8 najważniejszych HR trendów 2015 roku

HR, Czytelnia


Jakie wyzwania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi przyniósł ubiegły rok? Na podstawie doświadczeń oraz badań konsultantów firmy Gamma na temat zjawisk i nowych trendów w obszarze HR przygotowaliśmy dla Państwa analizę 8 najważniejszych trendów zaobserwowanych w 2015 roku.1. Po pierwsze postawa

W realiach biznesowych szczególnie pożądani są pracownicy, specjaliści, menedżerowie i liderzy, którzy są zdolni do kształtowania i rozwijania u siebie konstruktywnych sposobów myślenia i nastawień. To, jakie osiągamy rezultaty zależy od tego, w jaki sposób działamy. Jednak to, w jaki sposób działamy zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób myślimy. Wielu pracowników, zwłaszcza tych, którzy uczestniczyli w dużej liczbie szkoleń, nie odnajduje w tradycyjnych szkoleniach potencjału rozwoju. Jednocześnie ich przełożeni i HR widzą potrzebę podniesienia efektywności ich pracy. W odpowiedzi na potrzebę w ubiegłym roku na rynku pojawiły się treningi mentalne – pracujące na poziomie przekonań i postaw.

2. Generacja Y w natarciu

Podczas, gdy wiele firm przez ostatnie lata nauczyło się jak wykorzystać energię dostarczaną przez nową demograficzną falę Y-greków, to ciągle niewiele z nich podejmuje aktywne działania w celu rozwiązania problemów z nieuniknionym przesunięciem pokolenia Y z roli pracowników do roli menedżerów. Zachodzące zmiany demograficzne i generacyjne sprawiają, że przedstawiciele pokolenia Y nie tylko stanowią już ponad połowę aktywnych pracowników, ale sami zarządzają już 38% zatrudnionych osób. Teraz bardziej niż kiedykolwiek liderzy biznesu powinni umieć zbudować ramy, które będą w stanie odpowiednio wyposażyć ten segment przyszłych menedżerów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im osiągnięcie sukcesu. W skutek tego organizacje stają przed nowym wyzwaniem: zmiany modelu zarządzania i przywództwa.

3. Odwrót od sprzedaży relacyjnej

Klienci oczekują od sprzedawców przede wszystkim merytorycznej i partnerskiej rozmowy. Dobra relacja może być dodatkiem, a nie fundamentem sprzedaży. Im bardziej decyzyjny jest klient tym mniej ma czasu na roztrwonienie. Nie chce go tracić wyłącznie na relacyjne rozmowy. Trendy rynkowe wymuszają ewolucję stylu sprzedaży. Podejście handlowców, które sprawdzało się dziesięć, pięć, a nawet jeszcze trzy lata temu, obecnie może okazać się nieadekwatne do trendów rynkowych, a co za tym idzie także wysoce nieefektywne. W odpowiedzi pojawiają się propozycje szkoleniowe bazujące na storytellingu, sprzedaży partnerskiej oraz rozwiązania takie jak challanger czy knowledger.

4. Budowanie kultury współodpowiedzialności

W 2015 roku najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się być budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. To właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę dla coraz powszechniejszych trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów. Jednak z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach, który określany jest jako kultura folwarczna. „Kod folwarczny” jest jedną z głównych barier w budowaniu kultury współodpowiedzialności w polskich firmach. Dzięki właściwym oddziaływaniom można jednak wytworzyć w firmie zespół przekonań, które stanowić będą podstawę kultury odpowiedzialności.

5. CSR pod skrzydłami HR

Coraz więcej projektów odpowiedzialnego biznesu trafia w zakres odpowiedzialności Działów Zasobów Ludzkich. Wcześniej CSR’em zajmował się głównie Dział Public Relation i/bądź Marketing. Dziś wiele z wydarzeń CSR’owych wymaga dużego zaangażowania HR’u. W tym roku przebojem stał się wolontariat pracowniczy oraz team buildingi o charakterze CSR’owym. Dzięki zaangażowaniu HR, komunikacja odpowiedzialnego biznesu firmy trafia nie tylko do klienta zewnętrznego, ale również do pracowników firmy.

6. Firmy szkoleniowe – jak odróżnić ziarno od plew ?

W ostatnich latach wraz z pojawieniem się funduszy z Unii Europejskiej liczba firm szkoleniowych działających w Polsce gwałtownie wzrosła. Podaż szkoleń jest zatem ogromna. Stąd przed działami HR stoi niełatwe zadanie selekcji ofert szkoleniowych i wyboru najlepszego dla siebie dostawcy szkolenia. Ranking Gazety Finansowej pomaga HR’owcom wybierać wśród 17 tys. zarejestrowanych firm szkoleniowych. Wskazuje on czołówkę firm szkoleniowych pod kątem generowanych obrotów, liczby klientów czy zakresu realizowanych szkoleń. Dla wielu firm ranking jest źródłem wiedzy pozwalającej poszerzyć grono firm współpracujących w obszarze szkoleniowym.

7. Hipermarket informacji, czyli internetowe bazy danych

Nadszedł czas, aby działy HR skuteczniej wykorzystywały dostępne w sieci informacje zarówno dotyczące ich obecnych pracowników, jaki potencjalnych kandydatów. Portale społecznościowe takie, jak LinkedIn, Twitter i Facebook to nie tylko idealna przestrzeń do budowania wizerunku i marki pracodawcy, ale również ogromna baza danych dobrowolnie udostępnianych przez ich użytkowników. Połączenie ich z wewnętrznymi systemami informacji może pomóc wyznaczać nowe trendy m.in. w badaniu satysfakcji pracowników, rozwijaniu programów motywacyjnych i planowaniu ścieżek rozwoju wybranych talentów.

8. Rynek pracownika – ale w jakim stopniu!

W badaniu „Rynek pracy 2015” aż 41% ankietowanych przyznało, że często myśli o zmianie pracy! To pracownicy dyktują warunki, a pracodawcy stają przed trudnym wyzwaniem - utrzymania kluczowych pracowników w firmie. Dlaczego pracownicy odchodzą? Czasem po prostu nie czują się dobrze w danej kulturze organizacyjnej lub środowisku pracy. Wiele osób nie czuje się osobiście doceniona, a kiedy ludzie nie czują się zauważani i docenieni, żadne pieniądze ich nie zatrzymają. Z kolei inni chcą dobrze wykonywać swoją pracę, jednocześnie czasami mają wrażenie, że ich przełożony nie dość, że nie pomaga, to jeszcze przeszkadza w pracy. Oczywiście pracownicy chcą godziwej rekompensaty za swoją pracę, ale wbrew przekonaniu większości menedżerów, rzadko chodzi tu wyłącznie o pieniądze. Ignorowany jest fakt, że wiele osób chce mieć szansę i możliwości rozwijania własnej kariery zawodowej poprzez pracę w ambitnych i ciekawych projektach. Ludzie chcą czuć się częścią czegoś ważnego i wartościowego, chcą wykonywać pracę, która ma dla nich osobisty sens i znaczenie. Gdy pracownik przekroczy próg frustracji - odchodzi. Na szczęście badania mówią również co buduje przywiązanie pracownika do pracodawcy: praca w zgodzie z wartościami, rozwój, dobra atmosfera i sprawiedliwy przełożony. Miniony rok 2015, jak również obecny 2016 upłynie pod wyzwaniem: „Co zrobić, aby obniżyć bądź utrzymać poziom rotacji pracowników?”.

Scharakteryzowane przez konsultantów Gammy zjawiska są stosunkowo dobrze rozpoznawalnymi trendami z obszaru zainteresowań szeroko pojętego HR, jednak w 2015 roku nabrały nowego znaczenia. Niemniej, już obecnie zarysowują się symptomy zupełnie nowych interesujących kierunków świata biznesu, na których nadejście działy HR powinny przygotować się w niedalekiej przyszłości.

Pobierz Raport HR 2015 http://projektgamma.pl/doswiadczenie/raport-hr-2015

Drukuj artykuł
Krzysztof Pilarczyk

Dyrektor merytoryczny, Gamma, Warszawa

Od 1994 roku związany z branżą szkoleń biznesowych. Zarządzał wysokobudżetowymi projektami szkoleniowym dla firm z branż energetycznej, przemysłowej, IT i sektora finansowego. Jest autorem szkoleń z zakresu tworzenia kultury współodpowiedzialności, budowania zaangażowania i motywacji pracowników, zarządzania różnorodnością w organizacji, zarządzania wiekiem, wprowadzania zmian oraz przywództwa opartego o koncept Positive Organisational Scholarship.

Michał Wasilewski

Dyrektor ds. rozwoju, Gamma, Warszawa

Współzałożyciel firmy szkoleniowej Gamma. Wcześniej zarządzał siecią sprzedaży FMCG. W branży szkoleniowej od 2003 roku.  Jako trener zrealizował ponad 900 dni szkoleniowych. Odpowiada w firmie za zarządzanie nowymi liniami produktowymi, wspiera dział marketingu i excellence center. Autor licznych publikacji, zaangażowany w rozwój rynku HR i profesjonalizację branży szkoleniowej.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.