Świąteczne zarządzanie w rytmie slow

HR, Czytelnia

Grudzień, Boże Narodzenie, koniec roku. Zaraz spadnie pierwszy śnieg (w tym roku jakoś dziwnie późno), a w radiu znów puszczą Last Christmas. Co rok tak samo… Co rok tak samo w przydługie wieczory siadamy do podsumowań, snujemy refleksje i plany na nowy rok. I każdego roku tak samo potrzebujemy tego czasu, żeby zatrzymać się i przestawić swoje myślenie.

Tak w domu, jak i w pracy, koniec roku sprzyja poszukiwaniu sensu dotychczasowych działań, zastanawianiu się dlaczego i po co? Coraz częściej mamy dość pogoni za zyskiem, chłodnego zarządzania ukierunkowanego na optymalizację, cięcie kosztów i krótkoterminowe cele. Może czas przestawić się na slow management?

Zwolnij!

W systemie fast management – pracownicy są usłużni wobec organizacji, a ludzie - traktowani jako zasoby - stają się jednym z narzędzi w ręku menedżerów. W slow management organizacja wspiera fachowców, a oni wyznaczają rytm i nadają ton organizacji. Ot, cała różnica. Samo pojęcie wywodzi się ze slow food, i podobnie jak w świecie kulinarnym, oznacza skupienie się na jakości, autentyczności, wymiarze ludzkim i naturalnej formie bytu. Wielką uwagę przykłada się tu do kreatywności, do satysfakcji z pracy i do wzajemnego zaufania. Slow management to ścieżka, której kierunek wskazują wsparcie dla różnorodności oraz szacunek dla człowieka. Właśnie - dla człowieka. Poznaj bliżej najważniejsze postulaty slow management.

I’m not a human resource. I’m a human being

To wezwanie, przypisywane często Henry’emu Mintzbergowi, weszło już do kanonu rozważań o zarządzaniu. Pracujesz z ludźmi. W szczególności, jeśli jesteś menedżerem. Nie postrzegaj ich jako zasobu, za to doceń ich wartość jako najważniejszego elementu swojego zawodowego otoczenia. Upewnij się, że ludzie w Twojej firmie mają cel i potrafią dostrzec sens swojej pracy. Jako menedżer musisz ich inspirować swoją wizją i ukierunkować na wynik oraz dłuższą perspektywę, a nie na detale.

Zaufaj i daj wolność

Zaufaj ludziom, z którymi pracujesz, że podejmują właściwe decyzje i że wnoszą najwyższy możliwy wkład w swoją pracę. Zaufanie uruchamia myślenie w pracy i sprawia, że ludzie są bardziej świadomi i bardziej odpowiedzialni za rezultat. Daj pracownikom wolność decydowania, jak wykonują swoją pracę. Zachęcaj ich do przedsiębiorczości i kreatywności i jednocześnie szanuj ich decyzje. Będziesz pozytywnie zdziwiony, co dostaniesz w zamian.

Umacniaj swoich fachowców

Jakże często firmy zatrudniają zewnętrznych ekspertów do rozwiązywania swoich wewnętrznych problemów. Po co, jeśli te same problemy z powodzeniem mogą rozwiązać pracownicy? W Twojej firmie są na pewno ludzie, o których możesz powiedzieć: to ekspert w swojej dziedzinie. Szanuj ich, wspieraj, rozwijaj ich najważniejsze kompetencje, podkreślaj mocne strony. Niech będą najlepszymi specjalistami.

Jakość jest ważniejsza niż ilość

To jakość sprawia, że Twoi klienci cenią twój produkt czy usługę, a pracownicy są dumni ze swojej pracy. Dziś często fokusujemy się na ilości, czego efektem jest obniżenie kosztów i… tani produkt. Kurs na ilość przekłada się również na zarządzanie, relacje wewnątrz firmy, otoczenie zewnętrzne. Zapytaj sam siebie: czy to jest jakość, którą chcę dać klientowi i sobie samemu? To może prowadzić do zaskakujących wniosków.

Projektuj długoterminowo

Skup się na kreowaniu długoterminowych wartości, nie na maksymalizacji krótkoterminowych zysków. To wcale nie znaczy, że zarabianie pieniędzy się nie liczy, ale przecież musisz zarabiać również w przyszłości. Inwestuj w to, co sprawia, że twoja firma staje się lepsza. Skup się na zrównoważonym budowaniu wartości. Działania wyczerpujące twoje otoczenie (naturę, otoczenie społeczne i ekonomiczne) w końcu się na tobie zemszczą.

Odsuń „co” i „jak”, skup się na „dlaczego”

Określ kierunek, istotność i sens pracy swojej i innych. Postaraj się nie tylko nazwać końcowy rezultat, ale nadać mu więcej znaczenia. Dodaj trochę duszy i serca do swojej pracy. Sens nadany długofalowym celom znajdzie odzwierciedlenie w produktach i usługach, klientach i pracownikach. To ma wielką moc, pod warunkiem, że jest uczciwe i szczere.

Bądź slow liderem

Daj innym przestrzeń do bycia przedsiębiorczym, do prób, eksperymentowania, a nawet do błędów. Poświęć czas na docenienie, szacunek i wartościowanie Twoich pracowników. Potwierdź słowa czynem. Pokaż innym, że jesteś przykładem i pokaż drogę naprzód, a będziesz zaskoczony rezultatami. Pamiętaj na koniec słowa wspomnianego już Henry’ego Mintzberga: Lider to nie bohater, który jedzie na białym koniu przed zastępem swych rycerzy. To osoba, która osobiście i głęboko się angażuje i w takim samym stopniu angażuje innych, aby wydobyć z nich to, co najlepsze. Nade wszystko, daje przykład samym sobą (tłum. autorki).

...

Slow management wspiera różnorodność. Dlatego idea ta jest nam szczególnie bliska w Diversity Hub. W centrum naszych rozważań stawiamy człowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Mamy świadomość, że nastała era wykwalifikowanych pracowników, których nie motywują tylko finanse. Oni potrzebują z jednej strony kreatywnego środowiska pracy i zabawy, a z drugiej uznania, dostrzeżenia ich wartości. Potrzebują pracy, która ma sens. Takich pracodawców wybierają i będą wybierać. A organizacje praktykujące slow management są w stanie ich przyciągnąć.

Drukuj artykuł
Anna Zaroda – Dąbrowska

Orange Hill, Kraków

Inicjatorka Diversity Hub www.diversityhub.pl i międzynarodowego projektu Tuned Up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity, w którym pełni rolę Przewodniczącej Komitetu Ekspertów ds. Różnorodności. Doświadczony, kreatywny menedżer – prezes zarządu Orange Hill, zarządzająca firmami doradczymi od ponad 10 lat, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką).

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.