Twardo o motywacji do pracy

HR, Czytelnia

Zagadnienie motywacji do pracy budzi ciągłe zainteresowanie. Naukowcy, psychologowie, praktycy biznesu zastanawiają się nad tym, co powoduje, że ludziom chce się pracować. Kiedy zaczyna się proces motywowania ludzi i kto za niego odpowiada? Który z szerokiej gamy czynników motywacji jest tym kluczowym? Co mówią wyniki badań w tym obszarze? Zastanówmy się, jak to jest w przypadku każdego z nas.

Twarde dane – przegląd badań

Obszarowi motywacji od strony konkretnych badań przyglądał się niejeden podmiot na świecie. Amerykański Instytut Gallupa (jedna z najstarszych organizacji zajmujących się badaniem opinii społecznej) przeprowadził badania na grupie miliona pracowników. Badania prowadzone były w firmach reprezentujących różne sektory i branże, a respondenci zajmowali w nich zróżnicowane stanowiska. Głównym celem badawczym była odpowiedź na pytanie: „Czego najbardziej utalentowani pracownicy oczekują od swojego pracodawcy?”. Poszukiwano najważniejszego czynnika motywacji wśród skutecznych pracowników.

Wyniki badań pokazały, że czynnikiem tym były dobre relacje z bezpośrednim przełożonym. Większość z nas wie, że dobry szef może zadbać o szkolenia lub samodzielnie wspierać w rozwoju pracowników, może zawalczyć o premie czy wzrost wynagrodzeń dla swojego zespołu, swoją postawą promuje określone zachowania, wpływa na atmosferę, decyduje o urlopie. Innymi słowy, wiele od niego zależy.

Poza relacjami z przełożonym autor powyższych badań zwrócił także uwagę na takie czynniki motywacji jak: znajomość oczekiwań wobec pracownika, posiadanie narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, możliwość codziennego wykonywania w pracy tego, co się robi najlepiej. To także w znacznej mierze zależy od szefa.
Branham wraz z PricewaterhouseCoopers szukał z kolei odpowiedzi na pytanie, jakie są rzeczywiste powody, dla których pracownicy odchodzą z pracy (ich motywacja zatem osiąga poziom skłaniający do podjęcia działań w kierunku zmiany pracodawcy). W wyniku badań wyodrębniono „7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy” (to także tytuł książki, którą polecam do lektury). Oto one:

 1. Niespełnione oczekiwania (głównie kandydata wobec pracodawcy)
 2. Niedopasowanie cech i umiejętności pracownika do stanowiska
 3. Zbyt słaby coaching i informacja zwrotna (w rozumieniu braku działań rozwojowych w stosunku do pracownika)
 4. Zbyt małe szanse rozwoju zawodowego
 5. Poczucie niskiej wartości i niedocenienia
 6. Stres wywołany nadmiarem pracy i brakiem równowagi między życiem zawodowym a osobistym
 7. Utrata wiary i zaufania w kierownictwo

A jak te czynniki odnoszą się do polskiego rynku?

Motywacja po polsku

Zespół Niemczyk, Niemczyk, Mądry przeprowadzili w Polsce badania pod kątem czynników, które motywują do pracy. Próba badawcza wyniosła 1572 osoby, a ankietowani pochodzili z 61 przedsiębiorstw. Oto lista czynników, które respondenci uznali za najbardziej motywujące:

 1. Docenianie zaangażowania i sukcesów
 2. Dobra atmosfera w miejscu pracy
 3. Jasno i konkretnie określone cele i zadania
 4. Pewność zatrudnienia
 5. Delegowanie zadań, w których pracownik może pełniej wykorzystać swoją wiedzę
 6. Podnoszenie kwalifikacji — np. szkolenia, studia
 7. Rozszerzenie kompetencji (decyzyjności)
 8. Rozliczanie z osiąganych wyników, a nie z wypełniania narzuconych limitów
 9. Umożliwienie udziału w planowaniu celów i zadań (nienarzucanie ich)
 10. Jasno wytyczona ścieżka kariery

Czynniki motywacji znalazły się także w moim obszarze zaintersowań. Na podstawie badań, które prowadziłam w latach 2013/2014 na grupie pracowników dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 pracowników) można wyciągnąć wnioski, że to właśnie czynniki niematerialne, w tym relacje z bezpośrednim przełożonym motywują do pracy. Warto podkreślić, że uczestnikami badania byli zarówno pracownicy stanowisk specjalistycznych (74,65%), jak i pracownicy zajmujący stanowiska menedżerskie (25,35%).

10 największych motywatorów do pracy:

 1. Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń
 2. Dobra atmosfera w pracy
 3. Satysfakcja z pracy
 4. Dobre relacje z bezpośrednim przełożonym
 5. Awans
 6. Premia za dobre wyniki w pracy
 7. Wysokie i pewne wynagrodzenie
 8. Możliwość realizacji coraz bardziej odpowiedzialnych zadań
 9. Elastyczny czas pracy
 10. Bezpieczeństwo zatrudnienia

Jak wynika z powyższych danych, czynnik związany z dobrymi relacjami z bezpośrednim przełożonym jest już na czwartym miejscu, a na pierwsze trzy szef niewątpliwie ma wpływ. Czynniki finansowe są ważne, jak powszechnie wiadomo, ale nie najważniejsze. Pojawiają się dopiero na szóstym i siódmym miejscu.

...

Temat motywacji do pracy, roli procesu rekrutacji i selekcji w motywowaniu do pracy, a przede wszystkim czynników, które skłaniają pracowników do poszukiwania innej, nowej pracy wydaje się niewyczerpany. Stąd z ramienia Grupy ATERIMA zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Badaniu „Preferencje pracownika”. Badanie składa się z czterech pytań, a czas na jego wypełnienie to około 5 minut. W zamian gwarantuję dostęp do opracowanych wyników www.aterima.pl/badanie

Bibliografia:
Motywacja pod lupą: A. Niemczyk, A.Niemczyk, J.Mądry, Wydawnictwo Helion (2009)
7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy: L. Branham, Wydawnictwo Studio EMKA (2010)

Po pierwsze: Złam wszelkie zasady: M. Buckingham, C. Coffman, MT Biznes (2001)

Drukuj artykuł
dr Anna Dolot

Grupa ATERIMA, Kraków

Ekspert HR. Od 13 lat zajmuje się tematyką HR, autorka artykułów i badań publikowanych w prasie specjalistycznej i naukowej. Bierze czynny udział w konferencjach biznesowych i naukowych. Pasjonatka, trener i konsultant z obszaru rekrutacji, selekcji, motywowania, oceny i rozwoju pracowników. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych warsztatów, szkoleń i doradztwa. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskiej Szkoły Biznesu m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i MBA.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.