Kultura organizacyjna - dlaczego potrzebujesz jej w swojej firmie?

HR, Employer branding

Kultura organizacyjna to pojęcie stosunkowo nowe w polskim biznesie. Szturmem wkradło się ono do rodzimych firm, stając się podwaliną zmian myślenia i prowadzenia firmy wielu polskich przedsiębiorców i managerów. 

  1. Czym jest kultura organizacyjna?
  2. Jak kultura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie firmy?
  3. Podstawowe typy kultury organizacyjnej - jak przekładają się na działanie firmy?
  4. Kultura organizacji - przykłady

Przestrzeganie zasad kultury organizacyjnej stało się domeną korporacji, jednak jej elementy często wprowadzane są również w mniejszych firmach. Organizacje, które budują swój zespół pracowniczy w oparciu o zdefiniowaną kulturę organizacyjną, są w stanie szybciej i efektywniej dobierać pracowników, a ich umiejętności przełożyć na sukces całej firmy.

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to pojęcie upowszechnione w psychologii zarządzania i psychologii społecznej. Nie istnieje jedna, spójna definicja kultury organizacyjnej, jednak czerpiąc z kilku definicji jednocześnie można powiedzieć, że kultura organizacyjna to zbiór norm i wzorów zachowań, które stosowane są w danej organizacji, i które wyznaczają sposób funkcjonowania w relacjach zawodowych, zarówno ze współpracownikami, jak i klientami firmy. Dowiedz się więcej o tym, czym jest kultura organizacyjna, czytając bloga Harbingers.

Jak kultura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie firmy 

Wprowadzenie określonych norm i zasad powoduje, że firmowy personel może lepiej i efektywniej funkcjonować w firmie. Co więcej, zdefiniowanie zasad kultury organizacyjnej pozwala na zbudowanie procesu rekrutacji, w którym zostaną wybrane osoby pasujące do przyjętej polityki firmowej i potrafiące się do niej dostosować. Sprzyja to nie tylko budowaniu spójnego wizerunku firmy jako pracodawcy, ale również jako rzetelnego kontrahenta. Pracownicy, którzy znają misję i wizję firmy, mogą efektywnie przekazywać je klientom, co znacznie poprawia codzienne funkcjonowanie firmy i przekłada się na jej zyski.

Podstawowe typy kultury organizacyjnej - jak przekładają się na działanie firmy?

Uciekając się do fachowej literatury, można znaleźć cztery opisy różnych typów kultury organizacyjnej. Kultura władzy opiera się na jednostce, która centralnie zarządza organizacją. Ułatwia to podejmowanie decyzji, jednak może okazać się problematyczne, jeśli nagle w firmie zabraknie lidera. Kultura celu polega na dobieraniu pracowników do zespołów, biorąc pod uwagę ich umiejętności i kompetencje. Dzięki temu można elastycznie zarządzać zespołem i szybko reagować na konieczność zmian. Inaczej wygląda kultura roli, stosowana w firmach o ustandaryzowanej strukturze. Dla nich wszelkie zmiany mogą okazać się trudne do wprowadzenia. Natomiast kultura jednostki występuje najczęściej w organizacjach, w których pracują przedstawiciele wolnych zawodów. Jej cechą charakterystyczną jest tworzenie grupy, aby poszczególne jednostki mogły lepiej realizować swoje indywidualne cele. 

Kultura organizacji - przykłady

Aby lepiej zrozumieć fenomen tego zjawiska, warto poznać charakterystyczne przykłady kultury organizacyjnej. Jednym z najbardziej przejrzystych przykładów jest kultura organizacyjna sieci IKEA, która jawi się jako firma dbająca o środowisko, przyjazna i pomocna zarówno dla klientów, jak i pracowników. W warunkach polskich dobrym przykładem kultury organizacyjnej jest Alior Bank, podkreślający swoje nastawienie na wysoką jakość obsługi klienta oraz profesjonalizm pracujących tam doradców finansowych. Kultura organizacyjna jako element strategii rozwojowej pojawia się w wielu organizacjach na całym świecie, co świadczy o jej ważnej roli w rozwoju organizacji

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.