Spotkanie Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

HR, Czytelnia


22 listopada w gliwickiej siedzibie Grupy HR Masters, odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.
Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partnerów w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także wspieranie środowiska osób reprezentujących branżę HR.

W nowej rzeczywistości biznesowej zawód HR Business Partnera to prawdziwe wyzwanie dla osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania kapitałem ludzkim. Dlatego, tak ważne jest, aby HR Business Partnerzy w całym kraju, mieli możliwość spotkania, wymiany wiedzy i doświadczenia.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia - Grzegorz Filipowicz, który omówił genezę, zakres działalności oraz cele, które przyświecały powstaniu Stowarzyszenia. Grzegorz przedstawił również główne zadania Stowarzyszenia na nadchodzący rok - szczególnie ważne jest wypracowanie standardów dotyczących  HR Business Partneringu, rejestracja zawodu HR Business Partnera oraz proces certyfikacyjny.

W drugiej części spotkania Agnieszka Bednarska i Magdalena Siwińska (Grupa HR Masters),  przedstawiły pracę zespołu roboczego nad profilem kompetencyjnym HR Business Partnera. Wypracowany model sprowokował burzliwą dyskusję nt. zadań realizowanych przez HR Business Partnera.

Ostatnie wystąpienie należało do Gościa Specjalnego wydarzenia. Katarzyna Musialska – HR  Expert w JCommerce, podzieliła się z nami doświadczeniem w pracy na stanowisku w obszarze HR. Na przykładzie firmy JCommerce zobaczyliśmy jak przez ponad 10 lat dynamicznego rozwoju organizacji, zmieniała się rola HR – zakres zadań, odpowiedzialność i miejsce w strukturze HR Business Partnera.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszamy na kolejne 31 stycznia 2017.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.