W poszukiwaniu ukrytych talentów u pracowników

HR, CzytelniaCzasami w organizacji pojawia się potrzeba realizacji nietypowego projektu, do którego trudno jest zatrudniać zewnętrzną osobę – najlepiej sprawdziłby się ktoś „od nas”. Jak znaleźć takiego pracownika do nietypowego projektu?
Case study

Opisywana firma swoją siedzibę ma w Krakowie, ale oddziały regionalne w całej Polsce. Zatrudnia około 180 zaangażowanych, pomysłowych, ukierunkowanych na cele i zadania pracowników. Kierownictwu trudno było uwierzyć, że wśród tylu wartościowych pracowników nie znajdzie się ktoś, kto podejmie się niestandardowego projektu.

Jednocześnie warto podkreślić, że w ramach instrumentów rozwoju pracowników wyróżnia się m.in.: strukturyzację wykonywanej pracy. Przykładem strukturyzacji może być rozszerzenie zakresu zadań lub wzbogacenie treści pracy. Celem tych działań jest zdobywanie nowych doświadczeń, przeciwdziałanie monotonii wykonywanych zadań oraz zwiększanie motywacji do pracy. W opisywanej firmie stworzony projekt to przykład teorii z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przekuty w praktykę.

Projekt polegał na cyklicznym przygotowywaniu artykułów, które miały pokazywać korzyści współpracy z firmą, przybliżać świadczone usługi i ich specyfikę. Artykuły miały być promowane na stronach firmy oraz w mediach społecznościowych. Kto, jak nie pracownik firmy zna najlepiej specyfikę i charakter działań, które miały zostać opisane? No właśnie! Zlecanie tego na zewnątrz wydawało się bezcelowe.

Ogłośmy konkurs!

Warto zacząć od tego, że w tworzenie i organizowanie konkursu zaangażowało się kierownictwo różnych działów: tych związanych ze świadczeniem usług dla klientów, jak również działu PR i CSR, a także personalnego. Wypracowana koncepcja zakładała ogłoszenie konkursu pt. „Lekkie pióro” i zachęcenie pracowników do przygotowania dwustronicowego artykułu na określony temat. Artykuł miał w jasny i czytelny sposób opisywać dobre praktyki w obszarze przygotowania się do świadczenia usług dla klienta opisywanej firmy.

Jest konkurs, są nagrody

Poza zasadami udziału w konkursie oraz wymogami edytorskimi, dotyczącymi artykułu, pracowników poinformowano o możliwych nagrodach dla zwycięzców. Oprócz „wiecznej sławy i zaszczytów”, na autora najlepszego artykułu czekała karta podarunkowa do sklepu X. Dodatkowo założenie było takie, że zwycięzcy zostanie zaproponowana możliwość pisania kolejnych artykułów na umowę zlecenie, a więc za dodatkowe wynagrodzenie.

Anonimowość gwarantem bezstronności

Choć firma zatrudnia 180 osób, różne wspólne projekty, szkolenia i wyjazdy integracyjne skutkują tym, że pracownicy nieźle się znają. Postanowiono wprowadzić anonimowość prac. Tylko jedna osoba znała tożsamość autorów nadesłanych artykułów, które następnie przekazywała jury w formie anonimowej. Dzięki temu teksty były wybierane bezstronnie przez wyżej opisane kierownictwo, różnych działów. 

A zwycięzcą jest…

W wybranym dniu jury po naradach podjęło jednogłośną decyzję, ogłaszając najlepszy tekst oraz wyróżniając drugi. Nagrody zostały wręczone, a współpraca nawiązana. Co ciekawe zwyciężczynią konkursu była pracownica z regionu, a zatem taka, która miała rzadszy kontakt z siedzibą firmy. Wygrana w konkursie miała dla niej dodatkowe znaczenie motywacyjne.   

Wnioski

  1. Masz nietypowy projekt do realizacji? Rozważ konkurs lub inną formę dobrowolnego zachęcenia pracowników do działania. Dobrowolność oznacza, że pracownik w większym stopniu identyfikuje się z zadaniami.
  2. Daj coś w zamian. Choć sam udział w projekcie jest wartością i możliwością rozwoju, to pracownicy lubią, kiedy wynagradzana jest ich aktywność.
  3. Nietypowe projekty mają duże znaczenie dla rozwoju pracowników, ograniczają monotonię i rutynę w pracy. Podziękowanie za zaangażowanie w projekt po jego zakończeniu oraz konstruktywny feedback mogą zastąpić niejedno szkolenie czy benefit.
  4. Do działań skierowanych do pracowników zaangażuj kierownictwo i różne działy. Taka strategia ułatwi osiągnięcie optymalnych korzyści – perspektywę różnych stron w obszarze tego, co ma być efektem projektu.
  5. Realizuj to, co obiecałeś. I nie chodzi tu tylko o nagrody. Jeżeli obiecane zostało wdrożenie koncepcji, dalsza praca, to bądź konsekwentny i trzymaj się wcześniej ustalonych zasad.

Zatrudnieni w organizacji pracownicy najczęściej specjalizują się i wykonują zadania w określonych obszarach. W wielu jednak przypadkach drzemią w nich pomysły, zdolności oraz umiejętności, których nie wykorzystują, a mogą one stanowić wartość dla organizacji. Może to być powiązane z realizowaną w życiu prywatnym pasją lub hobby. Aktywność takiego członka zespołu może przynieść wszystkim – pracodawcy oraz pracownikowi – znaczące korzyści.

Drukuj artykuł
dr Anna Dolot

Grupa ATERIMA, Kraków

Ekspert HR. Od 13 lat zajmuje się tematyką HR, autorka artykułów i badań publikowanych w prasie specjalistycznej i naukowej. Bierze czynny udział w konferencjach biznesowych i naukowych. Pasjonatka, trener i konsultant z obszaru rekrutacji, selekcji, motywowania, oceny i rozwoju pracowników. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych warsztatów, szkoleń i doradztwa. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskiej Szkoły Biznesu m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i MBA.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.