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim” – tłumaczy Małgorzata Bartoszyńska z agencji NEKK odpowiadającej za kreację.

 

Jak NEUCA rozumie różnorodność?

Różnorodność dla Grupy NEUCA to prawo każdego do bycia sobą oraz akceptacji podobieństw i różnic pomiędzy osobami. Włączająca kultura organizacyjna, zwana także inkluzywnością, oznacza budowanie poczucia przynależności.

„Zależy nam, aby wszystkie grupy naszych pracowników i współpracowników miały poczucie, że nasza organizacja jest właściwym miejscem dla każdej z nich, a ich indywidualność jest doceniana. Równość jest dla nas kluczową wartością, dlatego nasze decyzje podejmujemy sprawiedliwie i bez uprzedzeń, w oparciu o kompetencje, doświadczenie i osiągane wyniki pracy. Mówiąc o różnorodności, mamy na myśli o wiele więcej niż np. wiek, płeć czy kolor skóry. Różnice wpływają na nasze postawy wobec innych, dlatego warto je zrozumieć i uświadomić sobie ich subtelność. Jesteśmy organizacją, która bardzo poważnie podchodzi do tematu różnorodności i jej respektowania. Dlatego mamy Kodeks Postępowania Grupy NEUCA – dokument, który odzwierciedla standardy etyczne i zasady, jakimi się kierujemy. Powołaliśmy także dwie instytucje kontrolne: Rzecznika ds. Etyki i Zespół ds. Etyki. W organizacji funkcjonują procedury reagowania w trudnych sytuacjach. Dodatkowo dla osób, które chciałaby w mniej formalny sposób przekazać swoje uwagi zaproponowaliśmy możliwość anonimowej rozmowy z niezależną konsultantką ds. różnorodności z fundacji Grow Space” – dodaje A. Zieliński.

Zaletą akcji jest niewątpliwie wzbudzenie dyskusji o różnorodności. Specjalna strona internetowa, która powstała na potrzeby projektu stała się platformą wymiany myśli pracowników i pozyskania od nich feedbacku. Kampania jest także komunikowana w kanałach zewnętrznych m.in. na portalu LinkedIn.  

 

Drukuj artykuł
NEUCA

Artykuł sponsorowany przygotowany przez NEUCA

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.