Zwinna rekrutacja sposobem na znalezienie pracownika w niepewnych czasach

HR, Rekrutacja i selekcja

Kiedy pandemia radykalnie zmienia rynek pracy, kluczem do udanego działania jest zdolność do przystosowania się. Agile to zbiór metod, które pozwalają na szybszą i wydajniejszą pracę oraz dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Zwinną metodologię możemy z powodzeniem zastosować w działaniach rekrutacyjnych.

Metodologia agile ma swoje początki w branży IT. W latach 90., szukano sposobu na efektywną pracę w świecie, który charakteryzuje się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością (opisanym przez angielski termin VUCA). Tak powstał Manifest Agile, czyli zbiór zasad, według których postępują programiści agile, a sama metodologia została zaadaptowana m.in. w sprzedaży, marketingu, przemyśle oraz rekrutacji.

Agile odpowiedzią na wyzwania w rekrutacji

Badanie „Moodmap Recruiter” przeprowadzone przez Talentuno w 2019 roku wykazało, że 45% rekruterów postrzega stałą i niekończącą się administrację jako znaczące obciążenie, a 63% twierdzi, że jest to jedno z ich najczęstszych zadań podczas procesu rekrutacyjnego.

„W Talentuno zaobserwowaliśmy duże zapotrzebowanie na przyśpieszoną rekrutację w firmach, natomiast kandydaci pragnęli jak najszybciej dostać pracę. Jednak między tym wszystkim istniała luka wynikająca z nieefektywnych procesów rekrutacyjnych, obciążenia dokumentacją i niewystarczającą komunikacją między rekruterem, a klientem.” – mówi Anna Wójcik, Head of Customer Success and Operations w Talentuno Polska. „Wyniki badania pokazują jednoznaczenie, że zawód rekrutera potrzebuje nowego sposobu pracy, a zwinna rekrutacja oferuje rozwiązanie tego problemu. Częste informacje zwrotne, usprawnianie procesu poprzez ewaluacje oraz stosowanie narzędzi technicznych pomaga zmniejszyć obciążenie administracyjne, a tym samym przyspieszyć proces rekrutacji. Jest to bardzo ważny aspekt w tym zawodzie.” – dodaje ekspertka.

Rekrutacja szyta na miarę

Najważniejszym założeniem metodyk zwinnych jest obserwacja, że wymagania odbiorcy (klienta) często ewoluują podczas trwania projektu, dlatego zespół musi być w stanie dynamicznie się do nich dostosowywać. Rekruterzy agile pracują w małych, multidyscyplinarnych zespołach, które spotykają się codziennie na tzw. stand-upach, dzięki czemu są w stanie na bieżąco weryfikować plan działania.

W agile dużą wagę przywiązuje się do bezpośredniej komunikacji między członkami zespołu, minimalizując potrzebę tworzenia dokumentacji. Od samego początku zdecydowanie zaleca się stosowanie narzędzi ułatwiających pracę w agile. Nacisk kładziony jest na automatyzację i narzędzia programowe zamiast ciągłej i kompleksowej dokumentacji.

Peer-recruiting i crowdsourcing

Ważnym elementem rekrutacji według metodologii agile jest włączenie przyszłego zespołu w wybór kandydata (peer-recruting). Zespół ma okazję poznać kandydata i ma wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu, natomiast zespół HR pełni rolę wsparcia i koordynacji.

Inną metodą rekrutacji z wykorzystaniem potencjałału networkingu i relacji interpersonalnych jest crowdsourcing. W Talentuno do procesu poszukiwania kandydatów włączają się tzw. MatchMakerzy, czyli rekruterzy- freelancerzy , którzy osobiście poszukują kandydatów spełniających kryteria klienta. Z otrzymanych propozycji wewnętrzny zespół ekspertów Talentuno, wspomagany poprzez technologię algorytmu dopasowywania, wybiera najbardziej odpowiednie osoby i prezentuje je pracodawcy. Dzięki elementom zwinnej metodyki wykorzystywanej przez zespół Talentuno, proces pozyskania kandydata trwa średnio tylko kilka dni i przynosi obu stronom korzyści – kandydat znajduje pracę, a MatchMaker otrzymuje wynagrodzenie.

Przewodnik po zwinnej rekrutacji

Rekrutacja jest wciąż stosunkowo nowym obszarem zastosowania systemu agile. Firma Talentuno, korzystając z własnych doświadczeń z wdrażania agile w organizacji oraz z wiedzy ekspertów, przygotowała przewodnik o rekrutacji według metodologii agile. Materiał powstał celem zebrania i udokumentowania dotychczasowej wiedzy o agile, a także zainspirowania rekruterów do podejścia do procesu rekrutacji w bardziej dynamiczny sposób. Materiał dostępny jest bezpłatnie na stronie Talentuno.

„Wierzymy, że agile będzie stosowane w coraz większej liczbie dziedzin, a rynek pracy na całym świecie zmierza właśnie w tym kierunku. Cieszymy się, że jako jedni z pierwszych w Polsce wykorzystujemy zwinne metody w praktyce rekrutacyjnej oraz że możemy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi.” – mówi Anna Wójcik, , Head of Customer Success and Operations w Talentuno Polska.

Przewodnik po rekrutacji agile jest dostępny pod linkiem: https://pages.talentuno.com/pl/agile-recruitment

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.