H jak HEADHUNTER

HR, Czytelnia

W ciągu ostatnich kilku lat można zauważyć wzrost aktywności specjalistów do spraw marketingu, reklamy, public relations oraz budowania wizerunku. Ten współczesny trend oraz przeniesienie wielu obszarów działalności do Internetu (e-zakupy, e-urzędy, e-bankowość, e-oferty pracy, e-rekrutacja) bardzo mocno wpłynęły na dzisiejszy rynek pracy.

HEADHUNTER  –  kiedyś hobby niecywilizowanych plemion, dziś modny zawód

Dawniej:
Powołując się na źródła etnograficzne: łowca głów to człowiek, który traktował głowy zabitych wrogów jako trofea i kolekcjonował je w postaci czaszek. 

Dziś:
Ten związek frazeologiczny kojarzy się z myśliwym, który poluje na swoją zwierzynę. W rekrutacji kandydatów znaczenie się rozszerza  i określa też osobę, której zleca się wyszukanie specjalistów z danej dziedziny. 

Zatem headhunter dostaje zlecenie i rusza na „łowy”, poszukując najlepszych kandydatów. Przeszukuje on zarówno konkurencyjne firmy, jak i profile na portalach branżowych i społecznych po to, żeby znaleźć odpowiedniego kandydata i zaproponować mu stanowisko. Headhunter nie potrzebuje listu motywacyjnego, ponieważ czerpie informacje z e-wizerunku, który świadomie lub mniej świadomie tworzymy w Internecie.

BIBLIOGRAFIA:
Moszyński K.: Zarys etnografii górali Assamu, Kraków 1997

Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski, Warszawa 2002.
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, pod red. A. Kosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.

Drukuj artykuł
Ewelina Tyc

Ekspert HR Polska ds. komunikacji językowej w biznesie

Językoznawca, trener, doradca. Obecnie zajmuje się pracą naukową w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe to lingwistyka płci, dyskurs autopromocyjny, język w polityce, public relations. Prowadzi zajęcia ze studentami z technik i metod promocji, poetyki reklamy, autoprezentacji, kompozycji tekstu mówionego i pisanego oraz dyskursu medialnego.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wystąpień publicznych: retoryki, erystyki, dykcji, emisji głosu i kultury języka, stylistyki wypowiedzi oraz z komunikacji i autoprezentacji.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.