Millennials - to brzmi dumnie!

HR, Czytelnia

W aktualnej rzeczywistości dynamicznie rozwijającego i zmieniającego się rynku nie tylko dóbr i usług, ale również przestrzeni związanej z zasobami ludzkimi, rzesza pracodawców oraz specjalistów związanych z działami Human Resources boryka się z wyzwaniem efektywnego zarządzania ludźmi. W wielu przypadkach sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje na hasło: Millennials.

Pozyskanie i utrzymanie młodego człowieka w szeregach przedsiębiorstwa to nie lada wyczyn a znalezienie recepty na efektywną współpracę z pokoleniem urodzonym w latach dziewięćdziesiątych jest przedmiotem wielu dyskusji i rozważań.

Klub Absolwentów Programu Top Young 100 reprezentujący głos młodego pokolenia z obszaru łańcucha dostaw, działający w ramach Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, postanowił przyjrzeć się bliżej tematowi, który wywołuje dziś tak wiele emocji. Przeprowadzone badania wśród 400 młodych ludzi wchodzących na rynek pracy przyniosły odpowiedź na wiele nurtujących pytań, a wyniki są idealnym drogowskazem dla menedżerów poszukujących sukcesu we współpracy z tym pokoleniem.

Zatem czy prawdą jest, iż typowy Millennials jest roszczeniowym, leniwym i znudzonym pracownikiem o niskim wskaźniku przywiązania do swojej pracy kierujący się jedynie stawką wynagrodzenia? Odpowiedź jest jednoznaczna: zdecydowanie nie! Millennials to kreatywny młody człowiek świadomy swoich mocnych i słabych stron, który ma jasno określone oczekiwania.

Jak praca to i pieniądze…

Zatem nic dziwnego, że podczas szukania zatrudnienia decydującym czynnikiem jest wynagrodzenie, jednak Millennialsi mają dość brania udziału w wyścigu o benefity i nie motywuje ich do działania rywalizacja między pracownikami. Ich głównym celem jest rozwój. W pierwszym etapie kariery skupiają się oni głównie na rozwijaniu swoich kompetencji poprzez realizację ciekawych projektów oraz szkolenia. Połowa ankietowanych przedstawicieli pokolenia Y uważa, że po przepracowaniu 2 lat oczekuje zmiany zakresu powierzonych mu zadań. Natomiast ok. 30%  jest gotowa na zmianę już po roku.

Wyniki jasno pokazują również, że w większości są mobilni i skłonni do przeprowadzki w sytuacji awansu, jednak tylko w obrębie kraju. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku wyjazdu poza granice państwa. Jak się okazuje na taką propozycję przystałoby tylko 35%. Może to wynikać z faktu, że pomimo, iż większość z językiem angielskim obcuje już od 6 roku życia to tylko 49% z nich czuje się komfortowo używając go w pracy i określa to jako jedną z głównym kompetencji, której im brakuje.

Istnieje powszechne przekonanie, że przedstawiciele pokolenia Y z niecierpliwością odliczają 8h, aby sprzątnąć rzeczy z biurka i wyjść z pracy. Otóż tak nie jest. Cechuje ich ogromna elastyczność i prawie każdy z nich (99%) zadeklarował chęć podjęcia nadgodzin, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dodatkowo większość nie boi się zadaniowego trybu pracy, co wiąże się z nienormowanym czasem pracy.

Ważne miejsce pracy

O ile ogromny atutem młodych ludzi jest umiejętność dostosowania się do potrzeb biznesu, tak są pewne aspekty, co do których nie ma negocjacji. Jeśli Millenials ma pracować w biurze, to należy zapewnić mu odpowiednie warunki. Takim niezbędnym czynnikiem jest własne biurko. Większość tego młodego pokolenia to również osoby, które zwracają uwagę na środowisko w jakim pracują i mają co do niego pewne oczekiwania. Poszukując pracy zwracają uwagę na takie aspekty jak wygląd zewnętrzny biura oraz widok za oknem, które jak podkreślają przekłada się na ich harmonię wewnętrzną, a w konsekwencji efektywność. Dodatkowo mając do wybór dostęp do game roomu a dobrze wyposażonej stołówki/bufetu lub kuchni, w której można odgrzać jedzenie, zdecydowana większość wybiera drugą opcję (aż 70%). Ponadto ok. 40 % ankietowanych uważa, że open space nie jest przestrzenią sprzyjającą wydajnej pracy. Cenią sobie spokój i ciszę, więc preferują indywidualne pomieszczenia. Z kolei klimatyzacja, która jednym podnosi komfort pracy innym, innym go obniża. Aż 70% badanych zwróciło uwagę na fakt, iż siedząc w jej pobliżu odczuwa dyskomfort.

Mimo iż korporacje kojarzone są z większą możliwością rozwoju, awansem i mogłoby się wydawać, że jest to „must have” typowego Millennialsa to jednak ok. 60% woli pracować w lokalnej firmie, gdzie wszyscy się znają i jest mała rotacja pracowników.

Siła lidera, siła zespołu

Dla 95% respondentów przełożony to nie wróg a osoba, z którą chcieliby mieć kontakt face to face przynajmniej raz w tygodniu i na bieżąco dostawać feedback na temat wyników swojej pracy. Według Millennialsa idealny kierownik to taki, który motywuje i inspiruje. Jest to dowód na to, że Millenniallsi nie czekają na gotowe rozwiązania, a wychowani w dobie technologii i szerokiego dostępu do najnowocześniejszych narzędzi są w stanie poprzez odpowiednią inspirację i motywację wykorzystać swoją kreatywność do znalezienia właściwej odpowiedzi.

Jeszcze nie tak dawno wyjście z przełożonym na miasto po skończonej pracy, aby uczcić sukces zakończonego projektu wzbudzało zdziwienie, a popularnym hasłem było: „nadmierne spoufalanie z podwładnymi nie wróży niczego dobrego”. Na szczęście z upływem czasu sytuacja się zmienia i ewoluuje w kierunku bardziej przyjaznego wizerunku przełożonego. Tego właśnie oczekuje młode pokolenie – nie tylko relacji czysto biznesowych, ale również wspólnego „wyjścia na piwo”.

Jako cenny aspekt Pokolenie Y uważa także wsparcie mentora/coacha. Ponad 60% studentów chciałoby mieć wsparcie coacha i uczyć się efektywnych wzorców działania w złożonej rzeczywistości zawodowej. Skuteczny mentor powinien pomagać swojemu mentee w spełnianiu się oraz realizacji celów zawodowych. Mentoring można uznać za uzupełniającą wobec szkoleń formę wspierania procesu doskonalenia, uczenia i rozwoju pracownika w firmie.

Millennialsi to z pewnością specyficzna generacja, jednak stale walcząca i przeciwstawiająca się dopiętej łatce trudnego pokolenia. Przeprowadzone badania doskonale obrazują i wskazują obszary, które w niewielkim stopniu trzeba poprawić bądź zmienić, aby stworzyć przestrzeń do idealnego rozwoju młodego człowieka przy jednoczesnej satysfakcji pracodawcy.

To tak wiele i tak niewiele…

Pełne opracowanie raportu: https://psml.pl/wymarzony-pracodawca-millenialsa/

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.