Raport: Pracownik tymczasowy w 2015 roku

HR, Czytelnia


Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), w oparciu o dane zrzeszonych w organizacji firm, opracowało roczny raport dotyczący rynku zatrudnienia. Według wyników agencji członkowskich SAZ, w 2015 roku pracownicy tymczasowi byli zatrudnieni u pracodawcy przez okres nie przewyższający 8 miesięcy.


W ubiegłym roku aż 55% pracowników zostało zatrudnionych w ramach umowy na czas określony, a tylko 28% - na umowę zlecenie. Eksperci SAZ zaobserwowali także, że coraz więcej pracodawców oferuje stałe zatrudnienia pracownikom wcześniej zatrudnionym tymczasowo. Propozycję stałego zatrudnienia po okresie pracy tymczasowej w 2015 roku otrzymał co piąty pracownik! Zauważalny w tym roku jest także wzrost liczby umów outsourcingowych.

8 miesięcy w ciągu jednego roku

Według danych zrzeszonych w SAZ firm, przeciętny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika w danym roku wyniósł 7,5 – 8 miesięcy. „Te liczby pozwalają z całą pewnością twierdzić, iż agencje członkowskie SAZ spełniają misję agencji zatrudnienia” - wyjaśnia Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. „Rekrutując pracowników w celu wykonywania pracy tymczasowej, ułatwiają kandydatom start na rynku pracy oraz dostarczają dodatkowych rąk do pracy w najgorętszym dla pracodawców okresie”. Eksperci SAZ podkreślają, iż dane odnośnie okresu przeciętnego zatrudnienia pracownika tymczasowego rzucają nowe światło na potrzeby pracodawców i otwierają nowe możliwości pracownikom. Obecnie, pracownik tymczasowy może pracować tylko przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Uzasadniona byłaby zatem zmiana przepisów umożliwiająca pracę przez 24 miesiące w ciągu 3 kolejnych lat u jednego pracodawcy.

Tendencje rynkowe

Specjaliści SAZ zaobserwowali kilka korzystnych dla pracowników tendencji na rynku zatrudnienia w 2015 roku. Uwagę zwraca procent stałego zatrudnienia pracowników tymczasowych przez pracodawców. Kształtuje się on na poziomie 20%, czyli aż 1/5 osób zatrudnionych tymczasowo, znajduje pracę na stałe bezpośrednio u pracodawcy. Według danych agencji członkowskich SAZ, w ubiegłym roku przeważało zatrudnienie pracowników na umowę o pracę na czas określony. W 2015 roku aż 55% etatów stanowiły umowy na czas określony, a tylko 28% - na umowę zlecenie. W roku 2014 relacje tych wskaźników były odwrotne. “Obserwujemy pozytywny dla pracowników trend na rynku zatrudnienia. Widoczne odwrócenie trendu procentowego udziału umów o pracy tymczasowej i umów zleceń w porównaniu do zeszłego roku, można tłumaczyć większym zainteresowaniem pracodawców modelem zatrudnienia tymczasowego w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 nowych przepisów o ozusowaniu umów zleceń. Już w II półroczu 2015 roku pracodawcy zaczęli interesować się przejściem na umowy o pracy tymczasowej. Koszty obu wspomnianych form zatrudnienia są podobne, natomiast przy umowie o pracy tymczasowej mniejsze jest ryzyko porzucenia pracy przez pracownika, stąd mniejsza rotacja pracowników, a co za tym idzie mniejsze koszty ich szkolenia. Wygrani są również pracownicy. W ramach zatrudnienia tymczasowego mogą liczyć na szerszy pakiet praw socjalnych, przysługuje im też prawo do urlopu, którego nie przywiduje umowa zlecenie” - komentuje Jarosław Adamkiewicz.

 

...

Zauważalny jest także wzrost udziału outsourcingowego modelu zatrudnienia w ogólnej liczbie wygenerowanych przez agencje członkowskie SAZ etatów w 2015 roku. Procent umów zawartych w ramach tej formy zatrudnienia wyniósł w poprzednim roku ponad 16%, czyli o 10% więcej niż w roku 2014.

Drukuj artykuł
Informacja została przygotowana przez SAZ

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.