Jak zwiększyć efektywność pracowników? E-learning korporacyjny jako element biznesowego panaceum.

HR, Trendy

Pandemia COVID-19 pobudziła rozwój branży e-learningowej. Według Global Market Insights rynek e-learningu przekroczył 315 mld USD w 2021 roku i nadal rośnie. Dzieje się tak, ponieważ firmy globalne aktywnie digitalizują swoje procesy biznesowe, wdrażają zautomatyzowany onboarding nowych pracowników oraz organizują wspierające szkolenia online dla swoich specjalistów. My, jako twórcy LMS Collaborator, mamy za sobą ponad 100 wdrożeń i chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w tym zakresie. 

Dlaczego e-learning korporacyjny staje się coraz bardziej popularny? 

W jaki sposób możesz go maksymalnie wykorzystać w swojej firmie? 

I co zrobić dalej, jeśli już zautomatyzowałeś onboarding?

E-learning a biznes

O ile kiedyś nauka online była uważana jedynie za formę edukacji pozaformalnej, o tyle dziś staje się niezbędna w wielu dziedzinach, w tym w biznesie. Jak podaje serwis Fact Factors, powołując się na badania rynku e-learningowego, gwałtowna transformacja technologii i innowacji spowodowała zapotrzebowanie na ciągły rozwój zawodowy i e-learning. Przyczyniła się do tego również pandemia COVID-19, która spowodowała znaczne przejście pracowników na pracę zdalną.

Dlatego nauka online poprzez LMS (Learning Management System) stała się opłacalna i niezbędna dla biznesu. Dzięki takiej platformie firmy mogą wgrywać różnego rodzaju materiały szkoleniowe, organizować kursy i webinary, śledzić postępy każdego pracownika, zbierać raporty ze szkoleń i wydawać certyfikaty. Pozwala to zaoszczędzić czas pracowników i ustalić regularne szkolenia i przebieg pracy. Wreszcie jest to możliwość przeszkolenia setek osób jednocześnie.

Jaka jest z tego korzyść? 

ONBOARDING. 

Onboarding to klasyka szkoleń korporacyjnych. Jest to pierwszy etap adaptacji nowego pracownika do zespołu. Takie szkolenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. I najlepiej zaplanować je tak, aby nowy pracownik stopniowo poznawał firmę i procesy robocze, na przykład w pierwszym tygodniu compliance i znajomość ze współpracownikami, a w każdym kolejnym — produkt i technologii. 

Jaka jest „bezpośrednia” korzyść”? Bez onboardingu szkolenie pracowników będzie nieskuteczne. Nowy pracownik w pierwszych miesiącach swojej pracy potrzebuje dużo uwagi i pomocy. Dlatego dostosowanie onboardingu do formatu zdalnego oszczędza czas nie tylko mentorów, ale także współpracowników. Dzięki podejściu e-learningowemu nowicjusz ma wszystkie niezbędne informacje na wyciągnięcie ręki i może szybko i łatwo włączyć się w przebieg pracy. W LMS Collaborator możesz stworzyć program adaptacyjny zawierający wszystko, czego potrzebujesz: kurs powitalny, opis stanowiska pracy, podstawowe wartości kultury korporacyjnej i księgę znaku. 

Program adaptacyjny dla początkujących na bazie LMS Collaborator (kurs powitalny, kultura korporacyjna, misja, wizja wartości, opis pracy, główne procesy biznesowe).

SKUTECZNE ZAPREZENTOWANIE PRODUKTU PRACOWNIKOM. 

Aby zachować konkurencyjność, firmy muszą aktualizować swoje produkty. Jest to skomplikowany proces nie tylko dla kierownictwa, ale przede wszystkim dla każdego pracownika. Pracownicy przecież muszą mieć doskonałą wiedzę na temat produktu. Tu właśnie pojawia się wartość e-learningu korporacyjnego. Z jego pomocą firmy mogą szybko i sprawnie szkolić pracowników na temat informacji o produkcie w różnych oddziałach jednocześnie, angażując przy tym minimum ludzi i środków.  

Jaka jest „bezpośrednia” korzyść”? Korzyści wydają się oczywiste. Wszyscy pracownicy uczą się razem, mają dostęp do jednej Bazy Wiedzy, gdzie mogą łatwo aktualizować i znajdować wszelkie potrzebne informacje (na przykład LMS Collaborator oferuje łatwe wyszukiwanie według tagów, kategorii lub słów kluczowych). A Forum Korporacyjne LMS pomaga pracownikom dzielić się wiadomościami i poradami w czasie rzeczywistym.

Baza wiedzy według tagów, kategorii lub słów kluczowych w LMS Collaborator

ROZWÓJ SOFT SKILLS. 

Szkolenia firmowe mogą mieć na celu rozwój tzw. umiejętności miękkich pracowników. Dlaczego jest to konieczne? Wiadomo, że kompetencje zawodowe są ważne dla firm, ale cechy osobiste pracownika również odgrywają istotną rolę. Umiejętności miękkie dotyczą komunikacji wewnętrznej w firmie, pracy w zespole, pracy z klientem oraz umiejętności do adaptacji.

Jaka jest „bezpośrednia” korzyść”? Utrzymanie zdrowej atmosfery w zespole i minimalizacja sytuacji konfliktowych. Dodatkowo e-learning uczy pracowników zarządzania czasem: ograniczony czas na wykonanie zadań, listy kontrolne do raportowania i okresowe testy — to wszystko uczy pracowników większej odpowiedzialności za swoje zadania w pracy.

PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW.

Wypracowanie skutecznego specjalisty to priorytet dla firm. Dlatego firma powinna skupiać się na podnoszeniu umiejętności swoich pracowników. Szkolenia korporacyjne pomagają utrzymać pracowników w dobrej formie, aktualizować ich wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Dobrze opracowany proces szkolenia i pracy pomaga personelowi rozwijać się zawodowo i odpowiednio przynosić większe zyski dla firmy. 

Jaka jest „bezpośrednia” korzyść”? E-learning pomaga w motywowaniu pracowników. Szczególnie gdy w szkolenie zaangażowany jest LMS. Gamifikacja procesu nauczania, wyznaczanie nagród za wykonane zadania, tworzenie planów działań i rozwoju pracowników na podstawie wyników oceny — wszystko to motywuje zespół pracować efektywnej. To z kolei pomaga firmie przygotować pracowników do długoterminowej współpracy. 

Odznaki jako forma gamifikacji

Dlatego, aby uniknąć problemów z rotacją pracowników, szkolenia firmowe nie powinny kończyć się na etapie onboardingu.

Co więc robić dalej?

Wiktoria Bałaczuk

Head of Customer Success, Product Owner LMS Collaborator, Mentor, Specjalista ds. e-learningu. 

 
„Wdrożyć w firmie pełnowartościowe szkolenia korporacyjne, zaczynając od szkoleń produktowych. Doskonała wiedza produktowa to klucz do skutecznej sprzedaży. Ale co zrobić, jeśli asortyment produktów jest dość duży? Jak pracownicy mogą nauczyć się dziesiątek, a nawet setek pozycji? Trzeba odpowiednio zorganizować szkolenia produktowe w firmie”. 

ZWRÓĆ UWAGĘ NA NOWYCH PRACOWNIKÓW.

Przeanalizuj, ile czasu zajmuje nowym pracownikom nauczenie się produktu (zwykle trwa to od kilku tygodni do dwóch-trzech miesięcy). Przygotuj szkolenie z prezentacjami i wideo o produkcie, niech będzie to proces krok po kroku: od prostszego do bardziej złożonego produktu. Przeprowadź testy pośrednie i końcowe przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Przejdź do uczenia się wspomagającego. 

Jaki jest jego cel? Szkolenie wspierające pomaga utrzymać aktualność wiedzy pracowników i uczyć się nowej w miarę potrzeb. Pomaga oraz pracownikom dostosować się do innowacji, a także zwiększa ich wydajność, umiejętności i kwalifikacje.

Jak wdrożyć takie szkolenie? 

NAWIĄŻ STAŁĄ KOMUNIKACJ Z PRACOWNIKAMI.

Zbieraj informacje zwrotne na temat szkoleń i pracy. 

Przeprowadzaj kwartalne ankiety wśród pracowników. Dzięki temu dowiesz się o trudnościach w procesie nauki i pracy lub sugestiach, jak go usprawnić. 

A żeby pracownicy byli na bieżąco z najważniejszymi nowościami i zmianami, wykorzystaj narzędzia dostępne w LMS — ogłoszenia i forum. 

AKTUALIZUJ BAZĘ WIEDZY I OFERUJ MIKROLEARNING.

Regularnie dodawaj informacje pomocnicze, dbaj o aktualność Bazy Wiedzy i nie zapominaj o aktualizacji treści. Przekazuj informacje w dawkach, np. w blokach 15 minutowych z wykorzystaniem wideo, audio lub innych treści wizualnych (infografiki). Takie materiały są łatwiejsze do zapamiętania i mogą być powtarzane w miarę potrzeb. 

Raport z wyników badania kwartalnego w LMS Collaborator

WPROWADŹ MENTORING I DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ.

Oferuj możliwości samorozwoju dla rozwoju zawodowego swoich pracowników. Organizuj regularne szkolenia lub webinaria z ekspertami i liderami opinii. Wprowadź w firmie program mentoringowy: niech bardziej doświadczeni pracownicy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z nowicjuszami.

Pomóż swoim pracownikom określić strategię i kierunek rozwoju ich wydajności poprzez stworzenie indywidualnych planów (Personal Improvement Plan i Personal Development Plan). W ten sposób zwiększysz ich motywację oraz poprawisz ich umiejętności i produktywność.

Indywidualne plany dla każdego pracownika oparte na Collaborator LMS z zadaniami szkoleniowymi i celami osobistymi.

ORGANIZUJ PROFESJONALNE WYDARZENIA.  

Konferencje, webinaria i seminaria to sposób na utrzymanie zainteresowania pracowników Twoją pracą i produktem. Pomaga to także w nawiązywaniu kontaktów zawodowych i budowaniu zespołu, a tworzenie społeczności zawodowych w firmie nie tylko podtrzyma wiedzę pracowników, ale także połączy profesjonalistów o wspólnych zainteresowaniach i poglądach, budując sprzyjające środowisko rozwoju. 


Niezbędna jest również ocena pracowników.

Co to znaczy? Okresowa ocena cech i wyników pracowników przeprowadzana jest w celu poprawy ich efektywności. Jej celem jest analiza głównych cech i umiejętności pracowników, określenie, czy pracownik nadaje się na zajmowane stanowisko, oraz ocena potencjału pracownika w celu znalezienia sposobów jego realizacji. 

Pomaga to w racjonalnym podziale funkcji i obowiązków, a także w sprawdzeniu skuteczności przeprowadzonego szkolenia. Na przykład, aby zidentyfikować luki w wiedzy lub potrzebę dodatkowych szkoleń. Ostatecznie ocena jest dla pracowników zachętą do rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji. 

Jak przeprowadzać oceny pracowników? 

ZAUTOMATYZUJ PROCESY. 

Z pomocą narzędzi LMS możesz zautomatyzować przydzielanie zadań, wyznaczać terminy i śledzić postępy pracowników. Dostępnych jest kilka metod oceny: testy, atesty, zbieranie informacji zwrotnych, ocena przełożonego, a także ankiety 360, 180 i 90 stopni. Kluczem jest stworzenie pewnej skali ocen, ustalenie kryteriów i przydzielenie zadań. 

Oceny pracowników powinny być przeprowadzane systematycznie z zachowaniem systemu motywacyjnego, który zachęci pracowników do ich wypełniania. Może to wymagać kreatywnego podejścia do oceny.


Raport z oceny 360 oparty na LMS Collaborator

NA PRYKŁAD ZORGANIZUJ W SWOJEJ FIRMIE MARATON CERTYFIKACYJNY. 

Maraton trwa przez 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku. Każdego dnia uczestnicy maratonu muszą rozwiązywać testy określające poziom ich wiedzy. Aby zachować ducha rywalizacji, dostęp do testów jest zamykany następnego dnia roboczego. Dlatego każdy, kto nie zdąży go wypełnić w terminie, zostaje wyeliminowany z maratonu.

Maraton ten zawiera elementy gamifikacji: za każdy udany test uczestnicy otrzymują nagrodę w postaci odznak (LMS Collaborator umożliwia ich ręczne lub automatyczne nadawanie). Poziom skomplikowania pytań rośnie z każdym dniem, a LMS pozwala na automatyczne obliczanie punktacji, co eliminuje wpływ czynnika ludzkiego na wyniki oceny personalnej. 


Maraton certyfikacyjny

Jeśli chcesz zaangażować w ocenę kierowników działów, zaproś również ekspertów zewnętrznych. Dzięki temu ocena będzie bardziej niezależna i obiektywna. Po przeprowadzeniu oceny pamiętaj o przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej — porozmawiaj z nim. Jest to niezbędny krok do opracowania skutecznego planu działania w celu poprawy wyników.

 Wnioski: 

- Szkolenie pracowników nie kończy się na etapie onboardingu; szkolenia korporacyjne powinny być procesem ciągłym; 

- E-learning pomaga budować wiedzę produktową, utrzymywać i doskonalić wiedzę zawodową oraz śledzić postępy pracowników; 

- Szkolenia produktowe są ważne nie tylko dla nowych, ale także dla doświadczonych pracowników; 

- Szkolenia wspierające wynikają z potrzeb pracowników: mogą obejmować aktualizację Bazy Wiedzy, gamifikację i mikrolearning, mentoring, dzielenie się wiedzą i wydarzenia zawodowe; 

- Aby usprawnić proces pracy, konieczne jest przeprowadzanie okresowych ocen pracowników; 

- Szkolenia korporacyjne wpływają na jakość pracy i rozwój zawodowy pracowników, co pomaga w rozwoju biznesu; 

- E-learning pomaga utrzymać motywację i podnieść kwalifikacje pracowników, rozwija umiejętności miękkie, pomaga skonsolidować pracowników w zespole.

 

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów LMS Collaborator

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.