Wolontariat narzędziem do zdobywania nowych kompetencji

HR, Czytelnia

Integracja pracowników, nowe umiejętności, możliwość sprawdzenia się w różnych rolach, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych, nawiązanie kontaktów biznesowych i prywatnych – to tylko niektóre z zalet wolontariatu pracowniczego, który coraz częściej staje się elementem polityki CSR przedsiębiorstw.


CSR - co to takiego?

Według definicji przyjętej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO), CSR (Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Firmy w ramach CSR angażują się w ochronę środowiska naturalnego, inwestują w zasoby ludzkie, poprawiają warunki pracy. Łatwo zaobserwować, że w ostatnich latach wzrosło znaczenie i skala działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdza to raport KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”, z którego wynika, że aż 96% przedstawicieli dużych i średnich firm w Polsce uważa, że środowisko biznesowe powinno odpowiadać na wyzwania społeczne i ekologiczne. Jednym z elementów realizowania działań CSR jest wprowadzenie wolontariatu pracowniczego.

Wolontariat

Pracownicy, zwłaszcza tych dużych, międzynarodowych firm, dostają dodatkowe godziny „wolne” od pracy, które przeznaczają na działalność charytatywną. Jednak czy te godziny są aby na pewno „wolne”? Współpracuję z różnymi korporacjami, również podczas projektów non-profit i śmiało mogę stwierdzić, że angażowanie się pracowników w projekty charytatywne wymaga od nich tyle samo wysiłku, co biznesowe obowiązki. Jednym ze sposobów angażowania się w wolontariat jest program grantowy, dzięki któremu pracownicy mogą sami stworzyć projekt charytatywny, na którego realizację otrzymają środki od pracodawcy. Inną, często praktykowaną formą wolontariatu jest nawiązanie stałej współpracy z fundacją bądź organizacją charytatywną. Przykładem projektu, w który angażuje się wiele firm, jest charytatywny bieg biznesowy – Poland Business Run, do którego przygotowania trwają przez cały rok. Przyjrzyjmy się bliżej właśnie tej inicjatywie, dzięki której pracownicy nie tylko pomagają podopiecznym między innymi Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, ale też zdobywają nowe kompetencje i sprawdzają się w nowych rolach.

Jeden dzień biegu, cały rok przygotowań

Największy charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety wymaga odpowiedniego przygotowania i profesjonalnego zarządzania. Na długo przed startem zostaje powołany zespół z project menedżerem, w skład którego wchodzą osoby odpowiedzialne za różne obszary. Tak samo, jak przy projektach biznesowych, w akcjach charytatywnych mamy profesjonalny zespół projektowy, który dzieli się na działy takie jak: administracja, zaplecze, marketing, sponsorzy czy dział logistyki. Dzięki wolontariatowi pracownicy mogą sprawdzić się w nowych dla siebie rolach i nabyć umiejętności takie, jak: zarządzanie zespołem, tworzenie harmonogramów czy budżetów. Przykładowo osoba, która jest odpowiedzialna w danej firmie za szkolenia, w projekcie charytatywnym może sprawdzić się w roli project menedżera i nabyć niezbędne ku temu kompetencje. Szansa by spróbować swoich sił w zarządzaniu projektem, jest szczególnie cenna w wielostrukturowych organizacjach, gdzie pracownicy z krótkim stażem nie mają okazji nabyć umiejętności menedżerskich. Co ważne, często takie zaangażowanie jest brane pod uwagę podczas przyznawania awansu.

Nic nie tracisz, tylko zyskujesz...

Nabycie twardych umiejętności to nie wszystko. Udział w wolontariacie pracowniczym daje szansę na sprawdzenie się w zupełnie innej branży. Księgowy piszący informacje prasowe, grafik w roli administratora strony internetowej, PR-owiec odpowiedzialny za logistykę wydarzenia – to jest możliwe wyłącznie w projekcie non-profit. Takie działania może niekoniecznie zrewolucjonizują ścieżki kariery pracowników, ale z pewnością wyrwą ich z codziennej rutyny, co jest ważne zwłaszcza na stanowiskach, które opierają się na dużej powtarzalności zadań. A jak wiemy, kreatywność jest pożądana nie tylko w branży artystycznej, ale też w biznesie, ponieważ przydaje się podczas rozwiązywania problemów.
Organizatorzy Poland Business Run muszą pracować pod presją czasu, współpracować z lokalnymi władzami oraz być w stałym kontakcie zarówno z zespołem projektowym, sponsorami, beneficjentami, a nawet wysoko postawionymi menedżerami, z którymi pracownicy nie mają szansy nawiązać bezpośredniej relacji. Takie kontakty z pewnością rozwijają zdolności komunikacyjne, które pracownicy mogą wykorzystać w przyszłości, np. w kontakcie z klientem. Oddzielną kwestią jest też integracja pracowników wewnątrz organizacji. Podczas pracy nad projektem charytatywnym spotykają się często osoby z różnych działów, które w firmie nie mają okazji się bliżej poznać. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w projekt mogą poznać swoich kolegów z pracy, co wzmacnia ich przywiązanie do organizacji. Wreszcie, udział w projekcie charytatywnym daje pracownikom mnóstwo satysfakcji i pozwala im się realizować. Bez względu na to, czy przygotowują potrawy na kiermasz charytatywny, czy organizują przedstawienie teatralne dla dzieci z domów dziecka, łączy ich wspólny cel – pomoc potrzebującym.

...

Bez wątpienia nie można pominąć obustronnej korzyści, jaką czerpią z wolontariatu zarówno pracownicy, jak i firma. Według badania Deloitte „Millennial Survey 2014, 72 % respondentów mając do wyboru pracę w dwóch firmach na tym samym stanowisku, wybrałoby tę angażującą się w działania związane z wolontariatem pracowniczym. Przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne społecznie przyciągają więcej talentów, a ich pracownicy są bardziej lojalni w stosunku do firmy, co z kolei przekłada się na atmosferę w miejscu pracy.

Drukuj artykuł
Edyta Sander

MJCC, Kraków

Employer Branding Manager.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań employer brandingowych na studenckim rynku pracy. Odpowiadała m.in. za relacje z uczelniami w State Street Banku, była również kierownikiem biura karier na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W MJCC odpowiada za planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych oraz tworzenie strategii employer brandingowych.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.