Konferencja "Skuteczny Dział HR w firmie produkcyjnej"

Patronat medialny

W dniach 16-17 września 2015 roku odbyła się we Wrocławiu III edycja konferencji „Skuteczny dział HR w firmie produkcyjnej”, zorganizowana przez firmę GBI Partners. Konferencja poświęcona była prezentacji sprawdzonych rozwiązań stosowanych w Działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi, omawianych przez ekspertów z firm: Can-Pack; Flextronics International Poland; GBI Partners; Kompania Piwowarska, Grupa SABMiller; Krajowa Spółka Cukrowa; LOTTE Wedel; NN Investment Partners TFI dawniej ING TFI; Pratt & Whitney Rzeszów; Randstadt Polska; Sodexo Benefits and Rewards Services; Toyota Motor Industries Poland; Uniwersytet SWPS.

Od pierwszej prezentacji wydarzenie stało się eksperckim forum wymiany doświadczeń. Każda prelekcja była początkiem dyskusji z uczestnikami wydarzenia i pozwalała na spojrzenie na omawiany temat z perspektywy menedżerów zarządzających obszarem HR w różnych sektorach przemysłu. Natomiast w dniach 15 i 18 września odbyły się dwie towarzyszące konferencji wizyty w zakładzie Toyota Motor Industries Poland (TMIP) w Jelczu-Laskowicach. Wizyty miały na celu zaprezentowanie rozwiązań Toyota Production System (TPS), których wykorzystanie w firmie pomaga w ciągłym podnoszeniu efektywności na konkurencyjnym rynku oraz jest wzorem dla wielu firm dążących do poziomu światowego. W trakcie wizyt uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z przykładem analizy i rozwiązania problemu absencji w TMIP.

Stałymi elementami wyróżniającymi na rynku usług konferencyjnych cykl konferencji skierowanych do osób zarządzających Działami Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanych przez firmę GBI Partners są: świetnie dobrana grupa ekspertów-praktyków prezentujących stosowane w swoich firmach rozwiązania; uczestnicy wydarzenia zarządzający obszarem HR w swoich firmach oraz wspaniała atmosfera otwartości, która szybko integruje uczestników wydarzenia i pozwala na wymianę doświadczeń. Również przy okazji tej edycji wydarzenia we Wrocławiu spotkało się grono osób z dużym doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi z naciskiem na ciągły rozwój i wprowadzanie innowacji do HR, a zarazem cały czas poszukujących nowej wiedzy i inspiracji do ciągłego doskonalenia procesów, którymi zarządzają. Dzięki temu uczestnicy konferencji skorzystali nie tylko z wiedzy, którą dzielili się eksperci zaproszeni przez GBI Partners do zaprezentowania poszczególnych prelekcji, ale również z dyskusji, które toczyły się po każdym wystąpieniu, w czasie przerw oraz w trakcie koktajlu po pierwszym dniu wydarzenia. Widać, że uczestnicy i prelegenci konferencji mają wspólny cel: optymalizować działania zarządzania zasobami ludzkimi z zachowaniem zasad dobrej współpracy biznesowej, szacunku dla pracownika i z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Każda prezentacja konferencji zawierała wiele cennych i praktycznych wskazówek dla uczestników i zdecydowanie może być ważną inspiracją do zmian po powrocie do firm. Każde wystąpienie wnosiło ciekawe, pokazane w bardzo przystępny i praktyczny sposób rozwiązania stosowane poprzez prelegentów w ich zakładach. Przedstawicielka firmy Flextronics omówił temat „Lean w procesach administracyjno-personalnych”, który jest szczególnie istotny w obecnej sytuacji rynkowej. Poruszone zostały w nim bardzo ważne aspekty kosztowe i ludzkie. Kolejny bardzo ważny temat zaprezentowały przedstawicielki Toyota Motor Industries Poland, a mianowicie „Na drodze Toyoty”. Prezentowane rozwiązania skupiły się na całym okresie współpracy firmy z pracownikiem od przyjścia pracownika na rozmowę kwalifikacyjną, poprzez kolejne etapy rozwoju, otwartą komunikację z pracownikami, kładzenie nacisku na rozwój pracowników i zdobywanie przez nich kolejnych szczebli rozwoju z naciskiem na szkolenia w obszarze narzędzi na co dzień stosowanych w Toyocie oraz etap bardzo ważny w firmie, czyli planowanie poszczególnych projektów. Eksperci z firmy Randstad Polska zaprezentowali jakie oszczędności można uzyskać dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej w trakcie prelekcji pod hasłem: „Lean Staffing – sposób na optymalizacje procesów współpracy z agencja zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym”. Duże emocje wzbudziła prezentacja ekspertki
z firmy Kompania Piwowarska, Grupa SABMiller, która omówiła temat „Globalna organizacja & globalne rozwiązania & lokalne adaptacje w procesach rozwojowych”. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem jest wyrównanie poziomu browarów w 75 krajach. W trakcie prelekcji przedstawiono rozwiązania zapobiegające dublowaniu się pracy w poszczególnych browarach, wiedza jest przekazywana w całej organizacji. Zaprezentowano również w jaki sposób zarządza się kompetencjami pracowników oraz dba o utrzymanie standardów.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty tematyczne, w trakcie których wszyscy uczestnicy zostali zaangażowani w wypracowywanie rozwiązań, które po zajęciach będą mogli wdrożyć w swoich firmach. Uczestnicy mieli do wyboru udział w jednym z czterech warsztatów: „Efektywna komunikacja pomiędzy pracownikami produkcyjnymi i biurowymi (kaskadowanie celów)” prowadzonego przez eksperta z firmy LOTTE Wedel, kolejnym tematem były „Nowe technologie w HR” prowadzone przez eksperta z Uniwersytetu SWPS, trzeci warsztat to „Skuteczne zarządzanie zmianami w firmie” prowadzony przez trenera GBI Partners, a czwarty „Marchewki w produkcji – buduj zaangażowanie i nagradzaj za efekty w firmie produkcyjnej” prowadzony był przez eksperta z firmy Sodexo Benefits and Rewards Services. Uczestnicy warsztatów wypracowali wiele pomysłów racjonalizatorskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z osobami, które na co dzień spotykają się z podobnymi wyzwaniami w swoich firmach. Udział w warsztatach daje uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami, jak również tymi, których warto unikać, bo ktoś sprawdził, że dane rozwiązanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. To duży komfort, jak można uczyć się na cudzych błędach, które udało się wyeliminować.

Drugi dzień konferencji otworzyła prelekcja pt. „Przywódca nie jedno ma imię – o identyfikacji talentów liderskich oraz przywódców technicznych” prowadzona przez ekspertki z firmy Pratt & Whitney Rzeszów. Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie ze względu na bardzo ciekawe podejście do talentów. Żeby zostać ekspertem w firmie Pratt & Whitney ważne jest stanowisko w tej sprawie przełożonego, mistrza oraz współpracowników. Firma nie wprowadziła limitu liczbowego na stanowiska eksperckie, natomiast ekspertami mogą być osoby z bardzo dużą wiedzą i z wyższym wykształceniem. Temat elastyczności w przemieszczaniu pracowników omówiła ekspertka z firmy LOTTE Wedel. Przedstawiono narzędzie szyte na miarę jakie firma bardzo małym kosztem przygotowała pod swoje procesy, aby łatwiej zarządzać umiejętnościami, szkoleniami i mieć szybki wgląd w sylwetki pracowników. Omówiono również w jaki sposób przygotowano się do zmian oraz jakie podejście do zmniejszonego wymiaru pracy mają pracownicy. Osoba z bardzo dużym doświadczeniem w zarządzaniu obszarem HR, wieloletnia Dyrektor Personalna zaprezentowała temat „Nowoczesny serwis HR – szanse i zagrożenia centralizacji usług personalnych”. Duży nacisk położony był na znaczenie Działów Personalnych w firmach, na ewolucję z administracji kadrowo -płacowej do roli HR Business Partnerów. Dojrzałe organizacje traktują HR jako dział strategiczny, aby sprostać wymaganiom trudnego rynku. Jeśli firma osiągnęła wysoki poziom zarządzania dalszy jej rozwój wymaga standaryzacji i centralizacji procesów zarządzania ludźmi. Zaprezentowano zdecydowanie więcej plusów i szans takiego podejścia niż minusów i zagrożeń, a osoby, które były zdeklarowane na początku prelekcji na nie, zaczęły dostrzegać pozytywy tego podejścia.

Kolejny temat „Jak rozsądnie i bezpiecznie zadbać o przyszłość finansową swoją i pracowników” przedstawili przedstawiciele trzech firm: NN Investment Partners TFI dawniej ING TFI, Can-Pack oraz Krajowa Spółka Cukrowa. Prezentacja poświęcona była innowacyjnemu podejściu do motywowania pracowników, jakim są pracownicze programy emerytalne. Zaprezentowano rozwiązania stosowane w zakładach produkcyjnych dla różnych grup pracowników. Panel dyskusyjny poświęcony był tematowi obecności działu HR bezpośrednio na produkcji, moderatorem był ekspert z firmy Flextronics, który zaangażował do dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniami uczestników konferencji. Kolejny temat prowadzony przez ekspertów z firmy Flextronics to „Continuous Skills Development (CSD)”, w którym zaprezentowano szczegółowo 6 kroków w metodologii CSD. Wdrożenie tej metodologii pozwoliło ze strony operacyjnej na zmniejszenie ilości wad jakościowych, poprawę wydajności procesu oraz zmniejszenie ilości awarii maszyn. Efekt motywacyjny jaki osiągnięto to: wzrost motywacji do pracy (redukcja absencji i lepszy wynik badań ankietowych), większa chęć do dalszego rozwoju i doskonalenia oraz większa płaca za wiedzę i umiejętności. Konferencję zamknęła prelekcja prowadzona przez eksperta GBI Partners pod hasłem: „Jak zarządzamy różnorodnością pokoleń w naszych firmach”. Prezentacja wzbudziła dyskusję czy faktycznie rynek polski jest przygotowany na przyjmowanie pracowników z różnych pokoleń. Pokazała jak ważne jest właściwe kształtowanie postaw pracowników żeby zespoły wielopokoleniowe pracowały efektywnie oraz jak ustrzec się przed utratą wiedzy eksperckiej z firmy.

Bardzo wartościowym uzupełnieniem konferencji były wizyty w firmie Toyota Motor Industries Poland. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działania zakładu we wszystkich jego obszarach, ze szczególnym naciskiem na pracę Działu Personalnego. W trakcie wizyty na halach produkcyjnych uczestnicy widzieli jak wygląda praca w TMIP oraz jak wykorzystywane są narzędzia Diagram Ishikawy i PDCA. W trakcie warsztatów i prezentacji w sali szkoleniowej zostali zapoznani
z wszystkimi ważnymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie oraz wypracowali rozwiązania do zarządzania absencją pracowników. Prowadzący chętnie dzieli się również swoją praktyką w obszarze bezpieczeństwa, jakości, etc.

Na wrzesień 2016 roku firma GBI Partners planuje IV edycję konferencji „Skuteczny dział HR w firmie”. Organizator serdecznie zaprasza na wydarzenie oraz deklaruje, że dołoży starań, żeby spełnić wysokie oczekiwania zarówno uczestników, którzy od lat biorą udział w konferencji, jak i osób, które pierwszy raz będą brały udział w wydarzeniu.

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.