Rekrutacja w czasach digital

HR, Czytelnia

Ostatnie lata to czas bardzo dynamicznych zmian na rynku pracy. Postępująca cyfryzacja przy jednoczesnym spadku liczby pracowników w wieku produkcyjnym, wzrastającej mobilności talentów, zanikaniu części obecnych zawodów i pojawianiu się nowych, to tylko wybrane zjawiska, które obserwujemy na rynku pracy. Pozyskanie kandydatów do pracy staje się jednym z głównych wyzwań obecnego rynku pracy. Staje się również bolączką prezesów, co sygnalizują wyniki corocznego badania PwC. Ostatni raport CEO Survey wskazuje, że 76% prezesów uważa, że największym zagrożeniem dla biznesu jest brak ludzi z odpowiednim zestawem kompetencji.


To powoduje, że rośnie znaczenie funkcji rekrutacyjnej w organizacjach. W konsekwencji pracy rekrutera towarzyszy coraz większa presja i zupełnie nowe wyzwania. Współczesny rekruter Przypomina niekiedy Leonadro da Vinci - potrzebuje szerokiego zestawu kompetencji i umiejętności w połączeniu z doskonałym zrozumieniem trendów wpływających na rynek pracy.

Zadania rekruterskie

Do zadań rekruterskich dzisiaj należy nie tylko odpowiednia ocena kompetencji kandydata, ale również umiejętność zaplanowania i efektywnego pozyskania talentów do organizacji. Proaktywność i nieszablonowe, kreatywne podejście do realizowanych projektów staje się najważniejszą kompetencją osób pracujących w obszarze rekrutacji. Kluczem do sukcesu staje się umiejętne wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi i sposobów działania (m.in.: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tematyczne społeczności czy fora dyskusyjne, geotrapping, Google Display Network z określeniem grupy docelowej itp.), z których część jeszcze kilka lat temu była zupełnie nieznana lub znajdowała zastosowanie w działaniach nie związanych dotąd z pozyskiwaniem talentów do organizacji.

Pionierskie rozwiązania w cenie

Zmiana następująca w obszarze rekrutacji jest ściśle powiązana z oczekiwaniami kandydatów, w tym szczególnie młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Współcześni 20-latkowie nie chcą spędzać długich godzin na czytaniu tradycyjnych ogłoszeń, czy brać udział w wieloetapowych rekrutacjach rozłożonych w czasie. Rekrutacja – jeśli ma być skuteczna - wymaga nowego podejścia, bazującego na szybkiej informacji zwrotnej do kandydatów oraz stałego z nimi dialogu. Dlatego też skuteczni rekruterzy powinni cechować się kreatywnością i umiejętnością sięgania po niestandardowe, niekiedy nawet pionierskie rozwiązania. Firmy dostrzegają potrzebę zmiany i wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Przykładem wychodzenia poza schemat jest najnowsza akcja PwC „NanoShadow”, czyli fabularny projekt rekrutacyjny oparty na formule case story wykorzystujący
grywalizację i intrygującą formułę. Tworząc ten projekt zależało nam na tym, by pozwolić kandydatom doświadczyć pracy w dziale audytu PwC (candidate experience). Nowością jest również szybka informacja zwrotna do uczestników – zgodnie z założeniami wybrane osoby dostaną zaproszenie na płatne praktyki już w ciągu 48 godzin od zakończenia projektu!

Sztuczna inteligencja

W ostatnim czasie pojawia się na rynku coraz więcej rozwiązań wspierających HR, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Jeszcze nie tak dawno uważaliśmy, że AI (Artificial Intelligence) to „śpiew przyszłości” i science-fiction. Jednak to się dzieje tu i teraz, stopniowo staje się częścią naszego codziennego życia. Przykładem rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję jest program MatchBeta (www.matchbeta.pl), inicjatywa społeczna PwC, mająca na celu pomoc młodym w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery oraz połączenie ich z pracodawcami. Sercem programu jest stworzony wspólnie z naukowcami z Centrum Innowacji Uniwersytetu SPWS test predyspozycji zawodowych, który dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rozwijanej przez zespół Data Analytics PwC, potrafi zarekomendować młodemu kandydatowi ścieżkę kariery, która ma szansę przynieść mu satysfakcję z pracy, uniknąć pomyłek rekrutacyjnych na początku ścieżki zawodowej, a co za tym idzie również pomóc pracodawcom we właściwej obsadzie stanowisk i w konsekwencji zmniejszeniu rotacji.

                                                                                                      ...

Sztuczna inteligencja, niestandardowe rozwiązania wykorzystujące treści wideo oraz siła mediów społecznościowych to przykłady faktycznie dokonującej się kolejnej 4.0. Rewolucji – transformacji cyfrowej w obszarze HR. Dlatego, patrząc na nasze otoczenie, warto podkreślić, że wygrają ci – zarówno organizacje, jak i ludzie w nich pracujący - którzy najszybciej i w najbardziej umiejętny sposób wykorzystają możliwości, jakie daje zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W powiązaniu z ludzkim talentem i kreatywnością mogą dać genialne rozwiązania.Drukuj artykuł
Ewa Zmysłowska

PwC, Warszawa
Dyrektor zespołu kapitału ludzkiego. Ekspert w zakresie zarządzania zmianą, transformacji kulturowej oraz kreowania innowacyjnej kultury organizacji. Ambasadorka najważniejszych światowych trendów HR, takich jak styl przywództwa oparty na kompetencjach miękkich, budowanie marki pracodawcy przyjaznego millenialsom/gen Z. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Europeistyka), a także warszawskiej Szkoły Gównej Handlowej, www.pwc.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.