Open Space Technology w praktyce

HR, Czytelnia

Firma Progressive Partners, organizator konferencji Open Space Technology International Traininig, dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania zmianą oraz dialogu z liderami organizacji.

W związku ze zmieniającym się środowiskiem pracy Kompania Piwowarska dostrzegła konieczność dalszego rozwoju przywództwa w firmie oraz wypracowania modelu odpowiedniego do bieżących i przyszłych potrzeb. Fundamentem dla tego procesu była intencja stworzenia ścieżki rozwoju liderów w odpowiedzi na faktyczne wyzwania i potrzeby liderów KP, zamiast wdrożenia w firmie modelu przywództwa zakupionego i sprowadzonego z zewnątrz. Celem końcowym było, by liderzy w KP mieli przed sobą inspirującą perspektywę rozwoju, podchodzili z pasją do swoich codziennych aktywności i aby czuli się odpowiedzialni za ludzi z którymi pracują, środowisko pracy i wyniki. Projekt miał w założeniu kapitalizować na dotychczasowych zasadach i zachowaniach liderskich.

W tym przypadku Karolina Iwa i Sylwia Lewandowska z Progressive Partners współpracowały bezpośrednio z Zarządem Kompanii Piwowarskiej, prowadząc strategiczne przygotowanie i wdrożenie procesu zmiany kultury przywództwa w KP.

Tytuł konferencji Open Space został stworzony przez przedstawicieli wszystkich szczebli i działów firmy w trakcie spotkania przygotowawczego. Dzięki udziałowi w tym spotkaniu wszyscy uczestnicy pełnili rolę ambasadorów i nieśli informację o spotkaniu wewnątrz firmy, dodatkowo do oficjalnego zaproszenia.

 Cele konferencji Open Space określono następująco:

  • otwarcie dyskusji na temat przywództwa, opartej na doświadczeniach i potrzebach pracowników
  • rozpoczęcie dialogu z modelami teoretycznymi
  • zainspirowanie do refleksji nad własnym przywództwem
  • planowanie kierunku rozwoju i działań wspierających przywództwo w KP

 Wiadomość wysłana do uczestników w zaproszeniu była jasna: „Twój głos jest bardzo ważny. Sami tworzymy kulturę, w której pracujemy.”

Podczas konferencji Open Space uczestnicy sami zgłaszają tematy, które są dla nich ważne i nad którymi chcą pracować. W tym przypadku ilość zgłoszonych sesji przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów – przedyskutowanych zostało ponad 100 tematów!

...

Dzień po wydarzeniu, w którym udział wzięło 300 liderów Kompanii Piwowarskiej, dział HR i przedstawiciel Zarządu spotkali się na sesji analizy rezultatów, również facylitowanej przez Progressive Partners. Sesja ta pomogła wyjawić centralne tendencje rozwojowe i priorytetowe działania oraz zaplanować najbliższą przyszłość zmiany kultury przywództwa i była podstawą do planowania działań rozwojowych w firmie, jak np. wewnętrzna Akademia Przewództwa.

Drukuj artykuł
Sylwia Myszka

Progressive Partners, Warszawa

Facylitatorka Open Space, trenerka, psycholog. Jej pasją jest praca z dużymi grupami. Stosuje partycypacyjne metody pracy, umożliwiające prawdziwy dialog i wypracowywanie odważnych rozwiązań. Tworzy środowisko pracy, w którym można zadawać pytania, eksperymentować, w którym możliwe jest prawdziwe uczenie się i zmiana. Przez lata pracowała w Wielkiej Brytanii, wspierając rozwój pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma także doświadczenia pracy w Austrii i w Polsce, zarówno dla małych firm rodzinnych, jak i dużych międzynarodowych korporacji. Jest certyfikowanym trenerem i coachem, członkiem brytyjskiego Chartered Institute of Personnel and Development. Prywatnie uwielbia wyprawy z dala od miasta – góry, las, pustynię, morze.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.