Headhunterzy w dobie zmian: 6 trendów, które definiują przyszłość rekrutacji

HR, Rekrutacja i selekcja

Po zapoznaniu się z kolejnymi badaniami dotyczącymi trendów w rekrutacji, dochodzimy do jednego głównego wniosku. Uważamy, że wyzwania, przed którymi stoi headhunter, są identyczne z tymi, z jakimi borykają się wszyscy pracownicy zespołów rekrutacyjnych. Czego dotyczą największe trudności rekrutacyjne i jakie są prognozy dotyczące ich znaczenia w przyszłości?

W natłoku prowadzonych projektów, umówionych spotkań oraz przygotowywanych raportów, czyli po prostu codziennej pracy, większość czasu poświęcamy na bieżące sprawy. Każdego dnia staramy się opanować zadania, uniknąć błędów i skierować sprawy we właściwym kierunku.

Któż z nas nie marzy o chociaż krótkiej chwili zatrzymania w tym pędzie? Znalezienia czasu na zastanowienie się, jak będzie wyglądać przyszłość? By móc przemyśleć, czego możemy się spodziewać i jakie wyzwania będą przed nami w najbliższych miesiącach?

Te kwestie są istotne nie tylko dla naszego życia osobistego, ale również zawodowego. Konsultanci ds. Executive Search również zadają sobie te pytania. Dlaczego? Ponieważ wyzwania, przed którymi stoją headhunterzy, są powiązane z rynkiem pracy, który stanowi istotny element życia każdej dorosłej osoby.

Jakie zatem obserwujemy trendy w rekrutacji w Polsce i na świecie? I jak naszym zdaniem będą się one zmieniać w przyszłości?

Świadomość poszukiwanych osób i stanowisk pracy przez organizację

Ta kwestia jest uwzględniana w zestawieniach dotyczących trendów rekrutacyjnych na nadchodzący rok. W mojej opinii, będzie ona wymagała jeszcze większej uwagi ze strony wszystkich zaangażowanych w proces rekrutacyjny.

Menedżerowie będą musieli elastycznie reagować na sygnały i oczekiwania kandydatów, które obejmują różne aspekty. Dotyczą one m.in. wynagrodzenia, elastyczności zatrudnienia, skalowalności zaangażowania i możliwości rozwoju. Rekruterzy z kolei będą musieli być bardziej dociekliwi, aby zrozumieć kontekst organizacji, która rekrutuje. A sami kandydaci? Powinni zdawać sobie sprawę, że niektóre organizacje już nie trzymają się ściśle określonego zakresu obowiązków czy oczekiwań.

Ponadto, wszystkie zaangażowane strony będą musiały znać odpowiedzi na trzy pytania:

 • Dlaczego ten proces rekrutacji został uruchomiony?
 • Dlaczego warto w nim uczestniczyć?
 • Dlaczego potrzebujemy konkretnych kompetencji, doświadczeń lub motywacji?

Ten trend w rekrutacji był, jest i będzie nabrał jeszcze większego znaczenia w przyszłości.

Rywalizacja o (niektóre) talenty i płytki rynek kandydatów

Wielu headhunterów i rekruterów staje przed liczymi wyzwaniami związanymi z rynkiem kandydatów, zwłaszcza w niektórych specjalizacjach. Często dotyczą one niskiej motywacji kandydatów do angażowania się w rozmowy z headhunterami, ale nie tylko. Na takim rynku najlepsi kandydaci mają bowiem wiele różnych możliwości rozwoju zawodowego, które rozważają równocześnie.

Ten trend w rekrutacji był obecny i będzie nadal istotny, choć w niektórych grupach zawodowych może już zmierzać ku większej równowadze.

Poprawna identyfikacja kandydatów

Istnieje wiele przeszkód utrudniających dotarcie do odpowiednich kandydatów. Jedną z nich są kwestie, o których wspomniałem wcześniej. Jeśli nie wiemy, kogo dokładnie szukamy, jak możemy ich znaleźć i zainteresować naszą ofertą?

W tym aspekcie wyzwania headhunterów związane są również z dynamicznym rynkiem pracy i zmieniającymi się modelami biznesowymi organizacji.

Faktyczne dotarcie do właściwych kandydatów i zainteresowanie ich udziałem w procesie rekrutacyjnym było i zawsze będzie stanowić wyzwanie. Można latami doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie, ale nawet doświadczenie nie gwarantuje pełnego sukcesu.

Jakość doświadczeń, jakie kandydaci odnoszą w trakcie procesów rekrutacyjnych

W walce o talenty i w kontekście częstych zmian i transformacji, rekrutacje, które przeprowadzamy, mogą nieść wiele niespodzianek. Niektóre z tych niespodzianek mają również wpływ na kandydatów i pozostawiają ich z uczuciem złego traktowania. Niestety, takie doświadczenia zawsze mają wpływ na wizerunek zarówno pracodawcy ogólnie, jak i na osobistą reputację headhuntera (czy rekrutera).

W procesie rekrutacji istotne są:

 • Płynność całego procesu.
 • Regularny kontakt i informowanie kandydatów o etapach procesu rekrutacyjnego.
 • Przejrzysta komunikacja.
 • Szybkość podejmowania decyzji.
 • Jakość informacji zwrotnej.

Warto być świadomym tego, jeśli chcemy budować pozytywne doświadczenia u kandydatów.

Trend związany z tworzeniem pozytywnych doświadczeń rekrutacyjnych dla kandydatów jest obecny od dłuższego czasu, a jego znaczenie będzie rosło w kolejnych latach.

Unikanie błędów w ocenie i własnych uprzedzeń

Wprowadzanie polityk związanych z brakiem dyskryminacji, różnorodnością i równymi warunkami pracy (DEI: Diversity - Equality - Inclusion) staje się coraz większym wyzwaniem. Dotyczy to wielu organizacji, zwłaszcza tych o charakterze międzynarodowym, i ma także wpływ na procesy rekrutacyjne.

Wyzwania headhunterów nie dotyczą tylko odpowiedniego doboru narzędzi do weryfikacji umiejętności i kompetencji. Obejmują one również budowanie profili wymagań, które nie zawierają elementów wykluczających (np. górnej granicy wieku). Na podstawie wyroku TSUE z 17 listopada 2022 roku, ograniczenie wieku jest traktowane jako działanie dyskryminujące (chyba że jest szczególnie uzasadnione). 

Jak możemy ustrzec się zarzutów o dyskryminację na etapie rekrutacji? Przydatne będą zaawansowane narzędzia oparte na konkretnych danych i normach, a także... nasza własna świadomość. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że podczas oceny kandydatów wszyscy podlegamy błędom percepcyjnym. Pierwsze wrażenie, stereotypy, efekt halo czy uprzedzenia to tylko niektóre z nich.

Z rozmów z naszymi partnerami z sieci InterSearch wynika, że coraz częściej zlecenia dotyczące konkretnych projektów rekrutacyjnych lub mapowania rynku pochodzą od troski o zapewnienie właściwej reprezentacji kandydatów. Dotyczy to również stanowisk menedżerskich na wyższym szczeblu.

Ten trend był już ważny wcześniej i będzie nadal istotny. Będzie coraz bardziej istotny ze względu na dążenie do zwiększania różnorodności w różnych grupach zawodowych.

Tworzenie silnego wizerunku organizacji (Employer Brand) i marki osobistej (Personal Brand)

Silny wizerunek pracodawcy odgrywa istotną rolę w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami. To właśnie on przyciąga wartościowych kandydatów do konkretnej oferty pracy i przekonuje ich, gdy rozważają inne możliwości.

Ale co to oznacza dla headhuntera, który nie zawsze pracuje dla organizacji o silnej tożsamości lub jednoznacznie pozytywnym wizerunku? W takim przypadku jedyną szansą jest poleganie na swojej marce osobistej jako konsultant. Dlatego niezwykle istotne jest, abyśmy jako headhunterzy inwestowali w rozwój swojej marki osobistej. Choć każdy może mieć swoje własne metody, istnieją również pewne uniwersalne zasady, które warto wcielać w życie. Są one trafnie opisane i podsumowane na blogu Test HR.

Te zasady obejmują:

 • Dostępność: Bądźmy dostępni i responsywni w kontakcie z kandydatami. Odpowiadajmy na ich pytania i komunikujmy się z nimi w sposób klarowny i terminowy.
 • Pełna ocena kandydata w różnym kontekście: Dokładnie i wszechstronnie oceniajmy kandydatów, uwzględniając różne aspekty ich umiejętności, doświadczenia i potencjału. Nie ograniczajmy się jedynie do powierzchownej analizy.
 • Wiedza o rynku: Bądźmy dobrze zorientowani na rynku pracy i trendach w danej branży. Posiadanie aktualnej wiedzy pozwoli nam lepiej zrozumieć potrzeby kandydatów i dostosować nasze działania rekrutacyjne.
 • Budowa unikalnych doświadczeń kandydatów: Stwórzmy dla kandydatów wyjątkowe i pozytywne doświadczenia w trakcie procesu rekrutacyjnego. Zademonstrujmy im, że doceniamy ich wartość i dbamy o ich satysfakcję z całego procesu.
 • Podtrzymywanie kontaktów z siecią: Utrzymujmy kontakt i budujmy relacje z osobami w naszej sieci zawodowej. Nie zapominajmy o wartości sieci kontaktów, gdyż mogą nam pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów w przyszłości.

Podsumowanie

Tempo zmian w naszym otoczeniu stale się zwiększa. Nieprzewidywalność i nagłe zmiany, a także inne elementy świata VUCA, wymagają od nas dostosowania się i szybkiej reakcji. To nie tylko wyzwania dla headhunterów, ale dla każdego, kto działa na rynku pracy.

Czy jako headhunter mam jakieś marzenie w tym dynamicznie zmieniającym się świecie? Oczywiście. Postawię nawet śmiałą tezę, że jest to marzenie każdego headhuntera. Marzę o pracy z ludźmi, którzy są świadomi tych wyzwań. Chcę współpracować z osobami, które mają determinację, aby stawić im czoła i pomysłowość, aby znaleźć rozwiązania. Życzę sobie, naszym przyjaciołom, kandydatom, klientom i konkurentom takich ludzi wokół nas.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.