Pracownik bez adresu e-mail? Jak utrzymać kontakt i zaangażowanie

HR, Trendy

Sprawna komunikacja wewnętrzna, transparentna i oparta na zaufaniu wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników.  Tradycyjnym i najbardziej popularnym kanałem komunikacyjnym jest kontakt przez e-mail. Ale liczby nie kłamią - 80% pracowników na całym świecie nie pracuje przy biurku. Co zrobić, jeśli większość pracowników nie posiada adresu e-mail? Jak się z nimi skutecznie komunikować?

Trudności komunikacyjne

Przekazywanie informacji bezpośrednio pracownikom, przy użyciu dopasowanych narzędzi to podstawa skutecznej komunikacji wewnętrznej. Brak komunikacji powoduje spadek zaangażowania pracowników, a w konsekwencji może prowadzić do ich odejścia. Dla pracowników, którzy nie posiadają adresu e-mail, głównym źródłem informacji jest ich bezpośredni przełożony. Jednak wiadomo, że lider nie zawsze potrafi przekazać informacje w odpowiedni sposób, może pominąć ważne treści, mogą pojawić się niedomówienia.

Pracownikom zwykle zależy na docenieniu oraz na informacjach o funkcjonowaniu firmy. Oczekują możliwości posiadania dostępu do bieżących informacji, edukacji i prostego dostępu do dokumentów pracowniczych. Dlatego należy pomyśleć o narzędziu, które umożliwi spełnienie tych oczekiwań.  

Brak zaangażowania to koszt dla firmy

Zaangażowany pracownik identyfikuje się z firmą, wiąże z nią swoją przyszłość zawodową oraz podejmuje inicjatywę i realizuje powierzone zadania. Zaangażowanie pracowników a co za tym idzie, ich efektywna praca przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe organizacji. Należy sobie zadać pytanie – kto i co wpływa na motywację pracowników?

Na zaangażowanie pracowników wpływa kultura firmy, możliwości rozwoju, transparentna komunikacja wewnętrzna oraz kultura feedbacku i doceniania. Pracownicy pracujący w różnych lokalizacjach, z dala od siedziby firmy, mogą mieć problem z identyfikacją z kulturą firmy. Łatwiej im podjąć decyzję o zmianie pracy i odejściu.

To oczywiste, że nowe czasy i oczekiwania pracowników wymagają zastosowania nowych rozwiązań.

POZNAJ BLUE CALIBRI: https://www.youtube.com/watch?v=I_PQOFJxpEQ

Różne role, różne zespoły – jedno rozwiązanie 

Żle przeprowadzony onboarding, trudności komunikacyjne, brak dostępu do dokumentów firmowych i edukacji. To problemy, których możemy uniknąć. Odpowiedzią jest aplikacja Blue Colibri. To innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia budowanie zaangażowania pracowników poprzez w 100 % bezpieczną multi platformę, którą można zainstalować po prostu w telefonie komórkowym.

Rozwiązanie Blue Colibri jest proste, skuteczne i intuicyjne. Pozwala na dotarcie do wszystkich pracowników, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Blue Colibri wspiera pracowników w takich obszarach jak: administracja HR, komunikacja wewnętrzna i edukacja.

Pełni funkcję intranetu, poprzez możliwość przesyłania wiadomości i ankiet, czat, informacje o wydarzeniach firmowanych i powiadomienia. Dzięki możliwościom platformy, pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje (e-learning), zgłaszać pomysły (pudełko pomysłów), polecać kandydatów do pracy. Nie bez znaczenia dla budowania skutecznej komunikacji i wizerunku wiarygodnego pracodawcy jest funkcja – cyfrowy onboarding - dzięki której każdy nowozatrudniony pracownik od początku czuje się częścią firmy.(https://www.bluecolibriapp.com/blog/lista-kontrolna-do-przygotowania-i-wprowadzenia-do-pracy)

Komunikacja poprzez aplikację daje możliwość interakcji z wybranymi współpracownikami, śledzenia na bieżąco wydarzeń firmowych (kalendarz) i aktualności oraz przesyłanie informacji o prozdrowotnych wyzwaniach.

Blue Colibri umożliwia stały dostęp do Administracji HR – niezależnie od miejsca i czasu wykonywania pracy.  Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, każdy pracownik ma dostęp do dokumentacji pracowniczej, może wspierać proces rekrutacji poprzez system poleceń, ma dostęp do wszelkich wewnętrznych regulaminów i materiałów firmowych.
Dzięki Blue Colibri budujemy firmę zaangażowanych pracowników. Platforma umożliwia wykorzystanie narzędzi grywalizacyjnych – poprzez organizację wspólnych aktywności i wymianę zdobytych punktów na nagrody.

Kultura feedbacku bazuje przede wszystkim na sile regularnej i otwartej informacji zwrotnej. Poprzez Blue Colibri pracownicy mogą udzielać sobie nawzajem informacji zwrotnej a liderzy docenią zespoły poprzez przypisywanie odznak i nagród.

Podsumowując: Blue Colibri  przede wszystkim pomaga tworzyć wirtualną, zaangażowaną społeczność.

Narzędzie docenia już wiele firm w Polsce i na całym świecie. Doceń i Ty!

 

 

 

Drukuj artykuł
Artykuł przygotowany przez Blue Colibri

 Blue Colibri - wieloplatformowa aplikacja łącząca pracowników 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.