Jakich pięciu kluczowych elementów w środowisku pracy oczekują współcześni kandydaci od pracodawcy?

HR, Trendy

Stopa bezrobocia jest ważnym czynnikiem określającym sytuację na rynku pracy. Obecnie w Polsce obserwujemy najniższy poziom bezrobocia od lat 90. Choć to dobra informacja, to jednak niesie ze sobą także wiele wyzwań, szczególnie dla pracodawców. Niskie bezrobocie oznacza, że nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika i osoby poszukujące zatrudnienia mogą przebierać w ofertach. Wielu pracodawców może mieć trudność, by utrzymać najlepszych specjalistów lub znaleźć nowych liderów do zespołów. Dodatkowo, pracownicy stają się coraz bardziej świadomi swoich praw i własnej wartości, co powoduje, że chętniej zmieniają pracę lub się przekwalifikowują. Konkurencja o najlepsze talenty staje się coraz bardziej zacięta, dlatego organizacje muszą zdać sobie sprawę, że kluczem do przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników jest tworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej. 

Kultura organizacyjna to zbiór wspólnych wartości, norm, przekonań i praktyk, które kształtują sposób funkcjonowania firmy oraz relacje między jej członkami. To ona kształtuje tożsamość organizacji i ma ogromny wpływ na jej atrakcyjność jako pracodawcy. Przyjazna kultura organizacyjna wykracza jednak poza zwykłe biurowe procedury i stanowi integralny element strategii rekrutacyjnej. Firmy o silnej i przyjaznej kulturze przyciągają uwagę pracowników, którzy poszukują nie tylko stabilnej pracy, ale również miejsca, gdzie mogą się rozwijać, być doceniani i tworzyć relacje spójne z ich wartościami. Często tzw. „widełki płacowe” na danym stanowisku są podobne w różnych firmach, dlatego to właśnie kultura organizacyjna może skłonić pracownika do przyjęcia oferty pracy lub pozostania w firmie.

Organizacje, które inwestują w tworzenie i pielęgnowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, czerpią szereg korzyści, w tym:

Zwiększoną produktywność: Pracownicy, którzy są zintegrowani i czują się wspierani przez swoją firmę, są bardziej zaangażowani w pracę i skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków w celu osiągnięcia celów organizacji.

Zatrzymanie talentów: Przyjazna kultura organizacyjna pomaga w zatrzymywaniu pracowników na dłużej, co zapewnia stabilność zespołu i minimalizuje koszty związane z rotacją kadry.

Lepszą reputację pracodawcy: Firma znana z tworzenia pozytywnego środowiska pracy przyciąga uwagę potencjalnych kandydatów, ponieważ oni z chęcią dołączą do organizacji, o której mówi się dobrze.

Większą innowacyjność: Pracownicy w przyjaznym środowisku czują się swobodnie, dzięki czemu chętniej dzielą się swoimi pomysłami i sugestiami, co prowadzi do zwiększenia innowacyjności i kreatywności.

Zwiększone zaangażowanie społeczności: Firmy o pozytywnej kulturze organizacyjnej przyciągają uwagę nie tylko pracowników, ale także lokalnych społeczności, co z kolei przyczynia się do większej lojalności klientów i partnerów biznesowych.

Budując kulturę organizacji, z którą pracownicy chcą się związać na dłużej, konieczne jest zadbanie o pięć elementów, których poszukują potencjalni kandydaci. Należą do nich:

  1. Równowaga pomiędzy pracą a życiem: Współcześni pracownicy cenią sobie równowagę między pracą a życiem osobistym. Organizacje, które oferują elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i programy wsparcia dla rodziców, przyciągają tych, którzy chcą osiągnąć harmonię między obiema sferami życia.
  2. Rozwój i pozyskiwanie nowych umiejętności: Kandydaci poszukują pracodawców, którzy inwestują w rozwój ich umiejętności i oferują szanse awansu. Programy szkoleniowe, mentoring i możliwości rozwoju zawodowego są kluczowe dla przyciągania do firm ambitnych osób. Pożądany pracodawca wspiera także hobby pracowników np. poprzez  oferowanie kart sportowych, biletów do kina i teatru czy dofinansowanie wynajmu sprzętów sportowych i rekreacyjnych za pośrednictwem platformy Gleevery.  Zabezpieczenie łatwego i wygodnego dostępu do infrastruktury czy produktów umożliwiających podążanie za własną pasją jest przykładem docenianego wśród potencjalnych kandydatów zaangażowania pracodawcy we wszechstronny rozwój pracowników.
  3. Innowacyjne i wspierające środowisko pracy: Pracownicy chcą pracować w miejscu, w którym ich pomysły są słyszane i wdrażane. Organizacje, które promują otwartą komunikację, zachęcają do dzielenia się pomysłami i tworzą kreatywną przestrzeń, budują atrakcyjność wśród kandydatów.
  4. Jasne wartości i misja firmy: Współcześni pracownicy chcą pracować dla organizacji, które podzielają ich wartości. Firma z wyraźnie zdefiniowanymi celami społecznymi i ekologicznymi przyciąga pracowników, którzy chcą angażować się w coś więcej niż tylko w codzienne zadania.
  5. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity: Chociaż nie jest to jedyny decydujący czynnik, atrakcyjne wynagrodzenie, premie i benefity wciąż odgrywają kluczowe role w przyciąganiu kandydatów. Pracownicy chcą mieć pewność, że ich trud i zaangażowanie zostaną docenione.

Pracodawcy, którzy skupią się na spełnianiu tych oczekiwań, będą czerpać korzyści z większej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracowników oraz z większej stabilności i lepszych wyników biznesowych organizacji. Dostosowanie modelu zarządzania firmy do tych wymagań pozwoli odpowiedzieć na aktualne wyzwania rynku pracy. Dotyczy to szczególnie utrzymania kluczowych talentów, tak aby nie trzeba było uruchamiać dodatkowych rekrutacji w momencie, kiedy konkurencja na rynku jest tak duża.

Drukuj artykuł
Katarzyna Oracz

Chief of Staff Gleevery

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.