DXC Technology zatrudnia osoby neuroróżnorodne i szerzy wiedzę o inkluzywności w miejscu pracy

HR, Trendy

DXC Dandelion, projekt wspierający neuroróżnorodność w IT, realizowany przez DXC Technology od 2014 roku w Australii i Nowej Zelandii, doczekała się pierwszej edycji także w Polsce. W styczniu 2023 r. lokalny oddział DXC przyjął 12 osób rozwijających się w spektrum autyzmu na stanowiska junior data engineer i junior software technical engineer. Trwa ich onboarding, a także szkolenia dla pracowników.

Poza rozbudowanym wdrożeniem uczestników projektu, w polskim oddziale DXC prowadzone są także wewnętrzne szkolenia dla pracowników w zakresie neuroróżnorodności, percepcji, stylów komunikacji osób w spektrum autyzmu i efektywnych sposób współpracy. Szczególną uwagę poświęca się także metodom budowania własnej wartości przez osoby neuroróżnorodne czy wyzwaniom wynikającym z przebodźcowania. Do tej pory w warsztatach pomagających stworzyć środowisko pracy przyjazne osobom neuroróżnorodnym udział wzięło ponad 600 osób.

Jak podkreśla Agata Siebiesiewicz, HR Business Partner w polskim oddziale DXC Technology, wdrożenie tak ambitnego projektu, jak DXC Dandelion wymaga odpowiedniego przygotowania również po stronie pracowników.Zależało nam na tym, by nie tylko umożliwić osobom z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksji zdobycie doświadczenia w obszarze IT, ale także stworzyć dla nich przyjazne miejsce pracy. Dlatego postawiliśmy na edukację. Chcemy szerzyć wiedzę na temat neuroróżnorodności wśród naszych pracowników, pomagając im zrozumieć potrzeby osób będących w spektrum autyzmu, a także wartość dodaną płynącą z pracy zespołów, których członkami są uczestnicy projektu. Warsztaty z ekspertami spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego już teraz planujemy kolejne edycje” – dodaje Siebiesiewicz.

Szkolenia zorganizowano przy współpracy z firmą Untapped Services, która specjalizuje się w tworzeniu długoterminowych, bezpiecznych miejsc pracy w IT dla osób dorosłych z autyzmem.

Izabela Hnidziuk-Machnica i Joanna Wodzińska, które w programie DXC Dandelion pełnią funkcje Autism Spectrum Consultants, zwracają uwagę, że jego celem jest nie tylko wsparcie osób neuroróżnorodnych w rozwoju personalnym i uzyskaniu kompetencji zawodowych, ale również stworzenie zrównoważonego ekosystemu w miejscu pracy.

"Potrzeby osób neurorożnorodnych nie różnią się od potrzeb osób neurotypowych, ponieważ wszyscy mamy je takie same. Różnica polega jednak na ich rozumieniu, zaspokajaniu, ale także intensywności – dobrym przykładem są potrzeby sensoryczne, które wymagają dużej uważności zarówno ze strony osób w spektrum, ale także ich współpracowników. Powinnismy zwrócić szczególną uwagę na nasz szacunek i zrozumienie, że ktoś może w inny sposob niż my potrzebować poradzić sobie z napływającymi z otoczenia bodźcami, czy – w pewnych sytuacjach – wręcz od nich uciec. Dajmy im na to przestrzeń” – podkreśla Izabela Hnidziuk-Machnica.

„W trakcie szkoleń dla kadry zarządzającej uwrażliwiamy uczestników także na konieczność uwzględniania indywidualnych profili poznawczych i emocjonalnych neuroróżnorodnych pracowników. Rozmawiamy o samostanowieniu i samorzecznictwie osób w spektrum autyzmu oraz podwójnej empatii. Pokazujemy w jaki sposób można dostosować sposób komunikacji, w szczególności w zakresie przydzielania zadań i udzielania informacji zwrotnej, tak, by unikać nieporozumień i wspierać rozwój pracownika” – dodaje Joanna Wodzińska.

Więcej o programie Dandelion

Program Dandelion to międzynarodowa inicjatywa DXC Technology, która umożliwia podjęcie lub dalszy rozwój kariery w obszarze IT osobom z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksją. Od początku jej istnienia we wszystkich oddziałach firmy pracę znalazło ponad 200 uczestników programu, z czego 75 proc. potwierdza satysfakcję z wykonywanej pracy. Wskaźnik retencji utrzymuje się na poziomie 92 proc., a produktywność zespołów, w których pracują uczestnicy projektu, rośnie nawet o 30-40 proc. Program DXC Dandelion został także doceniony przez organizacje branżowe na całym świecie, zdobywając 17 międzynarodowych nagród za wkład w rozwój inicjatyw korzystnych społecznie. Obok Wielkiej Brytanii i Bułgarii, Polska to jeden z pierwszych krajów w Europie, który dołącza do programu.

Więcej informacji na temat Programu Dandelion, w tym film z uczestnikami poprzednich edycji projektu tutaj.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) pomaga globalnym firmom w zarządzaniu ich kluczowymi systemami i operacjami, jednocześnie modernizując IT, optymalizując architektury danych oraz zapewniając bezpieczeństwo i skalowalność w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Największe światowe firmy i organizacje sektora publicznego ufają DXC w zakresie wdrażania usług, by osiągnąć nowy poziom wydajności, konkurencyjności i doświadczenia klientów. Więcej informacji o tym, jak firma zapewnia klientom i współpracownikom doskonałość działania jest dostępne na DXC.com

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.