Maria Zakrzewski: Postaw na rzeczywisty dialog z pracownikami

HR Wywiad

Great Place to Work® prowadzi badania jakości miejsc pracy od ponad 25 lat, obecnie w 50 krajach. Co roku w badaniach bierze udział ponad 6000 organizacji na całym świecie, zatrudniających łącznie ok. 12 mln osób.
O tym, jak stworzyć wspaniałe miejsce pracy, rozmawiamy z Panią Marią Zakrzewski - Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce i Szefem zespołu badań.

 

Państwa hasło przewodnie brzmi „Każda firma może być wspaniałym miejscem pracy”. Co to oznacza?

Maria Zakrzewski: Każda organizacja może tworzyć wspaniałe środowisko pracy niezależnie od branży, miejsca czy zasięgu swojej działności. Potwierdzają to nasze rankingi najlepszych miejsc pracy, do których kwalifikują się najrozmaitsze organizacje – na przykład, firmy z branży IT sąsiadują w naszych rankingach z sieciami handlu detalicznego, czy firmami produkcyjnymi. Te firmy mierzą się w swojej działalności z bardzo różnymi wyzwaniami, ale łączy je wspólny mianownik – potrafią zbudować wewnętrzny ład niezwykle przyjazny ludziom, dzięki czemu pracownicy są nie tylko bardzo zadowoleni, ale także mocno angażują się w sprawy firmy.

Czy wspaniałe miejsce pracy można faktycznie zmierzyć?

Maria Zakrzewski: Kiedy badamy firmę, patrzymy na ład jaki w niej panuje, a skoro ten ład ma być niezwykle przyjazny ludziom, to musimy szukać weryfikacji w odczuciach pracowników. Przeprowadzamy badanie dwutorowo: z jednej strony jest to audyt kulturowy skoncentrowany na poznaniu i ocenie firmowych polityk i praktyk HR, a z drugiej strony niezależna ankieta pracownicza. Dzięki temu zyskujemy komplet informacji potrzebnych do oceny organizacji, przy czym na naszą ostateczną ocenę najistotniejszy wpływ ma opinia pracownicza.

Czy istnieje przepis na stworzenie wspaniałego miejsca pracy? Prosimy o kilka cennych wskazówek.

Maria Zakrzewski: Trzeba wiedzieć, że nie każda firma przez nas badana trafia szybko do rankingu najlepszych miejsc pracy. Nieraz trzeba wielu lat na zbudowanie ładu wewnętrznego, naprawdę przyjaznego ludziom. Udzielamy naszym klientom wskazówek dostosowanych do ich sytuacji, ale wdrożenie nowych rozwiązań nieraz wymaga dużej determinacji, konsekwencji w działaniach w przekroju całej organizacji i – po prostu – czasu. Mamy klientów, którzy stale współpracują z nami i pną się stopniowo do góry. Widać, że nie chodzi im o naszą „laurkę” w postaci wyróżnienia, ale o stworzenie takiego ładu, który pomoże im osiągać sukcesy w długiej perspektywie. Niestety, nie ma gotowych „przepisów”, ponieważ każda organizacja ma swoją specyfikę. Niemniej, dobrym punktem wyjścia w myśleniu o tworzeniu wspaniałego miejsca pracy jest postawienie na rzeczywisty dialog z pracownikami.

Skąd wziął się pomysł na konkurs Great Place to Work, jak to się wszystko zaczęło?

Maria Zakrzewski: Początki konkursu miały miejsce w USA, kiedy to poproszono założyciela Great Place to Work® – wówczas dziennikarza – o napisanie książki o najlepszych miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych. Początkowo nie chciał na to przystać, ponieważ specjalizował sie w reportażach o najgorszych miejscach pracy. Później jednak zmienił zdanie i sprawy potoczyły się same. Ruszyły badania w terenie, analizy danych, prace koncepcyjne, w końcu prace nad stworzeniem pełnej metodologii badawczej.

Jak działa konkurs Great Place to Work?

Maria Zakrzewski: Mówimy tu o konkursie, a jednak to całkiem poważne badanie. Organizacja biorąca udział w konkursie poddaje się audytowi firmowych polityk i praktyk HR, a także badaniu opinii jej pracowników. Konkursowy cykl badań w Polsce zaczyna się w marcu, a kończy w styczniu kolejnego roku. Dzięki temu każdy uczestnik konkursu w Polsce może wybrać najdogodniejszy dla siebie moment na badanie w ciągu kolejnych 11 miesięcy. Dalej mamy kolejne odsłony – konkursy regionalne, a potem ranking światowy. W tych kolejnych konkursach biorą udział laureaci konkursów krajowych i nie wymaga to od nich dodatkowych działań. Po prostu, w kolejnych odsłonach wyłaniamy „creme de la creme” na podstawie badań krajowych.

Czy każda firma może wziąć udział? Jakie warunki trzeba spełnić?

Maria Zakrzewski: Każda organizacja działająca co najmniej 2 lata i zatrudniająca co najmniej 20 osób może wziąć udział w naszym krajowym konkursie. Wyjątkiem są firmy, których zatrudnienie w wyniku przejęć lub fuzji zwiększyło się w ciągu poprzedzających 12 miesięcy o 25% lub więcej. Obecnie w konkursie regionalnym udział biorą firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, a w konkursie światowym jedynie oganizacje międzynarodowe.

Czy tegoroczne listy najlepszych miejsc pracy zaskoczyły Panią? Prosimy o krótkie podsumowanie.

Maria Zakrzewski: Trudno mówić o zaskoczeniu – w końcu sami budujemy te listy. Przy budowaniu listy twardo trzymamy sie naszych zasad – decydują wyniki badania. Może więc nie tyle zaskoczeniem, a raczej miłą obserwacją dotyczącą listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015 było to, że pierwsze miejsce w jednej z kategorii konkursowych zajęła polska firma. Jesteśmy też bardzo dumni z tego, że polskie oddziały firm międzynarodowych zostały laureatami konkursu europejskiego, a następnie konkursu światowego.

Co Pani myśli na temat najlepszych miejsc pracy w Polsce? Jak wypadamy na tle naszych sąsiadów?

Maria Zakrzewski: Do ostatniego rankingu 100 najlepszych miejsc pracy w Europie zakwalifikowało się 6 firm badanych w Polsce, a z okazji konferencji towarzyszącej gali w Luksemburgu wydano broszurę, w której przedstawiono przykłady najlepszych praktyk firmowych, godnych polecenia innym organizacjom, i znalazło się tam wiele opisów praktyk z Polski. Laureaci polskiego konkursu dobrze wypadają na tle firm wyróżnianych w pozostałych 18 krajach regionu europejskiego.

Czy rok przyszły może przynieść znaczące zmiany w rankingach? Jak Pani przewiduje?

Maria Zakrzewski: Jeszcze za wcześnie na wypowiedź w sprawie rankingu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. Mogę jednak powiedzieć, że do naszego badania przystępują kolejne organizacje. Jednocześnie, nie każda firma współpracująca z nami poddaje się badaniu co roku. Z tych dwóch powodów kolejne rankingi mogą przynosić różne niespodzianki. Jeśli myśleć o wynikach osiąganych przez wyróżniane firmy, to średnia utrzymuje się ostatnio na stabilnym, wysokim poziomie, a różnice punktowe między firmami są często mało znaczące.

I na koniec spójrzmy na tegoroczną listę najlepszych miejsc pracy w Polsce, gdzie bez wahania możemy polecić pracę naszym Czytelnikom?

Maria Zakrzewski: Każda z tych firm ma coś wyjątkowego w sobie, co poświadczają ich zadowoleni pracownicy. To jest wystarczająca rekomendacja. Warto jednak pamiętać, że każda wyróżniona firma ma swój charakter i będzie zatrudniać osoby pasujące do niej. Polecałabym więc osobom poszukującym pracy, aby – analogicznie – stawiały na firmy pasujące do nich.

Dziękujemy za rozmowę.

Chcesz zobaczyć Twoją firmę na liście? Już teraz możesz wziąć udział w konkursie Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2016. Zgłoś się teraz!

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.